Velkommen til din sundhedsforsikring via FSD og FSTD

Som medlem af Foreningen af sundhedsforsikrede domstolsmedarbejdere og Foreningen af sundhedsforsikrede tidligere domstolsmedarbejdere har du adgang til en af landets bedste sundhedsforsikringer.

Forsikringen

En sundhedsforsikring hos Gjensidige er din genvej til hurtig undersøgelse og behandling, når du har brug for det. Senest 10 hverdage efter vi har godkendt din skadeanmeldelse, har du været til din første undersøgelse eller behandling hos en speciallæge i vores landsdækkende behandlernetværk bestående af kvalitetssikrede privathospitaler og privatklinikker. Med sundhedsforsikringen får du hurtig adgang til en lang række undersøgelses- og behandlingsformer, så du kan komme tilbage til din normale hverdag.

Sundhedsforsikringen dækker lidelser, sygdomme eller skader, som kræver behandling af speciallæge eller professionel behandler. I det følgende kan du blive klogere på, hvilken slags fysisk og psykisk behandling du får adgang til med forsikringen. Den fulde gennemgang af forsikringernes dækning finder du i betingelserne:

FSD betingelser for  sundhedsforsikring

FSTD betingelser for sundhedsforsikring

Fysisk behandling

Netværket af behandlingssteder med speciale i fysiske lidelser spænder bredt og har kompetencer inden for en række forskellige behandlingstyper, der alle giver dig det bedste udgangspunkt for hurtigt at vende tilbage til hverdagen igen med det nødvendige antal behandlinger af både fysioterapi og kiropraktik. Du kan bl.a. blive behandlet hos: 

 • Speciallæge*
 • Fysioterapeut*
 • Kiropraktor
 • Zoneterapeut
 • Fodterapeut
 • Massør
 • Ergoterapeut
 • Akupunktør
 • Diætist

* Kræver lægehenvisning.

Du kan også få behandling af misbrug af alkohol, medicin og rusmidler samt behandling af ukompliceret kræft gennem forsikringen. I visse tilfælde dog uden 10 dages behandlingsgaranti.

Psykisk behandling

Sundhedsforsikringen giver dig ligeledes mulighed for at få psykisk behandling, hvis du får behov for det. Psykiske behandlinger foretages altid af autoriserede psykologer eller psykiatere.

I vores behandlernetværk har du adgang til det nødvendige antal behandlinger, og du tildeles altid en psykolog eller en psykiater med kompetence inden for netop dit behov.

Når du henvender dig med et behov for psykisk behandling, vurderer vi, hvor hurtigt du har brug for hjælp. Din behandling påbegyndes altid på baggrund af, om du har et standard-, haste- eller akutbehov.

 • Standardbehov*: Din sag behandles inden for 1-2 arbejdsdage, og efter godkendelse er du inden for 10 arbejdsdage i behandling hos en udvalgt behandler.
 • Hastebehov*: Din sag behandles og godkendes med det samme, og du sendes hurtigst muligt videre til behandling i Gjensidiges psykolognetværk.
 • Akutbehov: Sagen behandles direkte, og du modtager din første behandling i løbet af få timer.

* Kræver lægehenvisning

Tilmelding

Tilmelding til sundhedsforsikringen foregår skriftligt og ved at melde dig ind i enten FSD eller FSTD. Dit årlige kontingent dækker udgifterne til sundhedsforsikringen hos Gjensidige.

Hvilken forening skal du tilmeldes?
Dit ansættelsesmæssige forhold afgør hvilken forening, du skal tegne din sundhedsforsikring igennem:

 • FSD er for dig, der på tilmeldingstidspunktet er ansat hos enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet
 • FSTD er for dig, der er pensioneret medarbejder eller tidligere fratrådt medarbejder fra enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet

Præmien fremgår af indmeldelsesblanketterne, og tilmelding til FSD kan ske én gang årligt pr. 1. januar. Blanketterne skal være bestyrelsen i hænde senest 1. december, så ikrafttræden kan ske pr. 1. januar.

Download tilmeldingsblanket for FSD.

Din udfyldte tilmeldingsformular sendes med post/afleveres i 3 underskrevne og omhyggeligt udfyldte eksemplarer til:
Foreningen af Sund­heds­forsikrede Domstolsmedarbejdere
c/o kontorfuldmægtig Lena Schaub
Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg

Bestyrelsen for FSD tilmelder dig efterfølgende forsikringen hos Gjensidige. Betaling for sundhedsforsikringen foregår via løntræk. Se IPID-produktark for forsikringen til medlemmer af FSD.

For yderligere informationer om forsikringen henvises til Gjensidiges forsikringsbetingelser.

Præmien fremgår af indmeldelsesblanketterne, og indmeldelse kan ske løbende.

Download tilmeldingsblanket for FSTD.

