Opdateret: 21.9.2022

Pas godt på jer selv og jeres bygninger med branddøre og brandporte

En god brandmæssig opdeling af en bygning kan gøre forskellen mellem om en brand udvikler til en katastrofe eller begrænses til et håndterbart problem.

Den brandmæssige opdeling opnår man ved hjælp af vægge og mure, der vil yde modstand mod brandspredning og holde tæt overfor røgspredning, samt branddøre- og porte til at sikre åbningerne. Opdelingen skal opdele bygningen i anvendelsesområder, gøre den sikker at opholde sig i og sikre flugtvejene. Derudover kan der være særlige områder man vil ønske at holde adskilt. Det kunne være teknikrum, tavlerum, serverrum og lignende. Der opdeles i brandsektioner, der skal yde mindst 60 minutters brandmodstand og brandceller, der yder 30 minutters modstand.

Branddøre- og porte er selvlukkende. Hvor der er behov for at døren/porten står åben i dagligdagen, kan der monteres en Automatisk Brand-Dørs-Lukning (ABDL) til at holde den i åben position, som udløses ved brand. Ældre installationer vil have et smelteled, der åbner ved opvarmning, mens moderne installation anvender holdemagnet, der udløses ved røgdetektor, så lukkemekanismen aktiveres. 

Ved brand kan en branddør, der ikke fungerer efter hensigten, føre til en farlig situation for folk i bygningen og medvirke til øget tingskade.

Hvordan sikrer vi os bedst muligt?

  • Vedligehold løbende branddøre, brandporte og brandlemme – køb evt. et vedligeholdelsesabonnement.
  • Installer ABDL.
  • Afprøv funktionen af døre og porte med ABDL ved tryk på testknap hver måned.
  • Sørg for, at der ikke er noget, der forhindrer lukning af branddøre og brandporte. Kiler og lignende fjernes konsekvent.
  • Sørg for, at branddøre og brandporte altid er selvlukkende og kan lukke helt.
  • Indfør en fyraftensrunde, hvor alle branddøre og brandporte lukkes.
  • Opsæt skiltning med teksten ”Branddør – skal holdes lukket” eller ”Branddør – må ikke blokeres”.
  • Oplys brugere af bygningen om vigtigheden i at branddørene fungerer efter hensigten.

Relaterede artikler

Har I installeret et ABA?

ABA-anlæg begrænser udviklingen af en opstået brand og medvirker ofte til at den store katastrofe undgås. Bliv klogere på, hvordan I kan undgå store skader.

Sådan forebygger I brande i elapparater

Hvert år hærges danske skoler af hærværk og brande. Det koster skolerne mange penge. Læs om hvordan vi i Gjensidige arbejder aktivt for at forebygge hærværk og skolebrande.