Privat sundhedsforsikring

Tryghed i hverdagen handler ikke kun om at være rask. Det handler også om at vide, at man er sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade.

Se pris på sundhedsforsikring
Kvinde der tager et bad når solen står op i bagrunden

✓ Spring de lange ventelister over

Spring de lange ventelister over. Med en sundhedsforsikring er du altid sikret hurtig behandling. Vi behandler din sag inden for 1-2 arbejdsdage.

✓ Omfattende dækning

Sundhedsforsikringen omfatter lidelser, sygdomme eller skader, som kræver behandling af speciallæge. Derudover kan du få rabat på kosmetiske operationer på visse privathospitaler.

✓ Tilgængelig for alle

Alle kan få adgang til vores sundhedsforsikring uanset tidligere sygdomshistorik. Der er ikke noget krav om helbredsoplysninger ved tilmelding.

Vælg den sundhedspakke, der passer bedst til dit behov

Ud fra mange års erfaring med sundhedsforsikring har vi sammensat tre sundhedspakker, som dækker de fleste sundhedsbehov.

Sund krop og sind

Med den forebyggende rådgivningslinje har du adgang til sundhedsfaglige eksperter, der bl.a. kan hjælpe dig med rådgivning om hvordan du kan øge din trivsel, tackle problemer i privatlivet, komme i gang med fysiske livsstilsændringer og give dig værktøjer til hvordan du håndterer stress.

Vi hjælper dig, uanset om din sygdom eller skade er dækket af sundhedsforsikringen eller ej. Med sundhedskompasset får du adgang til en personlig sundhedsrådgiver, der vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Vi er klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning indenfor undersøgelse og behandling, forebyggelse af skader og klager og erstatning

Ikke alt kan klares med træningsøvelser og fordi vi har en helhedsorienteret tilgang til sundhed, får du med sundhedspakken også adgang til alternativ behandling som akupunktur, zoneterapi og behandlingsmassage af skader og lidelser i led og muskler.

Få dækket dine udgifter til behandling hos en psykolog. Du er også sikret udredning hos en psykiater og akut krisehjælp i forbindelse med alvorlige ulykker, vold, dødsfald eller livstruende sygdom.

Hvis du får brug for behandling efter en skade, får du med denne dækning adgang til fysioterapi og kiropraktik. Du får dækket alle de behandlinger, som fysioterapeuten eller kiropraktoren vurderer, er nødvendige for at få dig tilbage til din normale sundhedstilstand. Derudover får du fx også dækket genoptræning efter operation i bevægeapparatet, diætistvejledning og ergoterapi.

Sund krop og sind
Sund behandling
Sund total
Rådgivning om trivsel og sund livsstil

Med den forebyggende rådgivningslinje har du adgang til sundhedsfaglige eksperter, der bl.a. kan hjælpe dig med rådgivning om hvordan du kan øge din trivsel, tackle problemer i privatlivet, komme i gang med fysiske livsstilsændringer og give dig værktøjer til hvordan du håndterer stress.

Sundhedskompas

Vi hjælper dig, uanset om din sygdom eller skade er dækket af sundhedsforsikringen eller ej. Med sundhedskompasset får du adgang til en personlig sundhedsrådgiver, der vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet.

Sundhedsrådgiveren hjælper dig med at navigere i sundhedsvæsenet, og finde den hurtigste og bedste behandling. Samtidig sikrer vi det bedste samspil mellem offentlige og private behandlingsmuligheder.

Vi er klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning indenfor

1. Undersøgelse og behandling

2. Forebyggelse af skader

3. Klage og erstatning

Alternativ behandling

Ikke alt kan klares med træningsøvelser og fordi vi har en helhedsorienteret tilgang til sundhed, får du med sundhedspakken også adgang til alternativ behandling som akupunktur, zoneterapi og behandlingsmassage af skader og lidelser i led og muskler.

Fysisk behandling

Hvis du får brug for behandling efter en skade, får du med denne dækning adgang til fysioterapi og kiropraktik. Du får dækket alle de behandlinger, som fysioterapeuten eller kiropraktoren vurderer, er nødvendige for at få dig tilbage til din normale sundhedstilstand. Derudover får du fx også dækket genoptræning efter operation i bevægeapparatet, diætistvejledning og ergoterapi.

Psykisk behandling

Få dækket dine udgifter til behandling hos en psykolog. Du er også sikret udredning hos en psykiater og akut krisehjælp i forbindelse med alvorlige ulykker, vold, dødsfald eller livstruende sygdom.

Allergivaccination

Allergi kan være en stor gene – for nogle sæsonvis, mens andre er plaget året rundt. Heldigvis kan en række allergier behandles med vaccination i tabletform eller injektion. Med vores sundhedsforsikring kan du få tilskud til vaccination mod din allergi.

