Hop til indhold

gjensidige-dk.apps-int.gjensidige.io

Arbejdsskade

En arbejdsskade kan være en stor belastning for den medarbejder, der bliver ramt, og for virksomhedens økonomi.

Som arbejdsgiver er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring, som sikrer dine ansatte, hvis de bliver udsat for en ulykke på jobbet.

Er dine medarbejdere godt forberedt?

Arbejdsulykker - sådan dækker forsikringen

En arbejdsulykke, som er dækket via en arbejdsskadeforsikring, er en fysisk eller psykisk skade. Skaden skal være opstået efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Fx hvis en medarbejder får en finger skåret af i en maskine.

For at en ulykke skal anerkendes som en arbejdsulykke skal to overordnede betingelser være opfyldt

  • Skaden skal være sket, mens skadelidte arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark
  • Skaden skal være sket på grund af skadelidtes arbejde – eller de forhold som arbejdet foregår under

Erhvervssygdom

Ved tilmelding til Arbejdsmarkedsmarkedets Erhvervssikring (AES) vil dine medarbejdere være dækket mod sygdomme og lidelser som skyldes arbejdet. Din virksomhed bliver automatisk tilmeldt AES, når du indberetter til ATP.

Vær opmærksom på, at du som selvstændig ikke selv automatisk er forsikret. 

Få styr på arbejdsskadeforsikring

Overblik over de forskellige dækninger