Hop til indhold
Håndtryk

Sundhedsforsikring

Tryg­hed i hverdagen handler ikke bare om at være rask. Det handler også om at være sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade.

Se hvad du kan bruge en sundhedsforsikring til, og tilmeld dig hurtigt og enkelt den fordelagtige aftale om sundhedsforsikring. 

Hvordan dækker sundhedsforsikringen?

Privathospital og –klinik

Hvis du får en henvisning til speciallæge af din praktiserende læge, og skaden er dækningsberettiget, igangsættes undersøgelse eller behandling i vores kvalitetssikrede behandlernetværk indenfor 10 hverdage, fra vi har godkendt skaden. Du har også mulighed for at få dækket operation, røntgen eller ultralydsscanning samt andre former for diagnostiske undersøgelser. Efterkontrol og genoptræning efter operation i bevægeapparatet vil også være dækket.

Behandling/operation af kroniske lidelser

Får du konstateret en kronisk lidelse i forsikringstiden, kan du få dækket behandling eller operation i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet. Du kan også få dækket GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), hvis du får konstateret slidgigt i knæ eller hofter, eller hvis du har en længerevarende ryglidelse. Træningen dækkes ud over de 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Fysisk behandling

Du kan få adgang til forskellige behandlingsformer såsom fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi og akupunktur for skader/lidelser i bevægeapparatet.

Psykisk behandling

Du har mulighed for at få dækket behandling af psykiske problemstillinger og mentale udfordringer hos en psykolog eller psykiater. Derudover tilbyder vi også akut krisehjælp ved alvorlige, pludselige hændelser.

Fodterapi

Du kan få dækket behandlinger ved en fodterapeut, hvis der er et sundhedsfagligt behov, fx nedgroede negle.

Diætist

Du har mulighed for at få dækket rimelig og nødvendig vejledning hos en autoriseret diætist, hvis der er en lægefaglig vurdering af, at din ernæringstilstand udgør en helbredsmæssig risiko.

Den forebyggende rådgivningslinje

Du kan få telefonisk rådgivning indenfor trivsel og livsstil. Vi tilbyder fx værktøjer til håndtering af stress eller værktøjer til fysiske livsstilsændringer som kost- og motionsvaner.

Gjensidiges misbrugslinje

Med misbrugslinjen kan du få anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillinger og udfordringer ved at være i eller tæt på en relation med misbrug, herunder også mistanke om misbrug/overforbrug.

Sundhedskompas

Vi hjælper dig, uanset om din sygdom eller skade er dækket af sundhedsforsikringen eller ej. Med sundhedskompasset får du adgang til en personlig sundhedsrådgiver, der vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Vi er klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning indenfor undersøgelse og behandling, forebyggelse af skader samt klager og erstatning.

Ludomani

Du kan få behandling for diagnosticeret ludomani (pengespil). Ludomani dækkes med 1 forløb.

Misbrugsbehandling

Du kan få behandling for alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug. Misbrugsbehandling dækkes med 1 forløb.

Sådan tilmelder du dig

Der er et par enkelte krav til dig, der vil tilmelde dig sundhedsforsikringen. Udover du skal tilmelde dig sundhedsforsikringen, inden du fylder 60 år, skal et af følgende også være gældende:

  • Du på tilmeldingstidspunktet er ansat hos enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet
  • Du er tidligere fratrådt medarbejder hos enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet

Du kan have denne sundhedsforsikring, indtil du fylder 70 år. Når du er fyldt 70 år, opsiges forsikringen automatisk, men du kan i stedet videreføre forsikringen som en privat sundhedsforsikring. Er du fyldt 60 år? Du kan ikke tillmelde dig sundhedsforsikringen her på siden, men kan i stedet tilmelde dig den private sundhedsforsikring.

Hvad koster forsikringen?

Prisen for sundhedsforsikringen er 3.578,05 kr. årligt inkl. skadesforsikringsafgift på 1,1% af prisen på forsikringen og inkl. garantifondsbidrag på 40 kr.

Prisen er gældende til og med 01.12.2024. 

Første opkrævning er gratis. Tilmelder du din sundhedsforsikring til Betalingsservice, undgår du fremtidige opkrævningsgebyrer på 50 kr. pr. opkrævning. Tilmeld dig Betalingsservice.

Sådan bruger du sundhedsforsikringen

Når vi modtager din skadeanmeldelse, behandler vi den altid inden for 1-2 arbejdsdage. 

Trin 1. Har du en henvisning?  I nogle tilfælde skal du have en lægehenvisning klar, når du anmelder din sag. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen læge for en vurdering af dit behov for behandling.

Trin 2. Udfyld en skadeanmeldelse Du skal nu udfylde en skadeanmeldelse. Det gør du let og hurtigt på Min side. På Min side kan du både uploade din henvisning og udfylde en samtykkeerklæring, så vi kan indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for behandlingen af din sag.

Har du husket at tilmelde din familie?

Når du har en sundhedsforsikring hos Gjensidige, kan du med fordel også sikre din ægtefælle/ samlever og børn. Du kan tilmelde din familie ved at logge ind med dit MitID.

Herefter kan du enkelt og nemt tilmelde din familie og se prisen på sundhedsforsikringen.

Sundhedsforsikringen til ægtefælle/samlever kan købes, indtil vedkommende fylder 70 år, mens sundhedsforsikring til børn kan købes, indtil de fylder 24 år.

Vær opmærksom på karensperiode

For dig, din ægtefælle/samlever og dine børn gælder det, at undersøgelse og behandling af sygdomme og skader opstået før tilmelding, først er dækket efter 6 måneders forsikring (karensperiode).

Har din familie haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan den optjente anciennitet overføres og modregnes i karensen. Dog må der ikke være et slip imellem de to forsikringer. Det betyder, at forsikringen skal starte dagen efter, at din families forsikring ophørte. Ophører forsikringen fx d. 31.12, skal den nye forsikring træde i kraft 01.01 for, at den optjente anciennitet kan overføres og modregnes.

Dine fordele med en sundhedsforsikring

  • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling
  • Øget tryghed i hverdagen
  • Svar inden for 1-2 arbejdsdage, når du har anmeldt dit behov for hjælp
  • Landsdækkende og kvalitetssikret behandlernetværk

Herudover får du adgang til alle Gjensidiges kundefordele, der rummer attraktive fordele og rabat på alt fra forsikringer til medicin og benzin.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål eller er usikker på noget med forsikringen, kan du ringe til os på tlf. 70 10 90 09 eller sende en mail til sundhed-info@gjensidige.dk.

Bliv klogere på detaljerne

Betingelser I betingelserne kan du læse alle detaljerne om din sundhedsforsikring. Bemærk, at der er tale om bruttobetingelser, og der derfor kan være dækninger og betingelser, som ikke er relevante fordig. Når du har købt forsikringen, kan du altid logge ind på Min side og se hvilke dækninger, der gælder for dig.

Produktark I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad sundhedsforsikringen dækker og ikke dækker.