Hop til indhold

gjensidige-dk.apps-int.gjensidige.io

Godt at huske på ved varmt arbejde

I tidens løb har varmt arbejde været anledning til mange alvorlige brande, hvorfor det er vigtigt at tage de nødvendige forholdsregler. Vær forsigtig og overhold altid reglerne for varmt arbejde.

Hvad er varmt arbejde?

Varmt arbejde er en fælles betegnelse for arbejdsprocesser, hvor der arbejdes med eller frembringes flammer, gnister eller brandfarlig opvarmning.

Typiske eksempler er tagdækning, svejsning, brug af vinkelsliber eller skærebrænder og lodning. Hertil kommer ukrudtbrænding.

Dokumentation

Før arbejdet påbegyndes, udfyldes og underskrives en aftaleblanket, der fastlægger arbejdets omfang og fordeler ansvaret mellem de involverede parter. Der skrives under på at fastlagte forholdsregler vil bliv fulgt. Ved arbejdets afslutning underskrives igen.

4 enkle trin udgør en sikker rutine til varmt arbejde

1. Uddannelse 
Vi anbefaler at alle, der skal udføre varmt arbejde, har fået et certificerende kursus, der eksempelvis afholdes af DBI og flere forskellige erhvervsskoler. AMU kurser af 1 dags varighed.

2. Forberedelse
Arbejdspladsen indrettes med et minimum af brændbart og letantændeligt materiale i nærheden, passende afskærmning, brandslukker let tilgængelig mv.

3. Udførelse
Der skal udvises passende brandsikker adfærd i forhold til det arbejde man udfører og etableres brandvagt.

4. Afslutning
Efter endt arbejde skal der fortsat være brandvagt og foretages brandrunderinger, hvor man sikrer, at der ikke er sket antændelse under arbejdet.

Nødvendige forholdsregler

De nødvendige forholdsregler for varmt arbejde er omfattet af:

  • DBI Vejledning 10, del 1 – Varmt arbejde brandsikringsforanstaltninger
  • DBI Vejledning 10, del 2 – Varmt arbejde udendørs
  • DBI Vejledning 10, del 3 – Varmt arbejde indendørs

I DBI Vejledning 10 kan man også finde en aftaleblanket, der både indeholder en checkliste for de vigtigste forholdsregler og de nødvendige felter til at beskrive arbejdets omfang og ansvarsfordelingen mellem bygningsejer, udførende part og brandvagt.

Forsikring

Vi anbefaler at man altid kontrollerer at eksterne håndværkere har passende forsikringsdækning for erhvervsansvar.

Forsikringsbetingelserne for bygnings- og løsøreforsikring foreskriver, at der kan gælde forhøjet selvrisiko i tilfælde af brand, der er opstået som følge af varmt arbejde, hvor DBI Vejl. 10 ikke er fulgt.

Hent vores faktablad om varmt arbejde

Du kan downloade faktablad her, så du er bedst muligt forberedt, hvis du, dine ansatte eller en tredje part skal udføre varmt arbejde i dine bygninger.