Navigation, søg og log ind

bae3cb

Strategisk sundhed til virksomheder

At arbejde strategisk med sundhed på en arbejdsplads handler bl.a. om at anskue virksomhedens og medarbejdernes sundhedsbehov fra et holistisk synspunkt, der går ud over behandling, når skaden er sket. Det handler i bund og grund om at opspore og imødekomme de sundhedsmæssige udfordringer – psykiske og fysiske - som nedsætter produktivitet og arbejdsindsats, inden de vokser sig store.

Vi tilbyder strategisk sparring om sundhed baseret på vores indsigt og viden fra mange års erfaring med forebyggelse og behandling kombineret med konkrete data fra jeres virksomhed, så I får en skræddersyet sundhedsløsning, der imødekommer lige netop jeres behov.

Tilbage til Gjensidige Sundhed

Det kan betale sig at arbejde med sundhed på et strategisk plan

Den bedste skade, er den som ikke er sket – både for virksomheden og for medarbejderen. Og der er faktisk penge i forebyggelse! Forskning viser faktisk, at når arbejdspladsen arbejder struktureret og strategisk med sundhed og forebyggelse kan det give op til 5 kr. igen på hver investeret krone - så det er en god forretning at investere i forebyggende tiltag målrettet virksomhedens behov. Undersøgelser viser også, at medarbejdere, som går på arbejde med skavanker, smerter og sygdom, har en så nedsat produktivitet, at det koster virksomheden 7 gange mere end almindeligt sygefravær.

Der er med andre ord rigtig mange gode grunde til at fokusere på forebyggende sundhed, og vi står altid klar til at hjælpe og bidrage med rådgivning og assistance om, hvordan din virksomhed får størst værdi af kombinationen mellem forebyggelse og behandling.

Hvordan kan vi hjælpe din virksomhed

Med udgangspunkt i jeres sundhedsdata, ønsker og behov hjælper vi jer med at lave en helhedsorienteret og forebyggende sundhedsindsats. Vi hjælper jer med at lave en klar plan for at arbejde strategisk med sundhed, og hjælper jer med at holder overblik over jeres sundhedsindsatser.  

Helt overordnet arbejder vi ud fra en tre-faset proces med fokus på:

Dialog og afklaring

Konkret viden om hvilke indsatser, der er behov for, er nøglen til en succesfuld investering i forebyggende sundhed. Trivselsmålinger, APV´er, sygefraværsstatistikker, ulykkesfrekvens og medarbejderomsætning suppleret med fx skadesrapporter, sundhedsmålinger og evt. interviews giver ofte et godt indblik i og nyttig viden til afdækning af netop jeres behov.

Involvering og planlægning

Når der skal sikres effekt af indsatsen er det vigtigt, at lederne involverer sig i processen både i ord og handling. Et centralt punkt er at opstille KPI'er for den enkelte leders sundhedsindsats i afdelingen, således at lederen prioriterer at have fokus på sundhed, som en del af de daglige ledelsesopgaver.

Kommunikation og implementering

Forud for implementeringen af de planlagte aktiviteter er det vigtigt at kommunikere formål og målsætning ud til medarbejderne. Hvorfor fokuserer virksomheden på sundhed, hvad vil man opnå med det, og hvordan forventes den enkelte medarbejder og leder at støtte op om indsatsen? En konkret og udførlig plan for, hvordan tiltagene – og ikke mindst forventningerne til dem – skal kommunikeres og efterfølgende implementeres, er derfor helt essentiel.

Sundhedskatalog

Vi har samlet en række forebyggende produkter, som vi anbefaler til at forebygge fysisk og psykisk nedslidende rutiner på arbejdspladsen i et Sundhedskatalog. Produkterne er særlig udvalgt ud fra den evidens, der foreligger indenfor de forskellige områder. Derudover er leverandørerne kvalitetssikret i deres produkter, metoder og tilgange til vores kunder. Vi anbefaler, at valget af forebyggende tiltag fra Sundhedskataloget tager udgangspunkt i data fra sundhedsforskningen og anden relevant data.

 

Hent sundhedskataloget!

Bliv klogere på vores forebyggende tiltag i Sundhedskataloget.