Din udfyldte tilmeldingsformular sendes med post/afleveres i 3 underskrevne og omhyggeligt udfyldte eksemplarer til:  
Foreningen af Sund­heds­forsikrede Tidligere Domstolsmedarbejdere
c/o kontorfuldmægtig Lena Schaub
Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg

Bestyrelsen for FSTD tilmelder dig efterfølgende hos Gjensidige. Betaling for sundhedsforsikringen foregår ved direkte betaling til Gjensidige. Se IPID-produktark for forsikringen til medlemmer af FSTD. For yderligere informationer om forsikringen henvises til Gjensidige forsikringsbetingelser.

Har du husket at tilmelde din familie?

Som medlem af FSD og FSTD kan du også passe på din ægtefælle/samlever og jeres børn med sundhedsforsikring.

Hvis både du og din ægtefælle/samlever er omfattet af en Gjensidige Behandlingsforsikring, er jeres børn under 21 år automatisk dækket af forsikringen – uanset om de bor ude eller hjemme. 

Ellers kan forsikringen til ægtefælle/samlever tegnes indtil hun/han fylder 70 år. Vær opmærksom på, at præmierne reguleres årligt. For 960,45 kr pr. barn kan du tegne børnedækning for dine børn under 21 år. Du tilmelder din ægtefælle/samlever og dine børn på samme tilmeldingsblanket som dig selv. Vær dog opmærksom på, at både din ægtefælle/samlever og børn er omfattet af 6 måneders karens på eksisterende lidelser. 

Se IPID-produktarket for forsikringen til familiemedlemmer. For yderligere informationer henvises til betingelserne for sundhedsforsikring.

Anmeld skade

Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden.

 1. Indhent en henvisning hos din egen læge* hvis nødvendigt 
 2. Udfyld skadeanmeldelsen online
 3. Modtag svar på din anmeldelse i løbet af 1-2 arbejdsdage

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at anmelde sag, er du altid velkommen til at ringe til os. Så hjælper vi dig også med rådgivning om, hvordan din skade er dækket af forsikringen, og hvilken hjælp du vil kunne få.

*En lægehenvisning er nødvendig, hvis din skade eller sygdom kræver behandling hos speciallæge, fysioterapeut, diætist og ved psykolog samt psykiater. Undtaget ved behov for behandling grundet arbejdsrelateret stress, skilsmisse, utroskab eller akut psykologisk krisehjælp.

Ofte stillede spørgsmål

Få svar på en lang række af de spørgsmål, vi oftest modtager om sundhedsforsikringen.

Sundhedsforsikringen dækker behandling for en række sygdomme, lidelser og skader. Vi vurderer altid sagerne individuelt, men hvis du vil have et overblik over omfattede tilfælde, kan du med fordel kigge i de gældende forsikringsbetingelser, som du finder under information om forsikringen længere oppe på siden under "Forsikringen". Men du er også velkommen til at kontakte os telefonisk, så vi kan svare på dine konkrete spørgsmål.

Du skal udfylde en skadeanmeldelse, og ved nogle behandlingsformer skal du også sende have en henvisning på dit behov for behandling. Det kan din egen læge eller speciallæge hjælpe dig med. Du udfylder let en anmeldelse online via linket nedenfor.

Vær venligst opmærksom på, at du først kan få dækket behandling samt starte dit udrednings- eller behandlingsforløb efter vi har godkendt din skadeanmeldelse. Du kan forvente svar på din anmeldelse i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Anmeld skade

Du skal ved nogle behandlingsformer have en henvisning fra din egen læge. Den hjælper os med hurtigt og præcist at udpege den undersøgelse eller behandling, som passer til dine behov.

I forbindelse med akut fysioterapi eller kiropraktik, kan du vente med at indsende anmeldelsen til efter første behandling – dog senest 14 dage efter, den har fundet sted.

Gjensidige behandler altid din anmeldelse inden for 1-2 arbejdsdage – fra modtagelsen. Herefter modtager du skriftligt svar.

Du kan først starte din behandling, når Gjensidige Forsikring har godkendt din skadeanmeldelse. Heldigvis tager det kun 1-2 arbejdsdage at behandle din skadeanmeldelse. Du udfylder hurtigt og let din skadeanmeldelse online via linket nedenfor.

Anmeld skade

Nej. Forsikringsselskaber har desværre ikke adgang til henvisningshotellet – og derfor heller ikke Gjensidige. Du kan i stedet kontakte din læge og få en kopi af henvisningen, eller bede lægesekretæren om at sende henvisningen til Gjensidige – gerne på EAN-nr. 5790001986773.

Vi kræver lægehenvisning fordi det er lovpligtigt (jf. ligningsloven § 30), men også for at sikre, at du får den korrekte behandling, som hjælper dig hurtigst muligt tilbage til hverdagen igen.

