Hop til indhold

Ejerskifte­forsikring

Bliv ringet op og få et tilbud eller ring direkte på 88 18 68 93 - vi sidder klar til at hjælpe!

54% får brug for deres ejerskifteforsikring

Med en ejerskifteforsikring er du godt sikret, hvis der skulle være skeletter i skabet. Inden for det første år får 54% af vores kunder brug for deres ejerskifteforsikring én eller flere gange.

Blandt Danmarks bedste ejerskifte­forsikringer

For 11. år i træk viser Ankenævnets klagestatistik, at vi er blandt de bedste udbydere af ejerskifteforsikring. Det er udtryk for, at vi behandler dine sager korrekt og udbetaler den rette erstatning.

Spar 10% ved at samle ejerskifte, hus og indbo

Du kan spare både tid og penge ved at samle ejerskifte-, hus- og indboforsikring i Boligpakken. Udover økonomisk sikkerhed, får du ovenikøbet 10% samlerabat på alle tre forsikringer.

Sådan er du dækket

Ejerskifteforsikring

Ejerskifteforsikring

Udvidet ejerskifteforsikring

Udvidet ejerskifteforsikring

Sådan er du dækket

Bliv klogere på ejerskifteforsikring

Som udgangspunkt dækker vi:

  • Skader som ikke er nævnt i tilstandsrapporten.
  • Skader som ikke er nævnt i el-installationsrapporten.
  • Skader som ikke kan forventes ift. husets alder og tilstand.

Se flere eksempler i videoen.

Få hjælp af en rådgiver
Vi sidder klar mandag-torsdag: 8:30-18 og fredag: 8:30-16 på 88 18 68 93.
Det anbefales altid, at du tager en snak med en af vores rådgivere, så de kan vurdere din situation. Det kan nemlig være svært at vide, om man er dækket, eller ikke er dækket af en ejerskifteforsikring.

Værd at vide om ejerskifteforsikring

Læs mere om typiske misforståelser og hvad vi almindeligvis ikke dækker med vores ejerskifteforsikring.

Typiske misforståelser

Nej. En ejerskifteforsikring dækker ikke, hvis der opstår skader på grund af alderen på en konstruktion/bygningsdel, på grund af almindeligt slid eller fordi du som husejer ikke foretager den almindelige og nødvendige vedligeholdelse af huset.

Nej. Der vil altid være en vis mængde skimmelsvamp i et hus. Især i ældre huse vil der altid i en eller anden grad være skimmelsvamp i tagrum, kældre og krybekældre.

Ejerskifteforsikringen kan i nogle tilfælde dække en skimmelsanering, hvis der er så meget skimmel i beboelsesdelen i huset, at der er tale om en forurening af indeklimaet. I den vurdering indgår ikke, om man er allergiker eller har børn, som bor i huset.

Nej. Vi kan ikke hjælpe med at erstatte en forkert angivet levetid for taget. Der skal være tale om en egentlig skade på taget, som vil blive vurderet efter de almindelige betingelser for ejerskifteforsikringen.

Nej. Når årsagen til en skade ligger udenfor bygningen, er det ikke omfattet af ejerskifteforsikringen. Det gælder også, selvom det medfører en skade inde i huset.

Afgrænsningen går ved ydersiden af fundamentet. Den eventuelle skade inde i huset skal vurderes for sig selv, med udgangspunkt i betingelserne.

Nej. Forsikringen vurderer det anmeldte og fastsætter et eventuelt erstatningsbeløb. Det gør vi som oftest på baggrund af en opgørelse fra en samarbejdende håndværker.

Vi kan i de fleste tilfælde tilbyde den samarbejdende håndværker til undersøgelse og eventuel udbedring af den dækkede skade. Når vi gør det, er det dog altid frivilligt, om du som kunde vil tage imod det.

Nej. Ejerskifteforsikringen kan ikke hjælpe med at dække konstruktioner og bygningsdele, alene fordi de ikke er udført efter gældende regler eller anvisninger. Der skal være tale om en konkret skade på bygningen, og det vurderes efter de gældende forsikringsbetingelser.

