Maskiner og afgrøder

Er uheldet ude, er det vigtigt at du har sikret dine maskiner og afgrøder bedst muligt. Vi sørger for, at du får en grundig vejledning om de dækninger, du har behov for – hverken mere eller mindre.

Bliv ringet op og få et tilbud

✓ Forsikringsgaranti

Hvis du får nye dyr, maskiner m.m., behøver du ikke oplyse os. Har du opgivet den rette værdi på tidspunktet, hvor du lavede forsikringen, dækker vi summen af dine nuværende værdier.

✓ Rabat på din pris

Med vores forsikringsløsning kan du få rabat på forsikringens pris, når du har installeret punktslukningsanlæg på dine høstmaskiner. Vi tilbyder 50% tilskud til installationen. 

✓ Dækket uanset værdi

Vi dækker pludselige skader på dine efterspændte landbrugsmaskiner, uanset hvor stor værdien af maskinerne er, hvis du har tilvalgt Anden skade på landbrugsmaskiner. 

Få en fleksibel forsikringsløsning

Maskiner

Du kan forsikre dine maskiner, fx mejetærskere, traktorer, korntørringsanlæg og andre landbrugsmaskiner, mod økonomiske tab som følge af:

 • Brand.
 • Elskade. I form af overspænding, induktion og kortslutning.
 • Tyveri og hærværk. Herunder også ran og røveri.
 • Anden skade, fx storm, vandskade, væltning eller snetryk.
 • Kørselskasko på gårdens liftophængte og bugserede maskiner.
 • Ansvars- og kørselskaskoskader på alle traktorer og f.eks. mejetærskere.

Dine maskiner kan forsikres til ny- eller dagsværdi.

Afgrøder

Du kan forsikre dine afgrøder mod økonomiske tab på grund af:

 • Brand, tyveri og hærværk. Herunder også ran og røveri.
 • Anden skade. Fx storm, vandskade og snetryk.
 • Transportskade. Hvis afgrøderne bliver beskadiget under transport.
 • Haglskade.
 • Skovbrand. Herunder også plantage.

Bliv godt forberedt med kørsels- og maskinkasko

Er dine maskiner forsikret mod dyre reparationer og driftstab? Avancerede og kostbare maskiner gør driften effektiv, men også sårbar, hvis uheldet er ude.

Kørselskasko dækker:

 • Kaskoskader opstået ved påkørsel, væltning eller færdselsskader.
 • Driftstab som følge af kaskoskaden.

Maskinkasko dækker:

 • Pludselige og uforudsete skader, som dækker både gearkasser, hydraulik og motorenheden.
 • Driftstab i forbindelse med skaden.

Skal du rydde sne for andre eller andet uden for landbruget?

Anvender du dine traktorer eller motorredskaber til at rydde sne for andre, løse entreprenøropgaver, køre kaperkørsel eller andre lignende opgaver kræver det en særlig dækning, som du kan læse mere om her.

Du kan drøfte dækningen i fællesskab med en af vores erfarne kundechefer.

Produktark

I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores forsikring til maskiner og afgrøder dækker, ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.