Hop til indhold

Sundhedsforsikring

4,5 / 5

Tryghed handler ikke kun om at være rask. Det handler også om at vide, at du er sikret hurtig behandling. 

En forsikring for alle

Hos os behøver du ikke dokumentere din sygdomshistorik ved tilmelding. 

Hurtig sagsbehandling

Vi sikrer dig sagsbehandling inden for 1-2 arbejdsdage. 

Adgang til privathospital

Få adgang til privathospitaler og behandling, som kræver en speciallæge.

Vores sundhedsforsikring favner bredt

Dækninger

Hvis du får en henvisning til speciallæge af din praktiserende læge, og skaden er dækningsberettiget, igangsættes undersøgelse eller behandling i vores kvalitetssikrede behandlernetværk indenfor 10 hverdage, fra vi har godkendt skaden.

Du har også mulighed for at få dækket operation, røntgen eller ultralydsscanning samt andre former for diagnostiske undersøgelser. Efterkontrol og genoptræning efter operation i bevægeapparatet vil også være dækket.

Får du konstateret en kronisk lidelse i forsikringstiden, kan du få dækket behandling eller operation i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Du kan også få dækket GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), hvis du får konstateret slidgigt i knæ eller hofter, eller hvis du har en længerevarende ryglidelse. Træningen dækkes ud over de 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Du kan få adgang til forskellige behandlingsformer såsom fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi og akupunktur for skader/lidelser i bevægeapparatet.

Du har mulighed for at få dækket behandling af psykiske problemstillinger og mentale udfordringer hos en psykolog eller psykiater. Derudover tilbyder vi også akut krisehjælp ved alvorlige, pludselige hændelser.

Du kan få dækket behandlinger ved en fodterapeut, hvis der er et sundhedsfagligt behov, fx nedgroede negle.

Du har mulighed for at få dækket rimelig og nødvendig vejledning hos en autoriseret diætist, hvis der er en lægefaglig vurdering af, at din ernæringstilstand udgør en helbredsmæssig risiko.

Du kan få telefonisk rådgivning indenfor trivsel og livsstil. Vi tilbyder fx værktøjer til håndtering af stress eller værktøjer til fysiske livsstilsændringer som kost- og motionsvaner.

Med misbrugslinjen kan du få anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillinger og udfordringer ved at være i eller tæt på en relation med misbrug, herunder også mistanke om misbrug/overforbrug.

Vi hjælper dig, uanset om din sygdom eller skade er dækket af sundhedsforsikringen eller ej.

Med sundhedskompasset får du adgang til en personlig sundhedsrådgiver, der vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Vi er klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning indenfor undersøgelse og behandling, forebyggelse af skader samt klager og erstatning.

Du kan få behandling for diagnosticeret ludomani (pengespil). Ludomani dækkes med 1 forløb.

Du kan få behandling for alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug. Misbrugsbehandling dækkes med 1 forløb.

Du kan få videokonsultation med en læge, uanset hvor du er - 365 dage om året. Lægen kan give lægefaglig rådgivning, svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer samt udskrive recepter i Danmark. Online læge dækker hele husstanden, så der er også hurtig hjælp til resten af familien. Er du ude at rejse eller på ferie, er du og din familie også dækket der.

"Imødekommende betjening når man henvender sig til Gjensidige."

Ole Sandstrøm
4,5 af 5

Baseret på 15.999 anmeldelser

Ofte stillede spørgsmål

Sundhedsforsikring dækker typisk undersøgelse og behandling af sygdom, skade og lidelse, hvis helbredstilstanden er svækket. Behandlingen skal vurderes at kunne kurere eller bedre sygdommen/skaden/lidelsen væsentligt.

Har du behov for at anvende forsikringen, kan du anmelde skaden online på Min side eller ved at kontakte os på 88 18 67 20. Medmindre andet fremgår under dine dækninger, skal du have en gyldig lægehenvisning. Henvisningen kan du vedhæfte til skadesanmeldelsen.

Lægehenvisning er ikke nødvendig ved behov for akut krisehjælp.  

Du er dækket fra den dag, du er tilmeldt forsikringen. Dog vil der først være dækning efter seks måneder for skader, sygdomme og lidelser, du havde, inden du tegnede forsikringen hos os (karensperiode).

Du kan forvente, at modtage refusionen ca. 5 bankdage efter indsendelse af din refusionsanmodning. Du modtager ikke en underretning på forhånd fra os. Vi overfører det godkendte beløb direkte til det oplyste kontonummer.

Tilmelding af samlever/ægtefælle eller børn sker via Min side. Se hvordan du gør i vores guide.

Se guide

Aftalen og dækning ophører ved udgangen af den måned hvori:

 • Du ikke længere bor i Danmark eller Grønland (udstationerede medarbejdere er undtaget denne regel).
 • Firmaaftalen ophører (gældende for kollektiv børnedækning).
 • Du fylder 24 år for privattegnet børnedækning og kollektiv børnedækning (til førstkommende hovedforfald). Det er muligt at lave ny indtegning herefter.

Er du omfattet af en ægtefælle- og samleverordning, ophører aftalen til hovedforfald, når:

 • Firmaaftalen ophører.
 • Din ægtefælle/samlever fratræder firmaordningen. 
 • Din ægtefælle/samlever fylder 70 år. 

Ja, vi dækker udredning og behandling af de mest gænge psykiske lidelser/tilstande såsom stress, let til moderat depression, lette angsttilstande, ukomplicerede sorgtilstande, tilpasningsreaktioner, belastningsreaktioner.

Psykiske lidelser eller tilstande, som vi vurderer, kræver særlige, faglige kompetencer, kompleks udredning/behandling, eller som hører under offentlige pakkeforløb dækkes ikke.

Vi dækker ikke udredning af fx:

 • ADHD, ADD eller undertyper samt autismespektrumforstyrrelser
 • OCD eller OCD- lignende tilstande
 • Skizofreni
 • Demens
 • PTSD
 • Svær depression

Ja, det gør vi. Vi dækker dog ikke øjensygdomme relateret til nedsat syn, skelen og lignende tilstande. Som udgangspunkt dækkes heller ikke tilstande, der kræver akut behandling.

Bliv klogere på detaljerne for sundhedsforsikring

Betingelser
I betingelserne kan du læse alle detaljerne om vores sundhedsforsikring.

Produktark
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores sundhedsforsikring dækker, ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.