Hop til indhold
En medarbejder sidder foran computeren på kontoret og læser om den nye sundhedsforsikring fra hendes arbejdsgiver.

Sundheds­forsikring til din virksomhed

Med en sundhedsforsikring får dine medarbejdere hurtig hjælp til at komme tilbage på benene. Det er godt for medarbejderen og for din virksomhed.

Samme forsikring til alle

Uanset tidligere sygdomshistorik stiller vi ikke krav om dine ansattes helbredsoplysninger.

Hurtig sagsbehandling

Inden for 1-2 arbejdsdage ved medarbejderen om de får hjælp og hurtigere kan komme tilbage på arbejde.

Adgang til privathospital

Undgå lange ventelister med direkte adgang til privathospitaler, klinikker og speciallæger i den private sundhedssektor.

Sundhedsforsikring

Forsikringen dækker det meste og giver adgang til behandling af både fysiske og psykiske lidelser.

Sundhedsforsikring+

Forsikringen dækker det samme som Sundhedsforsikring, men plus lidt mere! Fx adgang til fysioterapi uden lægehenvisning og allergivaccination.

Sundhedsforsikring

Forsikringen dækker det meste og giver adgang til behandling af både fysiske og psykiske lidelser.

Privathospital og -klinik

Hvis medarbejderen får en henvisning til speciallæge af sin praktiserende læge, og skaden er dækningsberettiget, igangsættes undersøgelse eller behandling i vores kvalitetssikrede behandlernetværk indenfor 10 hverdage, fra vi har godkendt skaden. Medarbejderen har også mulighed for at få dækket operation eller røntgen, ultralydsscanning samt andre former for diagnostiske undersøgelser. Efterkontrol og genoptræning efter operation i bevægeapparatet vil også være dækket.

Behandling og operation af kroniske lidelser

Medarbejdere, som får konstateret en kronisk lidelse i forsikringstiden, kan få dækket behandling eller operation i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet. Medarbejderen kan også få dækket GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), hvis medarbejderen får konstateret slidgigt i knæ eller hofter, eller hvis medarbejderen har en længerevarende ryglidelse. Træningen dækkes ud over de 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Fysisk behandling

Medarbejderen kan få adgang til forskellige behandlingsformer såsom fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi og akupunktur for skader/ lidelser i bevægeapparatet.

Psykisk behandling

Medarbejderen har mulighed for behandling af psykiske problemstillinger og mentale udfordringer hos en psykolog eller psykiater. Derudover tilbyder vi også akut krisehjælp ved alvorlige, pludselige hændelser.

Fodterapi

Medarbejderen kan få dækket behandlinger ved en fodterapeut, hvis der er et sundhedsfagligt behov fx nedgroede negle.

Diætist

Medarbejderen har mulighed for rimelig og nødvendig vejledning hos en autoriseret diætist. Medarbejderen kan bruge dækningen, hvis der er en lægefaglig vurdering af, at medarbejderens ernæringstilstand udgør en helbredsmæssig risiko.

Den forebyggende rådgivningslinje

Vores sundhedsforsikringer er mere end bare behandling. Vi hjælper også med sundhedsfaglig rådgivning. Via vores forebyggende rådgivningslinje kan medarbejderen få rådgivning indenfor trivsel og livsstil. Det kan være hjælp til håndtering af begyndende stress, bekymringer eller andre problemer i privatlivet, før de vokser sig store og går ud over livskvalitet eller arbejdsdygtighed.

Gjensidiges misbrugslinje

Medarbejderen har mulighed for at få anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillinger og udfordringer ved at være i eller tæt på en relation med misbrug, herunder også mistanke om misbrug/overforbrug.

Sundhedskompas

Uanset om medarbejderens sygdom er dækket af sundhedsforsikringen eller ej, hjælper vi. Gennem sundhedskompasset hjælper vi medarbejderen med at finde den hurtigste og mest optimale behandling i sundhedsvæsenet. Samtidig sikrer vi det bedste samspil mellem de offentlige og de private behandlingsmuligheder. Vi giver vejledning og rådgivning inden for:

  • Forebyggelse
  • Undersøgelse og behandling
  • Klage og erstatning
Ludomani

Medarbejderen kan få behandling for diagnosticeret ludomani (pengespil). Ludomani dækkes med 1 forløb.

Misbrugsbehandling

Misbrug påvirker ikke kun medarbejderen i nuet, men kan også få store konsekvenser for medarbejderens fremtid. Misbrugsbehandling dækkes med 1 forløb. Vi dækker også, selvom medarbejderen har været i behandling tidligere, før forsikringen trådte i kraft.

Ergoterapi efter operation

Ergoterapi dækkes som et led i genoptræningen, hvis vi har dækket medarbejderens operation i bevægeapparatet. Speciallægen skal henvise medarbejderen.

Allergivaccination

Vi dækker allergivaccination med op til 1.000 kr. pr. løbende 12 måneder regnet fra anmeldelsesdatoen og max. i op til 3 år. Allergidiagnosen skal stilles i forsikringstiden.

