Hop til indhold

Klagemulighed

Vi vil gerne i dialog med dig, hvis du ikke er tilfreds.

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og er til rådighed, hvis du ikke føler vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet lever op til dine forventninger.

Er du uenig i vores afgørelse?

Kontakt kundeservice

Vi vil meget gerne drøfte sagen med dig på ny, og evt. tilbyde at en ny kollega behandler din sag. Afdelingen kan ofte hjælpe dig med en løsning.

Du kan i første omgang kontakte os på telefon 70 10 90 09 eller udfylde vores kontakt formular og vi kigger på sagen en gang til. 

Hvis du efter vores samtale ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du gøre følgende:

Send en klage til vores klageansvarlige

Når du har drøftet problemet med den pågældende afdeling og fortsat ikke er enig i vores afgørelse eller sagsbehandling, kan du klage til vores klageansvarlige enhed:Send os en mail

Gjensidige ForsikringAtt: Den klageansvarlige enhedA.C. Meyers Vænge 92450 København SV

Andre muligheder

Kan du ikke nå til enighed med os, har du mulighed for at få eksterne parter til at  se på din sag. Se hvordan nedenfor.

Det skal du huske:

Når du kontakter os via telefon eller mail, skal du huske at henvise til dit skadenummer eller kundenummer.

Ankenævnet for Forsikring (gælder kun privatforsikring)

Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over afgørelser, som vedrører en anden persons forsikringsselskab. Det kan fx være, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan som udgangspunkt heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer. Læs mere på Ankenævnets hjemmeside.

En klage til Ankenævnet for Forsikring indsendes via Ankenævnets hjemmeside. Bemærk at det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring. Du kan også klage online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Ankenævnet for Forsikring Østergade 18, 2.,1100 København K.

Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)www.ankeforsikring.dk

EU-Kommissionens online klageportal

Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, ODR. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mail klage@gjensidige.dk.

Forsikringsoplysningen

Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave - med telefonisk service, artikler og publikationer - at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.

Tidligere kunne man klage via Forsikringsoplysningen, hvis klagen faldt uden for Ankenævnets område, fx hvis man i  en konkret sag ønskede at klage over en modparts forsikringsselskab eller en erhvervsforsikring. 

Af resursemæssige grunde er dette ikke længere muligt, ligesom det heller ikke længere er muligt for professionelle rådgivere - bl.a. advokater, revisorer, offentlige myndigheder og organisationer - at få vejledning fra Forsikringsoplysningen i konkrete klagesager.

Forsikringsoplysningen giver naturligvis stadig gerne overordnede råd og vejledning til borgere og virksomheder.

ForsikringsoplysningenPhilip Haymans Allé 1DK-2900 HellerupTlf. +45 41 91 91 91Mail til Forsikringsoplysningen