Det er udelukkende med hensyn til VVS- og el-installationer, at ejerskifteforsikringen kan hjælpe med at dække eventuelle ulovlige konstruktioner.

Det er skadeårsag, der er afgørende for om der er tale om én eller flere skader.
Vi vurderer det anmeldte hver for sig, og ud fra bygningsdel, skadeårsag og eventuelt opførsels år.
hvis du anmelder skade på en konstruktion, hvor omkostningen til reparation er under din selvrisiko (bagatelgrænsen), kan vi ikke hjælpe med vurdering af det anmeldte. Du kan se din selvrisiko pr. skade i din police.

Eksempel: Du opdager, at dit badeværelse mangler vådrumsmembran. Du bliver bekymret, for det skal jo være der, når man bygger i dag. Heldigvis er der ikke skader på huset som følge af den manglende vådrumsmembran.

Der er ikke noget at være bekymret for. Du kan sagtens bruge dit badeværelse uden, at det ødelægger dit hus. Vådrumsmembran er egentlig ikke nødvendig, så længe dine fliser og fuger er tætte. I dag bygger man altid badeværelser med vådrumsmembran, men det har man historisk set ikke altid gjort. Vådrumsmembran er en ekstra sikring, og selvom den mangler helt eller delvist, er det som nævnt ikke noget, der ødelægger dit hus, hvis du sørger for, at fliser og fuger er tætte. 

Der kan være få tilfælde hvor vi dækker manglende vådrumsmenbran. Dette afhænger dog meget af den specifikke sag.

Hvad vi almindeligvis ikke dækker

Eksempel: Du opdager, at der ikke er ordentlig hældning på gulvet i badeværelset, så vandet samler sig nogle steder på gulvet og løber ikke ned i afløbet.

Du kan sagtens bruge dit badeværelse, uden at det ødelægger dit hus. Manglende hældning kan være irriterende i dagligdagen, fordi du skal bruge tid på at tørre op, når du har været i bad. Det vand, der ligger på gulvet, er dog ikke noget, som ødelægger gulvet.

Det er derfor ikke dækket.

Eksempel: Du opdager, at der er fugtskjolder og mugpletter (skimmel) på din teenagers værelse i kælderen. Teenageværelset er sat i tiptop stand af den tidligere ejer af huset. Huset er fra 1936.

Vi ved godt, at det ikke ser pænt ud, og vi kan godt forstå, at du bliver bekymret for eventuelle helbredsmæssige konsekvenser. I ældre huse er det dog helt normalt, at der trænger fugt ind. ”Men tidligere ejer havde jo sat kælderen i tiptop stand, så det bør vel være dækket som resten af huset?” Det er måske dine tanker, men svaret er nej, det er det desværre ikke.

Det skyldes, at du bruger huset på en anden måde end det oprindeligt var tiltænkt. Kældre i ældre huse er oprindeligt ikke lavet til beboelse, men er tænkt som opbevaringsrum, fyrrum eller andet.

Det er derfor ikke dækket.

Eksempel: Min håndværker siger, at der er lavet en fejlkonstruktion og der er risiko for skade.

Vi møder ofte kunder, der har haft en håndværker på besøg. Håndværkeren har konstateret, at noget er lavet håndværksmæssigt forkert, da det blev udført. Det kunne fx være en tagkonstruktion.

Konstruktionen har ikke givet nogle skader på bygningen, selvom det ud fra en håndværksmæssig vurdering er udført på en uhensigtsmæssig måde. Huset kan altså sagtens bruges på normal vis.

For at få hjælp fra ejerskifteforsikringen, skal der være en skade på huset. Det kan fx være vand gennem huller i taget eller kraftig nedbøjning på tagbelægningen. Er der ikke en egentlig skade, så kan vi desværre ikke hjælpe, da den uhensigtsmæssige konstruktion ikke forhindrer dig i at bruge huset.

Det er derfor ikke dækket.

