Hop til indhold

Retshjælpsforsikring

Med en retshjælpsforsikring kan du få dækket dine omkostninger, hvis du kommer i en konflikt og får brug for juridisk hjælp. Her på siden kan du blive klogere på, hvornår og hvordan du er dækket af en retshjælpsforsikring

Retshjælp er automatisk inkluderet i flere forsikringer

Har du spørgsmål til en aktuel tvist?

Du kan ringe til os på tlf: 88 18 69 64, hvis du har en konkret og aktuel tvist, som du vil søge retshjælp til. Vi har åbent alle hverdage fra kl. 10-15.

Retshjælpsforsikring følger automatisk med i disse private forsikringer:

 • Kaskoforsikring af køretøjer fx som en del af bilforsikring, motorcykelforsikring og knallertforsikring
 • Indboforsikring
 • Husforsikring og fritidshusforsikring
 • Bådforsikring med kasko
 • Campingvognsforsikring

For at du kan bruge din private retshjælpsforsikring, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Hvis advokaten tager sagen, og mener, at den kan dækkes af din retshjælpsforsikring, anmelder advokaten skaden til dit forsikringsselskab og aftaler nærmere.

Retshjælp i flere forsikringer

Retshjælpsdækningen, der er tilknyttet din bilforsikring, dækker private tvister, der kan komme for Retten, som sker i forbindelse med anvendelse af den forsikrede bil eller som følge af ejerskabet af bilen.

Eksempel på, hvornår du kan være dækket

Du bliver involveret i et trafikuheld, hvor du som fører eller passager i bilen bliver påkørt med personskade som følge. Der opstår en tvist herom mellem dig og din ulykkesforsikring eller modpartens ansvarsforsikring. Her vil retshjælpsforsikringen dække nedenstående udgifter.

Hvilke omkostninger er dækket?

 • Advokatomkostninger
 • Pålagte omkostninger i forbindelse med retssagen
 • Rets- og berammelsesafgift

Hvor meget er dækket?

Forsikringen dækker ovenstående omkostninger for op til kr. 203.000 for skader opstået i 2021. Din selvrisiko udgør i 2021 maksimalt kr. 4.187.

Retshjælpsforsikringen tilknyttet din indboforsikring dækker visse private retstvister, som du bliver en del af. Forsikringen gælder både, når du er sagsøger, og når du bliver sagsøgt.

Eksempler på hvornår du kan være dækket

 • Du køber en lejlighed, hvor det senere viser sig, at det ellers helt nye badeværelse, som sælgeren har lavet, er udført så der løber vand ned til underboen. Der opstår en tvist omkring dette mellem dig og sælgeren.
 • Du falder og pådrager dig en personskade som følge af, at kommunen eller en anden (skadevolderen) ikke har glatførebekæmpet ordentligt, og skadevolderen nægter at betale erstatning til dig.

Som regel skal du henvende dig til en advokat, før du kan få retshjælp og gøre brug af din retshjælpsforsikring. Hvis advokaten vil tage sagen og mener, at din retshjælpsforsikring vil betale, skal advokaten anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Når dette er gjort, vil retshjælpsforsikringen dække nedenstående udgifter.

Hvilke omkostninger er dækket?

 • Advokatomkostninger
 • Pålagte omkostninger i forbindelse med retssagen
 • Rets- og berammelsesafgift
 • Syn og skøn

Hvor meget er dækket?

Forsikringen dækker ovenstående omkostninger for op til kr. 203.000 for skader opstået i 2021. Din selvrisiko udgør i 2021 maksimalt kr. 4.187.

Retshjælpsforsikringen, som er tilknyttet din husforsikring, dækker private tvister, der vedrører selve ejendommen og er egnet til Retten, som du bliver en del af, fordi du ejer den forsikrede ejendom.

Eksempler på, hvornår du kan være dækket

 • Du køber et hus, hvor det senere viser sig, at der er fugt i kælderen grundet et uvirksomt dræn, som sælgeren af huset har lavet. Der opstår en tvist herom mellem dig og sælgeren, og måske også din ejerskifteforsikring, som uberettiget afviser dækning af skaden.
 • Du får opsat nyt køkken, hvor der efterfølgende opstår en tvist mellem dig og håndværkerne, fordi køkkenet er opsat forkert.

Som regel skal du henvende dig til en advokat, før du kan få retshjælp og gøre brug af din retshjælpsforsikring. Hvis advokaten vil tage sagen og mener, at din retshjælpsforsikring vil betale, skal advokaten anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Når dette er gjort, vil retshjælpsforsikringen dække nedenstående udgifter.

Hvilke omkostninger er dækket?

 • Advokatomkostninger
 • Pålagte omkostninger i forbindelse med retssagen
 • Rets- og berammelsesafgift
 • Syn og skøn

Hvor meget er dækket?

Forsikringen dækker ovenstående omkostninger for op til kr. 203.000 for skader opstået i 2021. Din selvrisiko udgør i 2021 maksimalt kr. 4.187.

Mest stillede spørgsmål

En retshjælpsforsikring dækker sagsomkostningerne ved private tvister, hvis du får brug for juridisk hjælp. En tvist er en konkret, aktuel konflikt, som de involverede ikke kan løse uden, at sagen behandles af en domstol. Det kan være fx være private retssager, der omhandler nabokonflikter, lejeretssager eller erstatningssager. Retshjælp er en fast del af flere af vores forsikringer og kan derfor ikke tegnes særskilt.

Vores retshjælpsforsikring dækker som udgangspunkt ikke omkostninger til følgende tvister og sager: 

 • Erhvervssager
 • Skattesager og spørgsmål om afgifter
 • Skilsmissesager, sager om forældremyndighed, samvær og underholdspligt
 • Sager om formueforhold, ejendomsret og samejeforhold
 • Sager i forbindelse med dødsbobehandling og arv
 • Private injuriesager
 • Straffesager og inkassosager

For at du kan bruge din private retshjælpsforsikring, skal du i de fleste tilfælde først henvende dig til en advokat, der vil vejlede dig om, hvad du skal gøre. Hvis advokaten tager sagen, og mener, at den kan dækkes af din retshjælpsforsikring, anmelder advokaten skaden til dit forsikringsselskab og aftale nærmere.

Du skal være opmærksom på, at retshjælpsforsikringen først dækker, når dit forsikringsselskab har godkendt sagen.