Husforsikring

Med en husforsikring hos os er både hus og have godt dækket ind. Du får alle de vigtigste dækninger med i grunddækningen, som brand, skjulte rør- og elskader, storm og skybrud.

Se din pris
Hvidt hus på villavej

✓ Hjælp inden for 1 time ved akut skade

Når det virkelig brænder på, skal der handles hurtigt. Særligt vandskader kan lave omfattende skader på kort tid. Derfor skal hjælpen også komme med det samme ved akutte skader. Vi er der inden for 1 time.

✓ Dækker til nyværdi på elskader og skjulte rør

Du får dækket både skjulte rør og elskader til nyværdi - uden afskrivning for værdiforringelse. Det eneste du selv skal betale, er den selvrisiko, du selv har valgt.

✓ Ingen selvrisiko ved skader på glas og sanitet

Slip for selv at punge ud, hvis der skulle komme skader på dit WC. Vi dækker nemlig skader på fx håndvaske, badekar og wc-kummer uden selvrisiko.

Dækninger på husforsikring

Du har mulighed for at udvide din husforsikring med ekstra dækninger, hvis du vil sikres ekstra godt. Det kan fx være dækning mod svamp, råd og insekter eller indvendige skjulte rør og stikledninger.

Dækninger

Dækker bygningen og fastmonteret tilbehør som fx hårde hvidevarer efter brandskade, overspænding og direkte lynnedslag.

Dækker ved tyveri og hærværk forvoldt med vilje og i ond hensigt. Det kan fx være skade på døre eller vinduer. Derudover dækkes brud på glas, sanitet og keramiske kogeplader.

Dækker skader fra vand, olie, kølervæske, der pludseligt og tilfældigt strømmer ud fra installationer. Dækker også skader efter frostsprængninger.

Dækker skader efter storm og oversvømmelse som følge af voldsomt sky- eller tøbrud og snetryk.

Dækker skader forvoldt af gnavere, rovdyr, flagermus og fugle.

Ansvarsforsikringen dækker dit ansvar som husejer, hvis du er skyld i en skade på andre personer eller deres ting. Retshjælpsdækningen dækker dine omkostninger til fx advokat med op til 195.000 kr., hvis du som husejer bliver indblandet i en retssag.

Retshjælpsdækningen dækker dine omkostninger til fx advokat med op til 195.000 kr., hvis du som husejer bliver indblandet i en retssag.

Eksempel på, hvordan du er dækket:

Du og din nabo bliver uenige om, hvor skellet går mellem jeres grunde. Her vil retshjælpsforsikringen dække dine udgifter til advokathjælp.

Hvad er dækket?
Dækninger
Tilvalg
DækketIkke dækket
DækketIkke dækket
DækketIkke dækket
DækketIkke dækket
DækketIkke dækket
DækketIkke dækket
DækketIkke dækket
Ikke dækketDækket
Ikke dækketDækket
Ikke dækketDækket
Ikke dækketDækket
Ikke dækketDækket

Se nyeste betingelser

Ofte stillede spørgsmål til husforsikring

Det er ikke altid den billigste husforsikring der er den bedste løsning til dine behov. Prisen bestemmes ud fra flere forskellige faktorer. De vigtigste faktorer der afgør prisen på din husforsikring er husets alder, størrelse og hvilken type tag huset har. Derudover bestemmes prisen også ud fra dit valg af dækning og selvrisiko.

Med en husforsikring hos os er både hus og have godt dækket ind. Du får alle de vigtigste dækninger med i grunddækningen, som fx brand, skjulte rør- og elskader, storm og skybrud.

Du har mulighed for at udvide din forsikring med ekstra dækninger, hvis du vil sikres ekstra godt. Det kan fx være dækning mod svamp, råd og insekter eller indvendige skjulte rør og stikledninger.

Hvis du har valgt en generel selvrisiko på din husforsikring, er den gældende for de skader, der er dækket på forsikringen. Du kan se det generelle selvrisikobeløb ved at logge ind på Min side. 

Ved glasskader er selvrisikoen altid nul, uanset hvilken generel selvrisiko du har valgt. 

Vær opmærksom på, at der på følgende skader altid er en minimums-selvrisiko, uanset hvilken generel selvrisiko du har valgt på forsikringen. Er din generelle selvrisiko højere end minimums-selvrisikoen, er det dog den generelle selvrisiko, der gælder: 

- Svamp og råd i døre og vinduer
- Skjulte indvendige rør 
- Stikledninger
- Skader i kælder ved voldsomt sky- og tøbrud
- Skade forvoldt af dyr 

Minimumsselvrisiko kan du finde i betingelserne for forsikringen på Min side.

For at kunne behandle din anmeldelse har vi brug for følgende:

- Kort beskrivelse af skaden
- Tilstandsrapport, hvis du har overtaget huset indenfor de sidste 2 år
- Billeddokumentation 
- Evt. tilbud fra egen håndværker, hvis du allerede har koblet en håndværker på sagen 

Husk at sende en besked i Scalepoint, om at du har uploadet dokumenterne 

Hvis du allerede har fået et tilbud på udbedring af skaden af en håndværker, er du velkommen til at sende det til os i Scalepoint. Brug linket i mailen, som du modtog i forbindelse med anmeldelsen.

HUSK, at håndværkeren ikke må gå i gang med at udbedre skaden, før vi har godkendt tilbuddet.

Brug for at tale med os?

Vurderingen af, om din skade er dækningsberettiget eller ej, sker umiddelbart efter besigtigelsen. Seneste 3 hverdage efter anmeldelsen, bliver du kontaktet for at aftale tidspunktet, og alt afhængigt af hvornår det derefter passer dig, vil du have afklaring omkring dækning og det videre forløb.

Tidshorisonten for selve udbedringen afhænger af skadens karakter og kompleksitet. Men for de af vores kunder, som benytter en håndværker fra netværket, gælder det, at de fleste skader er udbedret og færdigbehandlet i løbet af cirka 40 dage.

Hvis du ønsker at se status på din anmeldelse, kan du gøre det i Scalepoint. Du finder loginoplysninger i den mail,  som du modtog, da du anmeldte skaden. 

Bliv klogere på detaljerne for Husforsikring