Eksempel: Du fjerner væg-til-væg-tæppe i stuen, og du ser, at der er flere revner eller mindre skævheder i betongulvet.

Det kan være, at du har tænkt dig at lægge et flydende trægulv ovenpå betongulvet i stedet for det tæppe, som sælgeren af huset havde liggende. Du opdager, at du ikke kan lægge et andet gulv ovenpå betonen, uden at du udbedrer revner og/eller mindre skævheder og lunker.

Det er irriterende, at du ikke kan gå direkte videre med dine forventede planer uden ekstraomkostninger. Det kan fx være udgifter til at gøre betongulvet helt plant, inden der lægges det planlagte trægulv.

Ejerskifteforsikringen kan ikke hjælpe dig, fordi du har købt et hus med en konstruktion af beton og væg-til-væg-tæppe. At du gerne vil lægge en anden gulvtype på den eksisterende beton, er en forventning, som vi ikke kan hjælpe dig med, fordi der ikke er en egentlig skade på huset.

Det er derfor ikke dækket.

Ofte stillede spørgsmål til ejerskifte

Når du vælger ejerskifteforsikring, kan du vælge mellem en ejerskifteforsikring, der løber i hhv. 5 eller 10 år. Du kan også vælge, om du ønsker en ejerskifteforsikring med eller uden udvidet dækning.

Det er lovpligtigt at ejerskifteforsikringen skal dække i minimum 5 år. Du kan vælge at udvide ejerskifteforsikringen, så den løber i 10 år, hvis du gerne vil have sikkerhed i længere tid.

Hvis du vil have ekstra sikkerhed, kan du vælge den udvidede ejerskifteforsikring, der dækker dig på flere områder. Den udvidede ejerskifteforsikring kan ligeledes løbe i enten 5 eller 10 år. 

Få overblikket

Vi forstår godt, at det ikke altid er nemt at gennemskue, hvad du bør vælge. Derfor giver vi dig overblikket her

Læs mere her

Når du anmelder en skade på din ejerskifteforsikring, er der mange ting, som spiller ind i skadebehandlerens vurdering af, om du er dækket.
For det første skal skadebegrebet være opfyldt. Derefter skal købsaftalen og tilstandsrapporten gennemgås for at vurdere, om der var kendskab til skaden inden overtagelsen af boligen.

Dette er en meget tidskrævende proces, som oftest kræver vurderinger fra flere eksperter.

Prisen på din ejerskifteforsikring bestemmes ud fra flere faktorer:

• Hvornår huset er opført
• Størrelsen
• Prisen
• Om ejerskifteforsikringen skal gælde 5 eller 10 år
• Om du vælger ejerskifteforsikring eller udvidet ejerskifteforsikring

Hvis du samler både indbo-, hus- og ejerskifteforsikring i vores samlet løsning, Boligpakken, sparer du 10% på alle tre forsikringer.

Hvis du skal sælge dit hus

Som sælger skal du opfylde nogle enkelte betingelser, for at være fri for dit 10-årige mangelansvar. Du skal bl.a. tilbyde køberen en ejerskifteforsikring - og tilbyde at betale halvdelen.

Hvis du køber hus

Som køber er du altid forsikringstager på en ejerskifteforsikring. Det er altså din forsikring, og dig, der kan kræve erstatning fra forsikringsselskabet ift. skader, som var til stede inden overtagelse.

Køber bestemmer

Som køber kan du selv vælge hvilken ejerskifteforsikring du vil have. Sælger skal altid tilbyde at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring - og de penge, kan du bruge til lige præcis den ejerskifteforsikring, som du ønsker. Også selvom det ikke er den billigste.

Hvis du ikke har ejerskifteforsikring

Hvis du derimod vælger ikke at købe en ejerskifteforsikring i det hele taget, og ikke tager imod sælgers tilbud om at betale halvdelen, står du i praksis uden mulighed for at få erstatning for de skader, din bolig evt. måtte have fra den dag, du skriver under på din nye bolig. Derfor anbefaler vi altid boligkøbere at sikre sig selv økonomisk med en god ejerskifteforsikring. 

