Hop til indhold

Besætning og foderbeholdning

Skab de bedste betingelser for dine dyr, så de trives og kan yde optimalt. Det gør du bedst, hvis du ved, at både dyr og deres foder er sikret.

Pludselige skader dækkes

Pludselige skader er dækket af vores dækning Anden skade. Du får dækket skader på genstande som følge af pludselige hændelser af hvilken som helst årsag.

Dine dyr er sikret ved ulykke

Med vores forsikringsløsning er du dækket, hvis et af dine dyr dør som følge af ulykke, såsom fx trafikskade. Du er også dækket, hvis mere end 6 af dine kvæg dør af forgiftning.

Fleksibel forsikringsløsning

Sammen med vores kompetente kundechefer kan du kan sammensætte din forsikring afhængigt af netop de behov og ønsker, der er i dit landbrug. 

Sådan forsikrer du din besætning

Din forsikring kan sammensættes afhængigt af netop de behov, der er i din besætning.

Dækninger

Sikrer din besætning og foderbeholdning i tilfælde af brand på gården.

Dækker dig i tilfælde af, at du udsættes for tyveri og/eller hærværk på gården.

Med Anden skade er du dækket, hvis der sker skader på genstande som følge af pludselige hændelser af hvilken som helst årsag.

Det kan fx være vandskade - både fra installationer og oversvømmelse eller tyveri.

Tilvalg

Med denne dækning er du sikret i tilfælde af, at dine dyr omkommer grundet iltmangel eller forkerte temperaturer ved fx strømsvigt eller nedbrud i ventilations- og klimaanlæg.

Transportskade dækningen sikrer dig, hvis der sker skader på dine produkter, fx høstede afgrøder, under transport. Du er også dækket i tilfælde af at dine dyr, deres foder eller gødning bliver skadet under transport.

Dækning for manglende indtægt, hvis der opstår en dækningsberettiget skade på et eller flere af dine dyr, produktionsapparater m.m. Dækker også omkostninger til foranstaltninger i forbindelse med at begrænse driftstabet.

Sådan forsikrer du din foderbeholdning

Din forsikring kan sammensættes afhængigt af netop de behov, der er til din foderbeholdning.

Dækninger

Sikrer din besætning og foderbeholdning i tilfælde af brand på gården.

Dækker dig i tilfælde af, at du udsættes for tyveri og/eller hærværk på gården.

Med Anden skade er du dækket, hvis der sker skader på genstande som følge af pludselige hændelser af hvilken som helst årsag.

Det kan fx være vandskade - både fra installationer og oversvømmelse eller tyveri.

Bliv klogere på detaljerne for besætning og foderbeholdning

I betingelserne kan du læse alle detaljer om vores besætning og foderbeholdning.
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores besætning og foderbeholdning dækker,
ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.