Hop til indhold

Forsikring af landbrugsbygninger

Når du forsikrer dine landbrugsbygninger er du med til at skabe et sikkert fundament for dit landsted.

Pludselige skader dækkes

Pludselige skader er dækket under Anden skade. Du får dækket skader på genstande som følge af pludselige hændelser af hvilken som helst årsag.

Tilskud til sikkerhedstiltag

Med vores forsikringsløsning kan du få særlige tilskud til sikkerhedstiltag som fx. termografi, transientbeskyttelse og el-eftersyn. 

Flytteret til ejendom på ny adresse

Selv hvis du opfører en ny bygning på en adresse, du ikke ejede før skaden skete, erstatter vi omkostningerne til genopførelsen uden fradrag. 

Få et sikkert fundament

Vælg mellem flere forskellige forsikringsformer. Oftest forsikres produktions- og beboelsesbygninger forsikres til nyværdi. Har du bygninger, som ikke anvendes i produktionen, kan det være en fordel, at de forsikres med en sum. Vælger du at sumforsikre en bygning, dækker vi omkostningerne til oprydning efter en skade udover den fastsatte sum. Omkostningerne til oprydning erstattes altså separat, så du altid ved, hvad du har at bygge for.Sådan er du dækket

Du kan forsikre dine bygninger til beboelse, avl og produktion samt maskinhuse, siloer og tankanlæg mod: 

  • Brand. Herunder elskade, eksplosion, tilsodning, m.m.
  • Anden skade. Fx storm, vandskade og snetryk. 
  • Skader på stikledninger.
  • Svamp og insekt i beboelse. 
  • Skader fra skjulte rør i beboelse.
  • Udvidet vandskade i beboelse.
  • Kosmetisk skade i beboelse.

Sammen med en af vores erfarne kundechefer kan du drøfte dit forsikringsbehov.

Restværdi og udvidet restværdi

Når dine bygninger er forsikret til nyværdi, kan du tilvælge Restværdi- og Udvidet restværdiforsikring. Det giver dig disse fordele:

  • Med Restværdiforsikring kan du få nedrevet resten af bygningen og opført en ny, hvis skaden overstiger mindst 50 % af nyværdien.
  • Med Udvidet restværdiforsikring på driftsbygninger, medregnes værdien af ubeskadigede anlæg for husdyrgødning under gulvniveau ikke i skadeberegningen.

Skal du bygge om eller til?

Ved større om- eller tilbygninger, og ikke mindst når der skal bygges helt nyt anbefaler vi, at du tegner en entrepriseforsikring.

Bliv klogere på detaljerne for forsikringer af landbrugsbygninger

I betingelserne kan du læse alle detaljer om vores forsikringer af landbrugsbygninger. I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores forsikringer af landbrugsbygninger dækker, ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.