Betaling

Det er nemt og enkelt at betale dine forsikringer via Betalingsservice.

Du vælger selv om du vil betale din forsikring via Girokort (årligt, 58 kr pr. betaling) eller med Betalingsservice (månedligt eller årligt 7 kr. pr. betaling). 

Er du tilmeldt Betalingsservice?

Hvis ikke, går du nemlig glip af flere fordele, bl.a. at

  • dine forsikringer automatisk bliver betalt til tiden
  • du får mulighed for at betale dine forsikringer månedligt
  • du slipper for at skulle bruge tiden på at betale regninger løbende

Vil du ikke have disse fordele, kan du blot fortsætte med at betale med girokort. 

ObsDin sundhedsforsikring kan tilmeldes direkte til Betalingsservice uden at logge ind.

Ofte stillede spørgsmål om betaling

Oprette eller ændre en aftale med Betalingsservice

Problemer med betaling

Hvilke afgifter og gebyrer betaler jeg?

Når du køber en skadeforsikring i Danmark, betaler du afgifter til staten og til de hjælpefonde, som Folketinget har oprettet. Det er Folketinget, der vedtager og fastsætter størrelsen på afgifterne, men det er forsikringsselskabernes job at opkræve dem. Afgifter til hjælpefonde dækker udgifter ved meget store skadesituationer fx storme og oversvømmelser, som alle borgere betaler til solidarisk via deres forsikring. Der er også indført afgifter, for at få gamle biler væk fra vejene for at øge trafiksikkerheden. Afgifterne bliver opkrævet én gang årligt med det fulde beløb og deles derfor ikke op i rater. Heller ikke hvis du ellers betaler forsikringerne månedligt, kvart- eller halvårligt. Bemærk at statsafgiften og miljøbidraget begge følger opkrævningerne.

Afgifter 
Når du betaler en afgift, tilbagebetales den på normalvis ikke, hvis du opsiger en forsikring eller skifter forsikringsselskab. Afgifterne udgør en selvstændig del af forsikringstilbuddet, policen og den årlige forsikringsoversigt. Bemærk at du betaler Statsafgiften på motorkøretøjer og skadeforsikringsafgiften direkte til staten. Afgifterne kan sammenlignes med moms, som findes på alle varer og tjenesteydelser.

Gebyrer
Gebyrer fastsættes og opkræves for at dække de omkostninger, der er forbundet med fx opkrævninger via girokort, udstedelse og spærring af checks. Gebyrerne er ikke en del af prisen for selve forsikringen. Hvor stort et gebyr, du skal betale, afhænger af forsikringsområdet. På din police og opkrævning står, hvilke gebyrer der gælder for dig.

Hvis et eksisterende gebyrs størrelse ændres, offentliggøres de her på siden. De nye gebyrer træder i kraft tre måneder senere til den første i en måned. Hvis et nyt gebyr tilføjes til din forsikring, offentliggøres det her på siden. Vi sender dig desuden et brev, så vi er sikre på, at du kender til det. De nye gebyrer træder i kraft tre måneder senere til policens hovedforfaldsdato.

Oversigt over de enkle gebyrer og afgifter