Forsikring af landbrugsbygninger

Med vores bygningsforsikring til landbrug har du mulighed for at tilpasse forsikringen til netop dit behov.

Dit forsikringsbehov afhænger bl.a. hvor bygningen ligger på ejendommen, hvad du anvender den til og hvordan den er vedligeholdt.

Få et uforpligtende tilbud
Landmand fodrer køer

Få et sikkert fundament

Vælg mellem flere forskellige forsikringsformer.

Fx kan produktions- og beboelsesbygninger forsikres til nyværdi. Har du bygninger, som ikke anvendes i produktionen, kan det være en fordel, at de forsikres med en sumforsikring.

Sådan er du dækket

Du kan forsikre dine bygninger til beboelse, avl og produktion samt maskinhuse, siloer og tankanlæg mod: 

  • Brand - herunder elskade, eksplosion, tilsodning, m.m.
  • Anden skade - f.eks. storm, vandskade og snetryk 
  • Svamp og insekt i beboelse 
  • Skader fra skjulte rør i beboelse 
  • Skader på stikledninger i beboelse

Restværdi og udvidet restværdi

Når dine bygninger er forsikret til nyværdidækning kan du tilvælge Restværdi og Udvidet restværdi dækning. Det giver dig disse fordele:

  • Med Restværdi kan du få nedrevet resten af bygningen og opført en ny, hvis skaden overstiger mindst 50 % af nyværdien
  • Med Udvidet restværdi på driftsbygninger, medregnes værdien af ubeskadigede anlæg for husdyrgødning under gulvniveau, ikke i den totale skadeprocent

Flytteret

Tilvælger du flytteret-dækning for driftsbygninger, kan du anvende en bygningserstatning til at opføre en ny driftsbygning på det sted, der er mest hensigtsmæssigt for produktionen, eller på en ejendom du ikke ejede på skadetidspunktet.

Skal du bygge om eller til?

Ved større om- eller tilbygninger, og ikke mindst når der skal bygges helt nyt anbefaler vi, at du tegner en Entrepriseforsikring.