Hop til indhold

Ansvarsforsikring

Hvordan er din virksomhed dækket, hvis I bliver mødt af et erstatningskrav?

Hvis du, dine ansatte eller virksomhedens produkter eller ydelser er årsag til uheld eller skader, kan der rejses erstatningskrav mod din virksomhed.

Bliv godt forberedt med en ansvarsforsikring

Vi har mange års erfaring med vejledning omkring ansvarsforsikring. Med udgangspunkt i din virksomheds behov udarbejder vi en forsikringsløsning, der dækker din virksomhed ind på alle afgørende områder.

Erhvervsansvar

Med en erhvervsansvarsforsikring er din virksomhed sikret, hvis der bliver rejst såvel berettigede som uberettigede erstatningskrav mod den.

En erhvervsansvarsforsikring dækker:

  • Erstatningsansvar for skader, som du eller dine ansatte forvolder på 3. mand eller 3. mands ting i firmaets tjeneste
  • Her-og-nu skader, hvor uheld og skade sker lige efter hinanden

Eksempel:

En af dine ansatte taber et værktøj ned på et dyrt glasbord

Produktansvar

Med en produktansvarsforsikring er din virksomhed dækket, hvis din virksomheds produkter eller ydelser er årsag til en erstatningspligtig skade.

En produktansvarsforsikring dækker

  • Erstatningsansvar for den skade, som din virksomheds produkter eller ydelser forvolder på 3. mand eller 3. mands ting, hvilket kan skyldes fejl eller mangler i leverancen
  • Det er en betingelse for dækning, at skaden er sket efter leverancen
  • Selve produktet eller ydelsen må den sikrede selv betale

Eksempel:

En af dine ansatte har lavet en fejl i en udbedring af et tag. I løbet af natten regner det ned på dyre maskiner i bygningen. 

Find din lokale assurandør

Udvidelser til produktansvarsforsikring

Ingrediens- og komponentsskadeforsikring

Dette er en udvidelse til produktansvarsforsikring og dækker:

• Erstatningsansvar for den skade, som sikredes produkter/ydelser forvolder på 3. mand eller 3. mands ting, når produkter/ydelser er indføjet i/gjort til en del af /sammenføjet med andres produkter/ydelser

Ingrediens- og komponenttabsforsikring

Dette er en særlig udvidelse til produktansvarsforsikring og dækker:

• Erstatningsansvar når et samlet produkt tilhørende 3. mand (hvor din virksomheds produkter/ydelser indgår) enten må kasseres, istandgøres (udskiftningsomkostninger), sælges til lavere pris eller bliver dyrere at fremstille

• Disse udgifter/tab dækkes til 3. mand

Behandlings- og bearbejdningsdækning

Dette er en særlig udvidelse til produktansvarsforsikring og dækker:

• Erstatningsansvar for skader på ting, som den sikrede har påtaget sig at montere eller forarbejde

Betingelser for dækningen:

• Skaden sker efter ydelsen er leveret

• Skaden skyldes sikredes fejl og forsømmelser i det udførte arbejde

Forureningsdækning

Erstatningsansvar for forurening af jord, grund eller vand, hvis dette kommer fra virksomheden, virksomhedens affaldsdepoter eller ved bortskaffelse af affalds/spild/overskudsprodukter

Fareafværgelsesdækning

De udgifter/tab, der er forbundet, med at forhindre en erhvervsansvarsskade eller produktansvarsskade.