Behandling på privathospital og –klinik

Kom til undersøgelse eller behandling på et privathospital eller -klinik i vores landsdækkende netværk af behandlere i nærheden af din arbejdsplads eller bopæl indenfor 10 hverdage efter din sag er behandlet.

Udover udredning, undersøgelse og behandling er du også sikret adgang til nødvendige operationer, hjælp i hjemmet undervejs i behandlingsforløbet, refusion af udgifter til medicin og adgang til rekreative ophold, så du kan komme tilbage til din normale sundhedstilstand på hurtigste og bedste vis.

Genoptræning efter operation

Du får adgang til nødvendig genoptræning hos både fysioterapeut og kiropraktor, hvis du har fået foretaget en operation i bevægeapparatet, som vi har dækket.

Hurtig udredning

Når du anmelder en skade, får du altid svar inden for 1-2 arbejdsdage. Skal du til undersøgelse eller behandling på et privathospital eller -klinik, bliver du undersøgt eller behandlet indenfor 10 dage, efter din sag er behandlet.
Udover undersøgelse, udredning og behandling, er du også sikret adgang til nødvendige operationer.

Kontrol og opfølgning på behandling

Du kan få dækket efterkontroller efter udført behandling fx MR-scanning, ultralydsscanning, røntgen og blodprøver. Har du udgifter til hjælpemidler eller medicin, som er et nødvendigt led i behandling efter operation, dækker forsikringen selvfølgelig også.

Second opinion

Diagnoser er ikke altid lette at stille eller forholde sig til. Og særligt hvis der er stor usikkerhed om diagnosen eller den fremtidige behandling, kan det være vanskeligt at vide, hvad man skal tro og hvordan man skal forholde sig, når en læge med sundhedsfaglig ekspertise udtaler sig om ens sundhedstilstand. 

Derfor får du med din sundhedspakke adgang til en anden – eller endda tredje – speciallæges uafhængige vurdering af din sag, som kan hjælpe med at give dig klarhed om diagnosen eller det videre forløb, hvis der indtil nu har været usikkerhed.

Behandling af kroniske lidelser

For kronikere kan det generelt være svært at finde en forsikring. Hos Gjensidige kan du få dækket udgifter til behandling for kroniske lidelser relateret til muskler, sener og knogler.

Behandling af misbrug & ludomani

Selvom der sjældent tales om hverken misbrug eller ludomani, er det sygdomme som hver dag påvirker tusindvis af danskeres liv. Og derfor er der også hjælp at hente i sundhedsforsikringen, fordi ingen danskeres sundhedstilstand skal sætte begrænsninger for det liv, de ønsker at leve.

Med Sund total får du adgang til behandling for misbrug af alkohol, rusmidler og medicin samt spilafhængighed.

Beregn pris på sundhedsforsikring

Ofte stillede spørgsmål

Prisen på sundhedsforsikringen afhænger af, hvor gammel du er, og hvilken pakke du vælger. Vi regulerer prisen i takt med, at du bliver ældre. Når man når en vis alder fx 60 og 65 år, vil sundhedsforsikringen ophøre. Du har mulighed for at genindtegne forsikringen til en ny pris og få den samme pakke, som du havde før. 

Sundhedsforsikring dækker typisk undersøgelse og behandling af sygdom, skade og lidelse, hvis helbredstilstanden er svækket. Behandlingen skal vurderes at kunne kurere eller bedre sygdommen/skaden/lidelsen væsentligt.

Ønsker du at anmelde en sygdom/skade/lidelse, skal du anmelde det på Din side på gjensidige.dk på eller ved at kontakte os telefonisk. Henvisning Krav om fremsendelse af henvisning ved anmeldelse vil fremgå under dine dækninger. Udgifter til egen læge i forbindelse med fremskaffelsen af en henvisning dækkes med op til 650 kr. plus moms pr. henvisning.

Du er dækket fra den dag, du er tilmeldt forsikringen. Dog vil der først være dækning efter seks måneder for skader, sygdomme og lidelser, du havde, inden du tegnede forsikringen hos os (karensperiode).

Aftalen bortfalder ved udgangen af den måned hvori:

• Du ikke længere bor i Danmark eller Grønland

• Firmaaftalen ophører (gældende for kollektiv børnedækning)

• En ægtefælle/samlever udtræder af ordningen (gældende for medforsikrede børn)

Udover ovenstående ophører aftalen den dag, du fylder:

• 21 år for privattegnet børnedækning og medforsikrede børn

• 24 år for Kollektiv børnedækning

• 70 år for ægtefælle/samlever

Er du omfattet af en ægtefælleordning, ophører aftalen til hovedforfald hvis (se ligeledes ovenfor):

• Firmaaftalen ophører

• Din ægtefælle/samlever fratræder firmaordningen