Entrepriseforsikring

Skal du bygge nyt? Eller står du overfor en større om- eller tilbygning er det ofte en rigtig god ide, at tegne en entrepriseforsikring.

Få et uforpligtende tilbud
Store bygninger ved togskinner

Produktoversigt

Entrepriseansvar

Forsikringen indeholder også en entrepriseansvarsdækning, som dækker det erstatningsansvar bygherren. Derudover dækkes det erstatningsansvar eventuelt medforsikrede entreprenører, kan pådrage sig under arbejdets udførelse.

Typiske skader under byggeri

 • Sammenstyrtning
 • Sætning
 • Væltning
 • Frost
 • Påkørsel
 • Hærværk
 • Tyveri fra byggeplads

Sådan er du dækket

En Entrepriseforsikring dækker

 • Selve byggeriet

 • Eventuelt bestående bygninger
 • Skader på omkringliggende bygninger som følge af byggeriet
 • Byggematerialer som opbevares på byggepladsen under byggeriet  

Sådan fastsættes forsikringssummen

Forsikringssummen fastsættes på baggrund af værdien af den samlede entreprise, ud fra de lokale forhold under hensyn til naboskabets karakter, og den type arbejde der udføres.