Mere om Husforsikring

 • Læs om dine fordele med en Husforsikring hos Gjensidige
 • Se vores anbefalede dækninger
 • Tjek hvilke tilvalgsdækninger, du kan få på din Husforsikring

Få særlige fordele på din husforsikring

Med vores prisberegner kan du beregne din husforsikrings-pris på få sekunder. Når du tegner en forsikring på dit hus hos os, får du flere særlige fordele. Det gælder både i forhold til afskrivning, hjælp ved akutte skader og meget andet. Dine særlige fordele på husforsikringen hos os er:

 • Ingen afskrivning ved el-skader f.eks. kortslutningsskader i hårde hvidevarer
 • Hjælp inden for 60 min. ved akutte skader
 • Ingen afskrivning på rør og stikledninger
 • Dækning af skader forårsaget af gnavere, rovdyr, flagermus eller fugle
 • Ingen selvrisiko ved glas- og sanitetsskader

Du kan selv beregne prisen med prisberegneren, men du kan også blive ringet op og få et godt tilbud. Du skal bare udfylde kontaktformularen på denne side, og så ringer vi til dig. Vi har også billige indboforsikringer, så indboet er forsikret ved uheld og tyveri.

Bliv kontaktet og få et godt tilbud på din husforsikring

Hvad dækker husforsikring?

Brand

Langt de største bygningsskader skyldes brand, fordi skaderne hurtigt spredes og bliver meget omfangsrige. Vi vil gerne sikre, at du ikke står alene, og derfor er brand en del af grunddækningen.

Branddækningen omfatter fx skader efter

 • Brand
 • Elskade ved kortslutning, tordenvejr og overspænding.
 • Direkte lynnedslag
 • Eksplosion
 • Tørkogning af centralvarmeanlæg
 • Pludselig opstået tilsodning fra centralvarmeanlæg
 • Nedstyrtning af luftfartøj
 • Følgeskader i forbindelse med slukning af en brandskade fx vandskade fra slukningsvand

Krav om branddækning

Er dit hus finansieret med fx realkreditlån eller banklån, er det som regel et krav, at din ejendom er dækket mod brand.

Anden bygningsbeskadigelse

De seneste års kraftige storme og skybrud har vist, hvor dyrt det kan blive at være husejer, hvis man ikke er ordentligt forsikret.

Anden bygningsbeskadigelse omfatter fx skader efter

 • Storm
 • Snetryk
 • Voldsomt sky- og tøbrud
 • Udstrømning af vand, andre væsker eller damp
 • Frostsprængning
 • Brud på glas og sanitet
 • Tyveri
 • Hærværk
 • Skade forvoldt af gnavere, rovdyr, flagermus eller fugle
 • Pludselig skade 

Din husforsikring omfatter også en hus- og grundejeransvarsdækning og en retshjælpsdækning

Hus- og grundejeransvar dækker dit ansvar som husejer, hvis du ved uforsigtighed eller forglemmelse er skyld i en skade på andres ting eller på andre personer.

Retshjælpsdækningen dækker dine omkostninger til fx advokat med op til 191.000 kr. (2018), hvis du som husejer bliver indblandet i en retssag.

Vi anbefaler følgende dækninger på dit hus

Du kan sammensætte din husforsikring på mange forskellige måder med vores forskellige tilvalgsdækninger. Uanset hvilken sammensætning du vælger, er du altid sikret mod brand og anden bygningsbeskadigelse. Anden bygningsbeskadigelse omfatter bl.a. skader efter storm, voldsomt sky- og tøbrud, tyveri og hærværk.

Der er mange ting at tænke på, når du skal forsikre dit hus. Der kan være ting, både indvendig og udvendig, det er vigtigt at være forsikret mod, hvis uheldet er ude. Derfor anbefaler vi, at du udover grunddækningerne forsikrer dit hus med: Svamp/råd/insekt, Skjulte indvendige rør og Stikledninger.

Du kan se oversigt over, hvad vores husforsikring dækker, samt de tilvalg du kan vælge for at skræddersy din husforsikring her.

Vælg de rette tilvalgsdækninger til din husforsikring

Du er allerede godt dækket, når du har din husforsikring hos os. Hvis du har brug for lidt ekstra, kan du vælge én eller flere af vores tilvalgsdækninger.

Tilvalgsdækninger:

Med en husforsikring hos Gjensidige har du også automatisk en hus- og grundejeransvarsdækning samt en retshjælpsdækning. Læs mere om husforsikring, og bliv meget klogere på husforsikringen generelt samt de forskellige tilvalgsdækninger

Svamp / råd / insekt

Det er svært at opdage svampe-, råd- og insektskader i tide, og derfor er skaderne ofte meget omfattende at reparere. Svamp/råd/insekt sikrer dig økonomisk mod skader på træværket i dit hus fx ved svampeangreb.

Tilvalgsdækningen svamp / råd / insekt dækker udgifterne til reparation og udskiftning af det ødelagte træværk. Dækningen dækker også dine udgifter til bekæmpelse af husbukke, så du er godt forberedt på senere angreb.

Indvendige skjulte rør og stikledninger

Skader på skjulte rør og stikledninger kan være vanskelige at få øje på, og skaderne er derfor tit store, når de opdages.

Med en tilvalgsdækning, der dækker invendige skjulte rør og udvendige stikledninger, står du ikke alene, hvis skaden sker. Vi hjælper dig økonomisk, hvis der opstår en skade på skjulte rør eller udvendige stikledninger til vand, varme, olie og gas.

Vi erstatter skader på skjulte rør og stikledninger til nyværdi uden afskrivining. Det betyder ikke noget, at rørerne er af ældre dato - ved en skade dækker vi udgifterne til helt nye rør, så du er sikret det bedste.

Øvrige tilvalgsdækninger

Kosmetisk skade

Kan du ikke skaffe identiske klinker i bad, køkken eller bryggers efter en skade? Gjensidige betaler halvdelen af udgifterne til udskiftning af de ubeskadigede fliser, så alle fladerne bliver ens efter en skade.

Udvidet vandskade

Dækningen sikrer dig, hvis nedbør eller grundvand trænger ind i dit hjem, også hvis det ikke er som følge af et skybrud.

Mindre ombygning

Mindre ombygning sikrer dig økonomisk, hvis der sker et uheld med byggematerialerne eller den eksisterende bygning ved mindre ombygninger på dit hus.

Betingelser ved din husforsikring

Du behøver ikke at være ekspert i forsikringer for at forstå, hvor godt din forsikring dækker. I betingelserne kan du helt enkelt se, hvad vi dækker, men også hvad vi ikke dækker. Og ellers sidder vores kunderådgivere klar til at hjælpe.

Betingelsesnummeret står på forsiden af dine betingelser.

Betingelser 2131009 for husforsikring. 

Se produktark (IPID) husforsikring.