Find de nyeste betingelser

Her kan du se alle gældende betingelser for virksomheder og offentlige kunder. Betingelserne er inddelt baseret på forsikringstypen.

Find betingelsesnummeret på policen.

Rejse

Transport

Egne ejendele

Handelsvarer