Hop til indhold

Arbejdsskade­forsikring

Har virksomheden ansatte skal I sikre dem med en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Det er med andre ord den vigtigste forsikring for jer og jeres ansatte.

Hvad er en arbejdsskadeforsikring?

Lovpligtig

Arbejdsskadeforsikringen skal omfatte alle som arbejder for jer - også deltidsansatte, vikarer, sæsonarbejdere og frivillige.

Har I ikke en arbejdsskadeforsikring, skal virksomheden dække alle udgifter, hvis en ansat kommer til skade. Erstatningskravet kan blive langt større end forsikringens pris.

Arbejdsskadeforsikringen kan give erstatning, hvis en ansat

 • kommer til skade under en ulykke på arbejdspladsen, mens den ansatte udfører arbejde for arbejdsgiveren
 • får en sygdom, som skyldes skadelig påvirkning fra arbejdsmiljøet

Sådan dækker arbejdsskadeforsikringen

Tabt erhvervsevne

Forsikringen sikrer medarbejderen mulighed for at få en økonomisk godtgørelse, hvis arbejdsulykken fører til et tab af erhvervsevne.

 • For at kunne modtage erstatning skal minimum 15 % af erhvervsevnen være mistet.
 • Erstatningen kan udbetales i rater over en tidsbestemt periode og/eller som en engangssum.
 • Erstatningssummen afhænger af medarbejderens indtjeningsevne før og efter skaden.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings (AES) hjemmeside kan I beregne erstatningen for erhvervsevnetab.

Behandlingsudgifter

Forsikringen dækker refusion af udgifter til sygebehandling og genoptræning. Forsikringen dækker bl.a. udgifter til

 • udbedring af tandskade
 • behandlinger hos kiropraktor og/eller fysioterapeut.

For at kunne få erstatning fra forsikringen er det en forudsætning, at udgifterne ikke er dækket efter sundhedsloven eller er led i en behandling på et offentligt sygehus. Erstatningen udbetales som et engangsbeløb.

Hjælpemidler

Forsikringen dækker refusion af tidligere betalte og fremtidige udgifter til anskaffelse af hjælpemidler som følge af en skade. Forsikringen dækker bl.a. udgifter til

 • briller og kontaktlinser
 • kørestol
 • proteser.
Varige mén

Forsikringen dækker en økonomisk godtgørelse, hvis arbejdsulykken medfører varige mén. Godtgørelsen er beregnet ud fra den grad af mén, som skaden har forårsaget. Generelt gælder det, at

 • der skal være minimum 5 % mén, før der kan udbetales erstatning til medarbejderen.
 • en arbejdsskade kan maksimalt medføre 120 % mén.

I kan beregne méngodtgørelse på Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings hjemmeside.

Tab af forsøger

Forsikringen giver mulighed for en økonomisk erstatning til medarbejderens efterladte ægtefælle eller samlever og eventuelle børn, hvis arbejdsulykken har resulteret i medarbejderens dødsfald.

Erstatningen udbetales som et engangsbeløb eller tidsbestemt løbende ydelser.

Dødsfald

Der udbetales en engangssum til medarbejderens ægtefælle eller samlever (når samlivet har varet minimum to år ved dødsfaldet) for at mindske kortsigtede økonomiske bekymringer. Under særlige omstændigheder kan beløbet gives til en anden efterladt end ægtefælle/samlever.

Tilvalgsdækning

Frivillig ordning

Tilvalgsdækningen sikrer, at virksomhedens ejer og medarbejdende ægtefælle i en personligt ejet virksomhed - uanset om det er en enkeltmandsvirksomhed, I/S eller K/S - er dækket. Uden tilvalget har du som selvstændig og din ægtefælle ikke ret til erstatning, hvis I kommer ud for en arbejdsskade.

Spørgsmål om arbejdsskadeforsikring

Hvad er en arbejdsskade?

En arbejdsskade eller arbejdsulykke, som er dækket af en arbejdsskadeforsikring, er en fysisk eller psykisk skade. Skaden skal være opstået efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage. Det er eksempelvis en arbejdsskade, hvis en medarbejder får en finger i klemme eller falder ned fra et stillads.

For at en skade kan anerkendes som en arbejdsskade, skal to overordnede betingelser være opfyldt. Skaden skal være sket,

 1. mens medarbejderen arbejdede for en arbejdsgiver med hjemsted i Danmark.
 2. på grund af medarbejderens arbejde eller de forhold, som arbejdet foregår under.
Er jeg dækket af arbejdsskadeforsikringen som selvstændig med en personlig ejet virksomhed?

