Hop til indhold
Håndtryk

Din sundhedsforsikring via Nobia

Se hvad du kan bruge din sundhedsforsikring til og hvordan du hurtigt og let kommer i gang med behandling.

Tryg­hed i hverdagen handler ikke bare om at være rask. Det handler også om at være sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade. Din sundhedsforsikring er din genvej til undersøgelse og behandling

Dine fordele ved at være omfattet af en sundhedsforsikring

  • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling
  • Øget tryghed i hverdagen
  • Svar inden for 1-2 arbejdsdage, når du har anmeldt dit behov for hjælp
  • Landsdækkende og kvalitetssikret behandlernetværk

Herudover får du adgang til alle Gjensidiges kundefordele, der rummer attraktive fordele og rabat på alt fra forsikringer til medicin og benzin.

Hvad dækker sundhedsforsikringen?

Dækninger

Hvis du får en henvisning til speciallæge af din praktiserende læge, og skaden er dækningsberettiget, igangsættes undersøgelse eller behandling i vores kvalitetssikrede behandlernetværk indenfor 10 hverdage, fra vi har godkendt skaden.

Du har også mulighed for at få dækket operation, røntgen eller ultralydsscanning samt andre former for diagnostiske undersøgelser. Efterkontrol og genoptræning efter operation i bevægeapparatet vil også være dækket.

Får du konstateret en kronisk lidelse i forsikringstiden, kan du få dækket behandling eller operation i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Du kan også få dækket GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), hvis du får konstateret slidgigt i knæ eller hofter, eller hvis du har en længerevarende ryglidelse. Træningen dækkes ud over de 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Du kan få adgang til forskellige behandlingsformer såsom fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi og akupunktur for skader/lidelser i bevægeapparatet.

Du har mulighed for at få dækket behandling af psykiske problemstillinger og mentale udfordringer hos en psykolog eller psykiater. Derudover tilbyder vi også akut krisehjælp ved alvorlige, pludselige hændelser.

Du kan få dækket behandlinger ved en fodterapeut, hvis der er et sundhedsfagligt behov, fx nedgroede negle.

Du har mulighed for at få dækket rimelig og nødvendig vejledning hos en autoriseret diætist, hvis der er en lægefaglig vurdering af, at din ernæringstilstand udgør en helbredsmæssig risiko.

Du kan få telefonisk rådgivning indenfor trivsel og livsstil. Vi tilbyder fx værktøjer til håndtering af stress eller værktøjer til fysiske livsstilsændringer som kost- og motionsvaner.

Med misbrugslinjen kan du få anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillinger og udfordringer ved at være i eller tæt på en relation med misbrug, herunder også mistanke om misbrug/overforbrug.

Vi hjælper dig, uanset om din sygdom eller skade er dækket af sundhedsforsikringen eller ej.

Med sundhedskompasset får du adgang til en personlig sundhedsrådgiver, der vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Vi er klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning indenfor undersøgelse og behandling, forebyggelse af skader samt klager og erstatning.

Du kan få behandling for diagnosticeret ludomani (pengespil). Ludomani dækkes med 1 forløb.

Du kan få behandling for alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug. Misbrugsbehandling dækkes med 1 forløb.

Misbrugsbehandling+ er en udvidet misbrugsdækning, som også dækker tilbagefald af samme misbrug. Der kan dækkes med op til 2 forløb af samme misbrug.

Med denne udvidelse kan du få dækket operation af kroniske lidelser i bevægeapparatet uden tidsbegrænset dækning, så længe forsikringen er aktiv.

Ergoterapi dækkes som et led i genoptræningen, hvis vi har dækket din operation i bevægeapparatet. Speciallægen skal henvise dig. 

Vi dækker allergivaccination med op til 1.000 kr. pr. løbende 12 måneder regnet fra anmeldelsesdatoen og max. i op til 3 år. Allergidiagnosen skal stilles i forsikringstiden.

Du kan få dækket samtaleterapi ved en psykiater, hvis det er i direkte forbindelse med et udrednings-/ behandlingsforløb, vi allerede dækker.

Du skal ikke have en lægehenvisning, hvis du skal til fysioterapi. Det betyder, at du kan udfylde en skadesanmeldelse uden først at skulle konsultere egen læge. Det er tidsbesparende og fleksibelt for dig.

Du kan få videokonsultation med en læge, uanset hvor du er - 365 dage om året. Lægen kan give lægefaglig rådgivning, svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer samt udskrive recepter i Danmark. Online læge dækker hele husstanden, så der er også hurtig hjælp til resten af familien. Er du ude at rejse eller på ferie, er du og din familie også dækket der.

