Bygningsforsikring

Din virksomheds bygninger danner rammen omkring den daglige produktion og drift. Derfor kan en skade påføre din virksomhed store tab hvis uheldet er ude.

Få et sikkert fundament

Brand

Langt de fleste bygningsskader skyldes brand. Er bygningen finansieret via et realkreditlån, er det samtidig et krav, at bygningen er brandforsikret.

Svamp og insekt

Svamp- og insektskader kan være omfattende, fordi de ofte først bliver opdaget meget sent. En udbedring af skaderne kan derfor være meget bekostelig.

Rør og stikledninger

Skader på skjulte rør og stikledninger kan være meget vanskelige at få øje på. Derfor kan skaderne være meget omfangsrige og bekostelige, når de først bliver opdaget.

Husk løsøreforsikringen

En skade på bygningen betyder ofte afledte skader på inventar, maskiner, værktøj og varelager. Derfor er det vigtigt med en forsikringsløsning, som dækker dit løsøre i tilfælde af fx brand, vandskade eller indbrud.

Her kan du få et overblik over de forskellige elementer en bygningsforsikring kan sammensættes af og hvordan du er dækket.

Flere dækninger