Hop til indhold
Håndtryk

Pas på dig selv og dine medarbejdere med en sundhedsforsikring!

Er du landmand og har et CVR-nummer, kan du købe en sundhedsforsikring til din virksomhed. Så snart du har tilmeldt din virksomhed, kan du også tilmelde medarbejdere og sikre dem med en fordelagtig sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikring

Forsikringen dækker det meste og giver adgang til behandling af både fysiske og psykiske lidelser.

Sundhedsforsikring+

Forsikringen dækker det samme som Sundhedsforsikring, men plus lidt mere! Fx adgang til fysioterapi uden lægehenvisning og allergivaccination.

Sundhedsforsikring

Forsikringen dækker det meste og giver adgang til behandling af både fysiske og psykiske lidelser.

Privathospital og -klinik

Hvis medarbejderen får en henvisning til speciallæge af sin praktiserende læge, og skaden er dækningsberettiget, igangsættes undersøgelse eller behandling i vores kvalitetssikrede behandlernetværk indenfor 10 hverdage, fra vi har godkendt skaden. Medarbejderen har også mulighed for at få dækket operation eller røntgen, ultralydsscanning samt andre former for diagnostiske undersøgelser. Efterkontrol og genoptræning efter operation i bevægeapparatet vil også være dækket.

Behandling og operation af kroniske lidelser

Medarbejdere, som får konstateret en kronisk lidelse i forsikringstiden, kan få dækket behandling eller operation i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet. Medarbejderen kan også få dækket GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), hvis medarbejderen får konstateret slidgigt i knæ eller hofter, eller hvis medarbejderen har en længerevarende ryglidelse. Træningen dækkes ud over de 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Fysisk behandling

Medarbejderen kan få adgang til forskellige behandlingsformer såsom fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi og akupunktur for skader/ lidelser i bevægeapparatet.

Psykisk behandling

Medarbejderen har mulighed for behandling af psykiske problemstillinger og mentale udfordringer hos en psykolog eller psykiater. Derudover tilbyder vi også akut krisehjælp ved alvorlige, pludselige hændelser.

Fodterapi

Medarbejderen kan få dækket behandlinger ved en fodterapeut, hvis der er et sundhedsfagligt behov fx nedgroede negle.

Diætist

Medarbejderen har mulighed for rimelig og nødvendig vejledning hos en autoriseret diætist. Medarbejderen kan bruge dækningen, hvis der er en lægefaglig vurdering af, at medarbejderens ernæringstilstand udgør en helbredsmæssig risiko.

Den forebyggende rådgivningslinje

Vores sundhedsforsikringer er mere end bare behandling. Vi hjælper også med sundhedsfaglig rådgivning. Via vores forebyggende rådgivningslinje kan medarbejderen få rådgivning indenfor trivsel og livsstil. Det kan være hjælp til håndtering af begyndende stress, bekymringer eller andre problemer i privatlivet, før de vokser sig store og går ud over livskvalitet eller arbejdsdygtighed.

Gjensidiges misbrugslinje

Medarbejderen har mulighed for at få anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillinger og udfordringer ved at være i eller tæt på en relation med misbrug, herunder også mistanke om misbrug/overforbrug.

Sundhedskompas

Uanset om medarbejderens sygdom er dækket af sundhedsforsikringen eller ej, hjælper vi. Gennem sundhedskompasset hjælper vi medarbejderen med at finde den hurtigste og mest optimale behandling i sundhedsvæsenet. Samtidig sikrer vi det bedste samspil mellem de offentlige og de private behandlingsmuligheder. Vi giver vejledning og rådgivning inden for:

  • Forebyggelse
  • Undersøgelse og behandling
  • Klage og erstatning
Ludomani

Medarbejderen kan få behandling for diagnosticeret ludomani (pengespil). Ludomani dækkes med 1 forløb.

Misbrugsbehandling

Misbrug påvirker ikke kun medarbejderen i nuet, men kan også få store konsekvenser for medarbejderens fremtid. Misbrugsbehandling dækkes med 1 forløb. Vi dækker også, selvom medarbejderen har været i behandling tidligere, før forsikringen trådte i kraft.

Ergoterapi efter operation

Ergoterapi dækkes som et led i genoptræningen, hvis vi har dækket medarbejderens operation i bevægeapparatet. Speciallægen skal henvise medarbejderen.

Allergivaccination

Vi dækker allergivaccination med op til 1.000 kr. pr. løbende 12 måneder regnet fra anmeldelsesdatoen og max. i op til 3 år. Allergidiagnosen skal stilles i forsikringstiden.

Samtaleterapi ved psykiater

Vi dækker samtaleterapi ved en psykiater, hvis det er i direkte forbindelse med et udrednings-/ behandlingsforløb, vi allerede dækker omkostningerne for.

Operation af kroniske lidelser i bevægeapparatet (udvidet dækning)

Får medarbejderen konstateret en kronisk lidelse i bevægeapparatet, kan medarbejderen få dækket behandling eller operation. Med denne udvidelse kan operation af kroniske lidelser i bevægeapparatet opstået i forsikringstiden ske uden tidsbegrænset dækning, så længe forsikringen er aktiv.