Se mere om dækningen her.

Du kan få forebyggende og lindrende behandling af kroniske lidelser i bevægeapparatet eller lidelser, som påvirker bevægeapparatet fx gigt, hjernerystelse og piskesmæld. Behandlingen kan være med fysioterapi, kiropraktik, akupunktur og massage.

Forebyggende og støttende samtaler til kroniske/ vedvarende psykiske lidelser såsom ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelse, spiseforstyrrelse og kronisk angst tilbydes via Online psykolog.

Se mere om dækningen her. 

Er du i risiko for langtidssygefravær, kan der igangsættes en tidlig indsats. Den tidlige indsats kan være i samarbejde med dit pensionsselskab. På den måde står vi stærkere sammen om at støtte, rådgive og behovsafklare indsatser for at bevare din arbejdsdygtighed.

Din sundhedsforsikring giver ikke kun hurtig adgang til undersøgelse og behandling for dig selv. Alle dine børn (dine, mine og vores) under 24 år med folkeregisteradresse i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Grønland eller Tyskland er automatisk dækket.

Vi anbefaler, at du registrerer dine børn online ved at logge ind på Min side under ”Opret min familie”. På den måde kan vi hurtigt identificere dem, hvis de skal have hjælp via forsikringen. Vær opmærksom på, at dækningen ophører den dag, det enkelte barn fylder 24 år.

Karensperiode (periode uden dækning):
For dig gælder det, at undersøgelse og behandling af sygdomme og skader opstået før tilmelding, først er dækket, når du har været forsikret i 6 måneder (karensperiode). Har du haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan den optjente anciennitet overføres og modregnes i karensen. Dog må der ikke være et slip imellem de to forsikringer. Det betyder, at forsikringen skal starte dagen efter, at din families forsikring ophørte. Ophører forsikringen fx d. 31.12, skal den nye forsikring træde i kraft 01.01 for, at den optjente anciennitet kan overføres og modregnes.

Har du tilmeldt din ægtefælle?

Med din sundhedsforsikring kan du også tegne dækning til din ægtefælle/samlever.

Pris for din ægtefælle/samlever: 2.971,25 kr.
Årlig pris pr. person inkl. skadesforsikringsafgift på 1,1% af prisen på forsikringen og garantifondsbidrag på 40 kr. 
Prisen gælder til og med d. 01.01.2025.

For ægtefæller/samlevere gælder det, at undersøgelse og behandling af sygdomme og skader opstået før tilmelding, først er dækket efter 6 måneders forsikring (karensperiode). Har din familie haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan den optjente anciennitet overføres og modregnes i karensen. Dog må der ikke være et slip imellem de to forsikringer.

Du tilmelder din ægtefælle/samlever ved at klikke på linket herunder og udfylde formularen. Det er også her, du kan se de gældende forsikringsbetingelser. Ægtefæller/samlevere og børn er dækket af vores private forsikringsbetingelser, hvilket betyder, at der kan være forskel på, hvilke dækninger du har og hvilke din familie har. 

Sådan bruger du din sundhedsforsikring

Når vi modtager din skadeanmeldelse, behandler vi den altid inden for 1-2 arbejdsdage. 

Trin 1: Har du en henvisning? 
I nogle tilfælde skal du have en lægehenvisning klar, når du anmelder din sag. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen læge for en vurdering af dit behov for behandling.

Trin 2: Udfyld en skadeanmeldelse 
Du skal nu udfylde en skadeanmeldelse. Det gør du let og hurtigt på Min side - husk at have dit MitID klar til login.

På Min side kan du både uploade din henvisning og udfylde en samtykkeerklæring, så vi har mulighed for at indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for vores behandling af din sag. 

Du kan også anmelde dit behandlingsbehov ved at ringe på på tlf. 88 18 69 60. Vær opmærksom på, at du efterfølgende skal logge ind på Min side for at afgive samtykke og evt. uploade din lægehenvisning.

Bliv klogere på detaljerne

Betingelser
I betingelserne kan du læse alle detaljerne om vores sundhedsforsikring. Vi henviser til bruttobetingelserne, hvilket betyder, at der kan være dækninger og betingelser, som ikke er relevante for dig. Du kan altid logge ind på Min side og se dine nøjagtige betingelser. 

Produktark
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad sundhedsforsikringen dækker, ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.