Hop til indhold
Håndtryk

Sundhedsforsikring for medlemmer af FSD og FSTD

Se hvad du kan bruge en sundhedsforsikring til, og tilmeld dig hurtigt og enkelt den fordelagtige aftale om sundhedsforsikring for medlemmer af FSD eller FSTD. 

Tryg­hed i hverdagen handler ikke bare om at være rask. Det handler også om at være sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade. Din sundhedsforsikring er din genvej til undersøgelse og behandling

Dine fordele ved at være omfattet af en sundhedsforsikring

 • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling
 • Øget tryghed i hverdagen
 • Svar inden for 1-2 arbejdsdage, når du har anmeldt dit behov for hjælp
 • Landsdækkende og kvalitetssikret behandlernetværk

Herudover får du adgang til alle Gjensidiges kundefordele, der rummer attraktive fordele og rabat på alt fra forsikringer til medicin og benzin.

Hvordan dækker sundhedsforsikringen?

Dækninger

Hvis du får en henvisning til speciallæge af din praktiserende læge, og skaden er dækningsberettiget, igangsættes undersøgelse eller behandling i vores kvalitetssikrede behandlernetværk indenfor 10 hverdage, fra vi har godkendt skaden.

Du har også mulighed for at få dækket operation, røntgen eller ultralydsscanning samt andre former for diagnostiske undersøgelser. Efterkontrol og genoptræning efter operation i bevægeapparatet vil også være dækket.

Får du konstateret en kronisk lidelse i forsikringstiden, kan du få dækket behandling eller operation i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Du kan også få dækket GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), hvis du får konstateret slidgigt i knæ eller hofter, eller hvis du har en længerevarende ryglidelse. Træningen dækkes ud over de 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Du kan få adgang til forskellige behandlingsformer såsom fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi og akupunktur for skader/lidelser i bevægeapparatet.

Du har mulighed for at få dækket behandling af psykiske problemstillinger og mentale udfordringer hos en psykolog eller psykiater. Derudover tilbyder vi også akut krisehjælp ved alvorlige, pludselige hændelser.

Du kan få dækket behandlinger ved en fodterapeut, hvis der er et sundhedsfagligt behov, fx nedgroede negle.

Du har mulighed for at få dækket rimelig og nødvendig vejledning hos en autoriseret diætist, hvis der er en lægefaglig vurdering af, at din ernæringstilstand udgør en helbredsmæssig risiko.

Du kan få telefonisk rådgivning indenfor trivsel og livsstil. Vi tilbyder fx værktøjer til håndtering af stress eller værktøjer til fysiske livsstilsændringer som kost- og motionsvaner.

Med misbrugslinjen kan du få anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillinger og udfordringer ved at være i eller tæt på en relation med misbrug, herunder også mistanke om misbrug/overforbrug.

Vi hjælper dig, uanset om din sygdom eller skade er dækket af sundhedsforsikringen eller ej.

Med sundhedskompasset får du adgang til en personlig sundhedsrådgiver, der vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Vi er klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning indenfor undersøgelse og behandling, forebyggelse af skader samt klager og erstatning.

Du kan få behandling for diagnosticeret ludomani (pengespil). Ludomani dækkes med 1 forløb.

Du kan få behandling for alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug. Misbrugsbehandling dækkes med 1 forløb.

Har du husket at tilmelde din familie?

Som medlem af FSD og FSTD kan du også passe på din ægtefælle/samlever og dine børn med sundhedsforsikring.

Ellers kan forsikringen til ægtefælle/samlever købes indtil hun/han fylder 70 år. For 1.052 kr. pr. barn kan du tegne børnedækning for dine børn under 24 år. Vær opmærksom på, at præmierne reguleres årligt.

Du tilmelder din ægtefælle/samlever og dine børn på samme tilmeldingsblanket som dig selv. 

Vær opmærksom på, at både din ægtefælle/samlever og børn er omfattet af 6 måneders karens på eksisterende lidelser. Du kan blive klogere på detaljerne for sundhedsforsikring til dine familiemedlemmer i produktarket og betingelser. 

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding til sundhedsforsikringen foregår skriftligt og ved at melde dig ind i enten FSD eller FSTD. 

Hvilken forening skal du tilmeldes?
Dit ansættelsesmæssige forhold afgør hvilken forening, du skal tegne din sundhedsforsikring igennem:

 • FSD er for dig, der på tilmeldingstidspunktet er ansat hos enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet.
 • FSTD er for dig, der er tidligere fratrådt medarbejder fra enten Danmarks Domstole, Domstolsstyrelsen eller Procesbevillingsnævnet.

Anmeld skade

Når du får brug for undersøgelse eller behandling, er hjælpen altid lige ved hånden.

 1. Indhent en henvisning hos din egen læge* hvis nødvendigt 
 2. Udfyld skadeanmeldelsen online
 3. Modtag svar på din anmeldelse i løbet af 1-2 arbejdsdage

*En lægehenvisning er nødvendig, hvis din skade eller sygdom kræver behandling hos speciallæge, fysioterapeut, diætist og ved psykolog samt psykiater. Undtaget ved behov for behandling grundet arbejdsrelateret stress, skilsmisse, utroskab eller akut psykologisk krisehjælp.

