Entrepriseforsikring

Skal du bygge nyt? Eller står du overfor en større om- eller tilbygning? I så fald er det ofte en rigtig god ide at tegne en entrepriseforsikring.

Sådan fastsættes forsikringssummen

Forsikringens sum fastsættes på baggrund af værdien af den samlede entreprise. Værdien fastsættes ud fra de lokale forhold under hensyn til naboskabets karakter, og den type arbejde der udføres.

Produktoversigt

Entrepriseansvar

Forsikringen indeholder også en entrepriseansvarsdækning, som dækker det erstatningsansvar bygherren kan pådrage sig. Derudover dækkes det erstatningsansvar, som evt. medforsikrede entreprenører kan pådrage sig under arbejdets udførelse.

Typiske skader under byggeri

 • Sammenstyrtning
 • Sætning
 • Væltning
 • Frost
 • Påkørsel
 • Hærværk
 • Tyveri fra byggeplads

Sådan er du dækket

En entrepriseforsikring dækker:

 • Selve byggeriet
 • Eventuelt bestående bygninger
 • Skader på omkringliggende bygninger som følge af byggeriet
 • Byggematerialer som opbevares på byggepladsen under byggeriet