Samtaleterapi ved psykiater

Vi dækker samtaleterapi ved en psykiater, hvis det er i direkte forbindelse med et udrednings-/ behandlingsforløb, vi allerede dækker omkostningerne for.

Operation af kroniske lidelser i bevægeapparatet (udvidet dækning)

Får medarbejderen konstateret en kronisk lidelse i bevægeapparatet, kan medarbejderen få dækket behandling eller operation. Med denne udvidelse kan operation af kroniske lidelser i bevægeapparatet opstået i forsikringstiden ske uden tidsbegrænset dækning, så længe forsikringen er aktiv.

Misbrugsbehandling + (udvidet dækning)

Misbrugsbehandling + er en udvidet misbrugsdækning, som også dækker tilbagefald af samme misbrug. Der kan dækkes med op til 2 forløb af samme misbrug. Antabusbehandling dækkes også i op til 1 år.

Fysioterapi (uden henvisning)

Med denne tilvalgsdækning skal medarbejderen ikke have lægehenvisning til fysioterapi. Det betyder, at medarbejderen bare skal udfylde en skadesanmeldelse uden først at skulle konsultere egen læge. Det er tidsbesparende og fleksibelt for medarbejderen. Fysioterapi uden henvisningskrav er en standarddækning på Sundhedsforsikring+ og kan derfor kun tilvælges til Sundhedsforsikring.

Tilvalg

Tilbyd jeres medarbejdere noget ekstra ved at udvide sundhedsforsikringen med tilvalg.

Online læge

Medarbejderen kan få videokonsultation med en læge, uanset hvor medarbejderen er - 365 dage om året. Lægen kan give lægefaglig rådgivning, svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer samt udskrive recepter i Danmark. Online læge dækker hele husstanden, så der er også hurtig hjælp til resten af familien. Er medarbejderen ude at rejse eller på ferie, er medarbejderens og dennes familie også dækket der.

Lindring

Kroniske lidelser kan hurtigt forværres, og derfor kan det være nødvendigt med en forebyggende behandlingsindsats, allerede når de første symptomer melder sig. Med denne dækning kan medarbejderen få forebyggende og lindrende behandling af kroniske lidelser i bevægeapparatet eller vedvarende psykiske lidelser. Behandlingen kan være med fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, massage samt online psykolog.

Tidlig støtte

Tidlig støtte er en tilvalgsdækning til obligatoriske virksomhedsordninger med det formål at igangsætte en tidlig indsats, hvis medarbejderen er i risiko for langtidssygefravær. Den tidlige indsats kan være i samarbejde med medarbejderens pensionsselskab. På den måde står vi stærkere sammen om at støtte, rådgive og behovsafklare indsatser for at bevare arbejdsdygtigheden hos dine medarbejdere.

Kollektiv børnedækning

Med kollektiv børnedækning får medarbejderens børn (dine, mine og vores) under 24 år med folkeregisteradresse i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Grønland eller Tyskland adgang til undersøgelse og behandling.

Udvidet helbredsundersøgelse

Med dækningen udvidet helbredsundersøgelse kan medarbejderen hvert andet år få en forebyggende helbredsundersøgelse på et privathospital. Tilvalget dækker også evt. udenlandsvaccination i forbindelse med helbredsundersøgelsen.

Fysioterapi uden henvisning (Sundhedsforsikring)

Med denne tilvalgsdækning skal medarbejderen ikke have lægehenvisning til fysioterapi. Det betyder, at medarbejderen bare skal udfylde en skadesanmeldelse uden først at skulle konsultere egen læge. Det er tidsbesparende og fleksibelt for medarbejderen. Fysioterapi uden henvisningskrav er en standarddækning på Sundhedsforsikring+ og kan derfor kun tilvælges til Sundhedsforsikring.

Virksomhedens fordele

  • Færre sygedage og bedre medarbejdertrivsel
  • Mere raske og effektive medarbejdere 
  • Personalegode som bidrager til fastholdelse
  • Mulighed for forebyggende kollektiv sundhedsindsats i virksomheden
  • Sparring om sundhed baseret på indsigt og mange års erfaring

Medarbejdernes fordele

Medarbejder smiler over at have en arbejdsgiver, der betaler hendes sundhedsforsikring, så hun kan få hurtig hjælp ved sygdom og skader.

Sådan bruger medarbejderen forsikringen

Behovet for behandling skal meldes til os. Vi behandler sagen i løbet af 1-2 dage og giver medarbejderen besked. Medarbejderen kan derefter booke tid hos en behandler. Se mere.

Betingelser

Bliv klogere på alle detaljerne om hvordan medarbejderne er sikret med vores sundhedsforsikring. 

Produktark

Få et overblik over hvad Sundhedsforsikring og Sundhedsforsikring+ dækker og ikke dækker samt de mulige tilvalgsdækninger.

Har du spørgsmål?

Vores dygtige rådgivere er klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål eller vurdere hvilken løsning der er bedst til virksomheden.

Kontakt os på tlf. 88 18 67 20 eller via sundhed-salg@gjensidige.dk.

Pas på medarbejderne med de rette forsikringer