Hop til indhold

Sundhedsforsikring

Tryghed i hverdagen handler ikke kun om at være rask. Det handler også om at vide, at man er sikret hurtig behandling. 

Hurtig sagsbehandling

Med en sundhedsforsikring er du sikret sagsbehandling inden for 1-2 arbejdsdage.

En forsikring for alle

Uanset tidligere sygdomshistorik er der ikke krav om dine helbredsoplysninger ved tilmelding.

Adgang til privathospital

Med Sund total får du adgang til privathospitaler og behandling, som kræver en speciallæge.

Vælg den sundhedspakke, der passer bedst til dit behov

Sund krop og sind

Dækker bl.a. fysisk, psykisk og alternativ behandling.

Sund total

Bred dækning med alt fra behandlinger af kroniske lidelser til ludomani.

Vælg den sundhedspakke, der passer bedst til dit behov

Er en sundhedsforsikring relevant for mig?

En sundhedsforsikring er et supplement til sundhedsvæsenet – et ekstra lag af tryghed, der giver dig adgang til rådgivning og omsorg før problemerne vokser sig store, samt hurtig udredning og behandling, når du får brug for det.

Bliv sikret den rette behandler

Med vores sundhedsforsikring er du altid sikret den bedst mulige behandling. Vores brede samarbejdsnetværk af kvalitetssikrede privathospitaler gør det muligt at henvise dig til den behandler, der er dygtigst indenfor det område, hvor du har brug for hjælp.

Dine børn er gratis medforsikret

Hos Gjensidige er dine børn under 21 år dækket gratis, hvis både du og din partner har en sundhedsforsikring hos os, og I bor sammen. Det kræver kun, at I oplyser os om, at I ønsker dækning.
 

Ofte stillede spørgsmål

Sundhedsforsikring dækker typisk undersøgelse og behandling af sygdom, skade og lidelse, hvis helbredstilstanden er svækket. Behandlingen skal vurderes at kunne kurere eller bedre sygdommen/skaden/lidelsen væsentligt.

Har du behov for at anvende forsikringen, kan du anmelde skaden online på Min side eller ved at kontakte os telefonisk. Medmindre andet fremgår under dine dækninger, skal du have en gyldig lægehenvisning. Henvisningen kan du vedhæfte til skadesanmeldelsen.

Lægehenvisning er ikke nødvendig ved behov for akut krisehjælp.  

Du er dækket fra den dag, du er tilmeldt forsikringen. Dog vil der først være dækning efter seks måneder for skader, sygdomme og lidelser, du havde, inden du tegnede forsikringen hos os (karensperiode).

Du kan forvente, at modtage refusionen ca. 5 bankdage efter indsendelse af din refusionsanmodning. Du modtager ikke en underretning på forhånd fra os. Vi overfører det godkendte beløb direkte til det oplyste kontonummer.

Tilmelding af samlever/ægtefælle eller børn sker via ”Min Side”. Se hvordan du gør i vores guide.

Se guide

Aftalen bortfalder ved udgangen af den måned hvori:

• Du ikke længere bor i Danmark eller Grønland

• Firmaaftalen ophører (gældende for kollektiv børnedækning)

• En ægtefælle/samlever udtræder af ordningen (gældende for medforsikrede børn)

Udover ovenstående ophører aftalen den dag, du fylder:

• 21 år for privattegnet børnedækning og medforsikrede børn

• 24 år for Kollektiv børnedækning

• 70 år for ægtefælle/samlever

Er du omfattet af en ægtefælleordning, ophører aftalen til hovedforfald hvis (se ligeledes ovenfor):

• Firmaaftalen ophører

• Din ægtefælle/samlever fratræder firmaordningen

Ja, vi dækker udredning af nogle psykiske lidelser. Fx kan du få dækket dine udgifter til behandling hos en psykolog i forbindelse med stress eller udredning af let depression. Vores sundhedsforsikring dækker ligeledes udredning og medicinsk opstart hos en psykiater i op til 6 måneder.

Vi dækker ikke udredning af fx:

  • ADHD, ADD eller lidelser indenfor autismespektret.
  • OCD eller følgetilstande heraf, herunder angst grundet tvangshandlinger.
  • Alvorlig psykisk sygdom, som fx skizofreni, demens, PTSD eller svær depression.

Ja, det gør vi. Vi dækker dog ikke øjensygdomme relateret til nedsat syn, skelen og lignende tilstande. Som udgangspunkt dækkes heller ikke tilstande, der kræver akut behandling.

Bliv klogere på detaljerne for sundhedsforsikring

I betingelserne kan du læse alle detaljerne om vores sundhedsforsikring.