Hvis du som selvstændig har et firma, der ikke er registreret som ApS, A/S eller IVS, er du som ejer og din eventuelt medhjælpende ægtefælle ikke omfattet af arbejdsskadeforsikringen.

For at sikre at forsikringen også gælder dig og din medarbejdende ægtefælle, skal du tilkøbe den frivillige ordning. 

Er det lovpligtigt at købe en arbejdsskadeforsikring for alle?

Det er lovpligtigt for alle arbejdsgivere at sikre medarbejderne med en arbejdsskadeforsikring uanset virksomhedsform.

Alle, som arbejder for virksomheden, - uanset om det er heltid, deltid, lønnet eller ulønnet - skal være omfattet af den lovpligtige arbejdsskadeforsikring. Det gælder også for ejere af et ApS, A/S eller IVS.

Hvordan kan vi undgå arbejdsulykker?

En arbejdsskadeforsikring er et vigtigt sikkerhedsnet, hvis der opstår en arbejdsulykke, men det er naturligvis endnu bedre, hvis arbejdsulykker slet ikke sker.  Dine ansatte skal kunne udføre deres arbejde uden risiko for at komme til skade. Første skridt er at udarbejde en Arbejdspladsvurdering (APV), men der er også andre initiativer, som vil kunne spare virksomheden for udgifter til sygefravær. Tag gerne en snak med os om, hvordan I kan forbedre sikkerheden hos jer - eller bliv klogere i vores miniunivers med skadeforebyggende råd.

Hvordan tilføjer vi nye ansatte?

Vi hjælper jer med at tilføje nye ansatte til arbejdsskadeforsikringen. Kontakt os, så hjælper vi jer.

Skal vi også være tilmeldt Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis vi har en arbejdsskadeforsikring?

Ja. Det er lovpligtigt at betale bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), der bruges til udbetaling af erstatning. Ved tilmelding til AES vil medarbejderne være dækket ved sygdomme og lidelser som skyldes arbejdet. Virksomheden bliver automatisk tilmeldt AES, når I indberetter til ATP.

En ansat har fået ødelagt sine briller ifm. en arbejdsskade. Hvad gør vi?

Skader på briller og mindre skader på fx høreapparater, hvor medarbejderen ikke er kommet til skade, behandler vi hurtigt i Gjensidige. Derfor kan I bare anmelde skaden her på gjensidige.dk.

Hvordan anmelder vi en skade?

I udgangspunktet er det altid arbejdsgiver, der skal anmelde ulykken eller arbejdsskaden til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, AES, på virk.dk via deres løsning, EASY.

Når skadeanmeldelsen er registreret i EASY, bliver den automatisk sendt til os, så vi kan vurdere skaden.

Der er sket en dødsulykke. Hvad skal vi gøre?

I den tragiske situation, hvor en arbejdsskade fører til et dødsfald, skal AES informeres om dødsfaldet inden for 48 timer på telefonnummer 20 42 63 97.

Derefter skal I anmelde dødsfaldet som en arbejdsskade på virk.dk. Så får vi automatisk besked.

Sådan bruger I forsikringen

Anmeld skaden

 1. Arbejdsgiver anmelder skaden på virk.dk via løsningen EASY
 2. Vi får automatisk besked om anmeldelsen
 3. Vi kontakter den ansatte hurtigst muligt og følger op

OBS! Er der kun tale om mindre udgifter til fx ødelagte briller, skal skaden anmeldes direkte til os. 

Ødelagte briller eller høreapparat?

Er en ansats briller, høreapparat eller lignende gået i stykker ifm. en arbejdsskade uden at den ansatte er kommet til skade, kan I anmelde skaden direkte til os for den hurtigste sagsbehandling. 

Behandlingsudgifter

Får den ansatte brug for behandling ifm. en arbejdsskade fx fysioterapi, kiropraktik, osteopati hos en autoriseret behandler eller psykologsamtaler, anbefaler vi, at I kontakter os før behandlingen startes.

Så kan vi på forhånd afklare om udgifterne til behandling er dækket af forsikringen eller ej.

Kontakt os og hør mere om arbejdsskadeforsikring

Vi sidder klar til at hjælpe dig, der er virksomheds- eller landbrugskunde. Find vores kontaktinformationer og åbningstider, send en mail eller bestil et opkald.

Forsikringer til de ansatte