Du skal senest købe din ejerskifteforsikring på overtagelsesdatoen, og dermed har råderetten over dit nye hjem.

En ejerskifteforsikring dækker kun forhold, der omhandler bygningerne på ejendommen. Alt hvad der befinder sig udenfor soklen er ikke omfattet af en ejerskifteforsikring. 

Vælger du den udvidede ejerskifteforsikring omfatter den dog også nogle installationer og indretninger uden for huset, f.eks. forurening fra en olietank.

Kan skaderne forventes? 

En ejerskifteforsikring dækker ikke forhold, som er nævnt i tilstands- eller elinstallationsrapporten. Forhold, som kan forventes i en bygning af en vis alder, er heller ikke dækket fx knirkende gulve i et hus fra 1930.

Bliv klogere på typiske misforståelser om ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring dækker ikke alle skader og skavanker på dit hus. De skader og skavanker, der er forventelige, når man ser på husets alder, stand og byggemåde, vil ikke blive dækket af forsikringen, og vil ofte heller ikke være nævnt i en tilstandsrapport for ejendommen.

Forventelige skavanker

Eksempelvis er det normalt, at der er fugt i kælderen i et ældre hus, at et ældre tag kræver mere vedligeholdelse end et nyt. Det er også forventeligt at gulvene i ældre huse er ujævne eller giver efter og knirker, når man går på dem - og sådanne forhold er derfor ikke dækket af en ejerskifteforsikring.

Udover køb og salg af traditionelle huse dækker vores ejerskifteforsikring også køb af fritidshuse, dødsboer og nedlagte landbrugsejendomme, så længe huset hører under Huseftersynsordningen.

Huseftersynsordningen indeholder reglerne for, hvordan tilstandsrapporter skal laves, hvem der må udføre huseftersynet samt bygningsgennemgangens udførelse og formål.

Hvis du mener, at der er fejl eller mangler, skal du først klage direkte til den bygningssagkyndige.

Afvises din klage?

Hvis din klage afvises af den byggesagkyndige, kan du tage sagen til Disciplinær- og klagenævnet. Nævnet kan sørge for, at den bygningssagkyndige kommer til at betale erstatning for tab grundet fejl og mangler i tilstandsrapporten.

En tilstandsrapport udarbejdes af en bygningssagkyndig og sammenligner huset med tilsvarende bygninger af samme alder, stand og konstruktion.

Som sælger har man ikke pligt til at få lavet en tilstandsrapport, men det er nødvendigt for at frigøre sig for hovedparten af sælgeransvaret.

Frigør dig for sælgeransvar
Som sælger kan du frigøre dig fra størstedelen af dit sælgeransvar, hvis du får udarbejdet en tilstandsrapport på dit hus. Herudover skal du give køber tilbud på en ejerskifteforsikring, som du betaler halvdelen af prisen på.

Selvom salget af dit hus er afsluttet, kan du risikere at blive dømt til at betale erstatning eller give afslag i købesummen. Det kan hurtigt løbe op i større beløb, som kan påvirke din økonomi, hvis køber fx finder ulovlige bygningsindretninger i dit hus eller konstaterer forurening på grunden.

Dækker dit ansvar i 10 år
Derfor er det trygt at have en Sælgeransvarsforsikring, som sikrer dig i 10 år og kan dække dit ansvar for visse mangler på dit hus.

Hvis du ønsker en sælgeransvarsforsikring skal du kontakte din lokale mægler.

Læs mere om sælgeransvarsforsikring

Ja, det kan du godt. Ejerskifteforsikringen dækker dig på præcis samme måde, selvom dit sommerhus ikke bruges hele året. 

Bliv klogere på detaljerne for ejerskifteforsikring

Betingelser
I betingelserne kan du læse alle detaljerne om vores ejerskifteforsikring.

Produktark
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores ejerskifteforsikring dækker,
ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.