Misbrugsbehandling + (udvidet dækning)

Misbrugsbehandling + er en udvidet misbrugsdækning, som også dækker tilbagefald af samme misbrug. Der kan dækkes med op til 2 forløb af samme misbrug. Antabusbehandling dækkes også i op til 1 år.

Fysioterapi (uden henvisning)

Med denne tilvalgsdækning skal medarbejderen ikke have lægehenvisning til fysioterapi. Det betyder, at medarbejderen bare skal udfylde en skadesanmeldelse uden først at skulle konsultere egen læge. Det er tidsbesparende og fleksibelt for medarbejderen. Fysioterapi uden henvisningskrav er en standarddækning på Sundhedsforsikring+ og kan derfor kun tilvælges til Sundhedsforsikring.

Skræddersy sundhedsforsikringen til jeres bedrift

Bliv klogere på de mulige tilvalg, som giver medarbejderne adgang til endnu flere services og dækninger fra kun 71 kr. ekstra årligt.

Online læge

Medarbejderen kan få videokonsultation med en læge, uanset hvor medarbejderen er - 365 dage om året. Lægen kan give lægefaglig rådgivning, svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer samt udskrive recepter i Danmark. Online læge dækker hele husstanden, så der er også hurtig hjælp til resten af familien. Er medarbejderen ude at rejse eller på ferie, er medarbejderens og dennes familie også dækket der.

Lindring

Kroniske lidelser kan hurtigt forværres, og derfor kan det være nødvendigt med en forebyggende behandlingsindsats, allerede når de første symptomer melder sig. Med denne dækning kan medarbejderen få forebyggende og lindrende behandling af kroniske lidelser i bevægeapparatet eller vedvarende psykiske lidelser. Behandlingen kan være med fysioterapi, kiropraktik, akupunktur, massage samt online psykolog.

Kollektiv børnedækning

Med kollektiv børnedækning får medarbejderens børn (dine, mine og vores) under 24 år med folkeregisteradresse i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Grønland eller Tyskland adgang til undersøgelse og behandling.

Fysioterapi uden henvisning (Sundhedsforsikring)

Med denne tilvalgsdækning skal medarbejderen ikke have lægehenvisning til fysioterapi. Det betyder, at medarbejderen bare skal udfylde en skadesanmeldelse uden først at skulle konsultere egen læge. Det er tidsbesparende og fleksibelt for medarbejderen. Fysioterapi uden henvisningskrav er en standarddækning på Sundhedsforsikring+ og kan derfor kun tilvælges til Sundhedsforsikring.

Tilslut jer en aftale om sundhedsforsikring, der batter

Har du medarbejdere?

Når du har tilmeldt virksomheden, kan du også tilmelde dine medarbejdere via vores selvbetjeningsunivers (kræver medarbejdersignatur). Se hvordan du gør.

Aftalen er obligatorisk og omfatter alle fastansatte medarbejdere eller omfattede medarbejdergrupper, som bor eller arbejder i Danmark.

Tilmeld din virksomhed ved at downloade og udfylde tilslutningsaftalen via nedenstående link. Herefter skal du sende den retur til sundhed-erhverv@gjensidige.dk

Den årlige pris er 1.500 kr.* for Sundhedsforsikring og 1.950 kr.* for Sundhedsforsikring+.

*Den årlige pris pr. medarbejder er ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% af prisen på sundhedsforsikringen og ekskl. garantifondsbidrag på 40 kr. Prisen er gældende i perioden 01-01-2024 til 31-12-2024. Ønskes tilvalg skal prisen for disse lægges til den årlige pris.

Sådan anmelder du en skade

Når vi modtager din skadeanmeldelse, behandler vi den altid inden for 1-2 arbejdsdage. 

Trin 1: Har du en henvisning?  I nogle tilfælde skal du have en lægehenvisning klar, når du anmelder din sag. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen læge for en vurdering af dit behov for behandling.

Trin 2: Udfyld en skadeanmeldelse  Du skal nu udfylde en skadeanmeldelse. Det gør du let og hurtigt på Min side.

På Min side kan du både uploade din henvisning og udfylde en samtykkeerklæring, så vi har mulighed for at indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for vores behandling af din sag. 

Du kan også anmelde dit behandlingsbehov på tlf. 88 18 67 20. Vær opmærksom på, at du efterfølgende skal logge ind på Min side for at afgive samtykke og evt. uploade din lægehenvisning.

Bliv klogere på detaljerne

Kvinde i kundeservice besvarer spørgsmål via telefon

Betingelser I betingelserne kan du læse alle detaljerne om vores sundhedsforsikring. Vi henviser til bruttobetingelserne, hvilket betyder, at der kan være dækninger og betingelser, som ikke er relevante for dig. Nå du har købt forsikringen, kan du altid logge ind på Min side og se hvilke dækninger, der gælder for dig. 

Produktark I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad sundhedsforsikringen dækker og ikke dækker.