Har du spørgsmål eller brug for hjælp til at anmelde sag, er du altid velkommen til at ringe til os på 70 10 90 09. Så hjælper vi dig også med rådgivning om, hvordan din skade er dækket af forsikringen, og hvilken hjælp du vil kunne få.

Spørgsmål til sundhedsforsikringen

Oftest stillede spørgsmål

Sundhedsforsikringen dækker behandling for en række sygdomme, lidelser og skader. Vi vurderer altid sagerne individuelt, men hvis du vil have et overblik over omfattede tilfælde, kan du med fordel kigge i de gældende forsikringsbetingelser, som du finder under information om forsikringen længere oppe på siden under "Forsikringen". Men du er også velkommen til at kontakte os telefonisk, så vi kan svare på dine konkrete spørgsmål.

Du skal udfylde en skadeanmeldelse, og ved nogle behandlingsformer skal du også sende have en henvisning på dit behov for behandling. Det kan din egen læge eller speciallæge hjælpe dig med. Du udfylder let en anmeldelse online via linket nedenfor.

Vær venligst opmærksom på, at du først kan få dækket behandling samt starte dit udrednings- eller behandlingsforløb efter vi har godkendt din skadeanmeldelse. Du kan forvente svar på din anmeldelse i løbet af 1-2 arbejdsdage.

Anmeld skade

Du skal ved nogle behandlingsformer have en henvisning fra din egen læge. Den hjælper os med hurtigt og præcist at udpege den undersøgelse eller behandling, som passer til dine behov.

I forbindelse med akut fysioterapi eller kiropraktik, kan du vente med at indsende anmeldelsen til efter første behandling – dog senest 7 dage efter, den har fundet sted.

Gjensidige behandler altid din anmeldelse inden for 1-2 arbejdsdage – fra modtagelsen. Herefter modtager du skriftligt svar.

Du kan først starte din behandling, når Gjensidige Forsikring har godkendt din skadeanmeldelse. Heldigvis tager det kun 1-2 arbejdsdage at behandle din skadeanmeldelse. Du udfylder hurtigt og let din skadeanmeldelse online via linket nedenfor.

Anmeld skade

Andre spørgsmål

Nej. Forsikringsselskaber har desværre ikke adgang til henvisningshotellet – og derfor heller ikke Gjensidige. Du kan i stedet kontakte din læge og få en kopi af henvisningen, eller bede lægesekretæren om at sende henvisningen til Gjensidige – gerne på EAN-nr. 5790001986773.

Vi kræver lægehenvisning fordi det er lovpligtigt (jf. ligningsloven § 30), men også for at sikre, at du får den korrekte behandling, som hjælper dig hurtigst muligt tilbage til hverdagen igen.

Ja. Du kan medforsikre din familie på Min side under "Opret familie". Du kan medforsikre både din ægtefælle/samlever og alle dine børn (dine, mine og vores) under 24 år. Alle børn i husstanden kan medforsikres – uanset om de bor hjemme eller ej.

Når du har en sundhedsforsikring hos Gjensidige, kan du også få sundhedsforsikring til dine børn (dine, mine og vores). Du kan tilmelde dine børn ved at logge ind på Min side, og derefter ”Opret min familie”. 

Børnenes dækning ophører, når: 

 • Barnet fylder 24 år. 
 • Forsikringen ophører. 
Tilmeld dine børn til sundhedsforsikringen

Hvis din ægtefælle/samlever tidligere har haft en sundhedsforsikring hos et andet selskab og flytter til Gjensidige uden et slip imellem de to forsikringer, kan han/hun få overført sin anciennitet. Den anciennitet hun/han har opsparet hos det tidligere selskab, modregner Gjensidige i de 6 måneders karens. Vær opmærksom på, at din ægtefælle/samlever selv skal indhente anciennitetsoplysninger fra det tidligere selskab – og sende dem til Gjensidige.

Når du er godkendt til behandling, kan du få tilskud til dine transportudgifter i forbindelse med undersøgelse og behandling på privathospital/privat klinik.

De 60 første km hver vej betaler du selv. Kører du mere end 60 km, dækker Gjensidige, dog kun i bopælsregionen.

Befordringsgodtgørelsen afregnes efter statens laveste kilometertakst (jf. ligningsloven § 9,4). Læs mere om kørselsgodtgørelse i dine forsikringsbetingelser.

Om foreningerne

FSD - Foreningen af sundhedsforsikrede domstolsmedarbejdere

På seneste generalforsamling (december 2023) er det blevet vedtaget, at alle spørgsmål vedrørende proceduren omkring indmeldelse/udmeldelse mv. skal rettes til Gjensidige.

FSTD - Foreningen af sundhedsforsikrede tidligere domstolsmedarbejdere

På seneste generalforsamling (december 2023) er det blevet vedtaget, at alle spørgsmål vedrørende proceduren omkring indmeldelse/udmeldelse mv. skal rettes til Gjensidige. 

Har du brug for hjælp?

Henvendelser vedrørende forsikringen kan rettes til Gjensidige på tlf. 70 10 90 09 eller på mail sundhed-team2@gjensidige.dk.

Bliv klogere på detaljerne

Betingelser
I betingelserne kan du læse alle detaljerne om sundhedsforsikring til FSD og FSTD. 

Produktark
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad sundhedsforsikringen dækker, ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.