Du kan forsikre din familie via FSDs eller FSTDs tilmeldingsblanket. Når både du og din ægtefælle/samlever er forsikret hos Gjensidige, dækker jeres forsikringer automatisk alle jeres børn under 21 år – uden meromkostninger. Dækningen omfatter “dine, mine og vores børn” samt pleje- og adoptivbørn – uanset om de bor hjemme eller ej.

Børn er automatisk dækket via forældrenes forsikring, hvis begge forældre har en sundheds- eller behandlingsforsikring hos Gjensidige. Børnene er dækket indtil den dag, de fylder 21 år. Dvs. at den sidste dag, dit barn er dækket, er dagen inden, det fylder 21 år. Herefter kan dit barn tegne en separat sundhedsforsikring til en fordelagtig pris.

Hvis din ægtefælle/samlever tidligere har haft en sundhedsforsikring hos et andet selskab og flytter til Gjensidige uden et slip imellem de to forsikringer, kan han/hun få overført sin anciennitet. Den anciennitet hun/han har opsparet hos det tidligere selskab, modregner Gjensidige i de 6 måneders karens. Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlever selv skal indhente anciennitetsoplysninger fra det tidligere selskab – og sende dem til Gjensidige.

Når du er godkendt til behandling, kan du få tilskud til dine transportudgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling på privathospital/privat klinik.

De 25 første km hver vej betaler du selv. Kører du mere end 25 km, dækker Gjensidige, dog kun i bopælsregionen.

Befordringsgodtgørelsen afregnes efter statens laveste kilometertakst (jf. ligningsloven § 9,4). Læs mere om kørselsgodtgørelse i dine forsikringsbetingelser.

Om foreningerne

FSD - Foreningen af sundhedsforsikrede domstolsmedarbejdere

Foreningens hovedformål er at være centrum for valget af en god, billig og velfungerende sundhedsforsikring for foreningens medlemmer. 

Alle nuværende medarbejdere ved Danmarks Domstole samt ansatte i Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet kan, uanset stillingskategori, optages som medlemmer i FSD. Indmeldelse i FSD kan alene ske pr. 1. januar.

Medlemmernes eventuelle ægtefæller, samlevere og eventuelle børn kan også – på visse betingelser – omfattes af forsikringsordningen.

For spørgsmål vedrørende proceduren omkring indmeldelse/udmeldelse o.m.a. henvises til vedtægternes bestemmelser. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til FSD, der svarer til medlemmets præmie for den forsikringsordning, som bestyrelsen har aftalt med Forsikringsselskabet. Se vedtægter for FSD.

Generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling i FSD 2020
Beretning FSD 2020

Referat fra generalforsamling - FSD 2020
Bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamling FSD 2020

Indkaldelse til generalforsamling i FSD 2018
Beretning FSD 2018

FSTD - Foreningen af sundhedsforsikrede tidligere domstolsmedarbejdere

Foreningens hovedformål er at være centrum for valget af en god, billig og velfungerende sundhedsforsikring for foreningens medlemmer.

Alle tidligere ansatte medarbejdere ved Danmarks Domstole samt i Domstolsstyrelsen og Procesbevillingsnævnet kan, uanset stillingskategori og årsag til ansættelsesophør, optages som medlemmer i FSTD. Indmeldelse i FSTD kan ske løbende pr. den 1. i en måned.

Medlemmernes eventuelle ægtefæller, samlevere og eventuelle børn kan også – på visse betingelser – omfattes af forsikringsordningen.

For spørgsmål vedrørende proceduren omkring indmeldelse/udmeldelse o.m.a. henvises til vedtægternes bestemmelser. Alle medlemmer betaler et årligt kontingent til FSTD, der svarer til medlemmets præmie for den forsikringsordning, som bestyrelsen har aftalt med forsikringsselskabet. Se vedtægter for FSTD.

Generalforsamling 
Indkaldelse til generalforsamling i FSTD 2021 den 20. oktober 2021
Referat - generelforsamling 2021
Beretning FSTD 2021

Indkaldelse til generalforsamling i FSTD 2020
Beretning FSTD 2020

Indkaldelse til generalforsamling i FSTD 2018
Beretning FSTD 2018

Kontakt

Henvendelser vedrørende forsikringen kan rettes til Gjensidige.

Du kan kontakte Foreningen af Sundhedsforsikrede Domstolsmedarbejdere og Foreningen af Sundhedsforsikrede Tidligere Domstolsmedarbejdere ved at tage kontakt til Lena. Spørgsmål til en af foreningerne kan for øvrigt rettes til:

Foreningen af Sundhedsforsikrede Domstolsmedarbejdere | Foreningen af Sundhedsforsikrede Tidligere Domstolsmedarbejdere
c/o Lena Schaub
LSC@domstol.dk
Retten på Frederiksberg
Howitzvej 32
2000 Frederiksberg