Besætning og foderbeholdning

Som professionel landmand har du sikkert fokus på hvordan du skaber de bedst mulige betingelser for dine dyr, så de trives og kan yde optimalt.

Få et uforpligtende tilbud
Køer der spiser hø

Få en fleksibel forsikringsløsning

Vi hjælper dig med at sammensætte din landbrugsforsikring, så den indeholder præcis de dækninger, der gør dig og din besætning godt forberedt.

Besætning

Du kan forsikre din besætning mod de økonomiske følger af:

  • Brand
  • Tyveri og hærværk - herunder også ran og røveri 
  • Anden skade, f.eks. storm, vandskade og snetryk 
  • El-svigt - hvis ventilation eller klimaanlæg svigter 
  • Transportskade - hvis dyrene bliver skadet under transport
  • Driftstab - dækning for manglende indtægt, hvis der opstår en dækningsberettiget skade på dyrene

Foderbeholdning

Du kan forsikre din foderbeholdning mod de økonomiske følger af:

  • Brand
  • Tyveri og hærværk - herunder også ran og røveri 
  • Anden skade, f.eks. storm, vandskade og snetryk

Vi erstatter foderbeholdninger til indkøbspris på skadetidspunktet.

Hjorte

Har du hjorte i din bedrift, kan landbrugsforsikringen udvides til at dække bl.a. krybskytteri, udspring/udslip af hjorte ved opbrydning eller direkte skade på hegn, påkørsel, hærværk m.v.