Velkommen til din sundhedsforsikring via Nobia

På denne side finder du information om, hvordan du hurtigt og let kommer i gang med behandling, hvis du bliver syg eller kommer til skade samt hvad du kan bruge din sundhedsforsikring til.

Log ind på Min side og se din forsikring

Hos Gjensidige tror vi på, at tryg­hed i hverdagen ikke kun handler om at være rask. Det handler også om at være sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade. Din sundhedsforsikring er derfor din genvej til undersøgelse og behandling.

Dine fordele ved at være omfattet af en sundhedsforsikring

  • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling
  • Øget tryghed i hverdagen
  • Svar inden for 1-2 arbejdsdage, når du har anmeldt dit behov for hjælp
  • Landsdækkende og kvalitetssikret behandlernetværk

Sådan dækker din sundhedsforsikring

Hvad kan jeg få hjælp til?

Få op til 10 behandlinger hos en osteopat for skader/lidelser relateret til muskler, led, sener og/eller knogler (bevægeapparatet) i eller uden for netværk. Behandlinger foretaget uden for vores netværk dækkes med op til 500 kr. pr. behandling.

Osteopati gælder for dig som medarbejder.

Se mere om dækningen

Få behandling for alkohol-, rusmiddel og medicinmisbrug.

• Ingen begrænsninger på antal forløb og dækkes med
maksimalt 85.000 kr.

Dækningen omfatter også behandling for spilafhængighed.

• Dækkes i op til 3 måneder med maksimalt 60.000 kr.

Se mere om dækningen

Sundhedskompasset indeholder alle de muligheder, du som borger i Danmark har adgang til på det gule sundhedskort. Vi hjælper dig med at komme godt igennem det offentlige sundhedssystem, hvis din skade eller sygdom ikke er dækket af din sundhedsforsikring ifølge vores forsikringsbetingelser.

Se mere om dækningen

Få op til 12 behandlinger for kroniske lidelser relateret til muskler, led, sener og/eller knogler (bevægeapparatet) i eller uden for netværk. Osteopati til kroniske bevægeapparatslidelser uden for netværk dækkes med op til 500 kr. pr. behandling.

Se mere om dækningen

Få behandling hos en akupunktør, zoneterapeut eller massør for skader/lidelser relateret til muskler, led, sener og/eller knogler (bevægeapparatet). Behandlingerne skal varetages af en Registreret Alternativ Behandler (RAB).

Med alternativ behandling kan du få adgang til:

• Akupunktur (Op til 10 behandlinger pr. 12 måneder)
• Zoneterapi (Op til 10 behandlinger pr. 12 måneder)
• Massage (Op til 4 behandlinger pr. 12 måneder)

Der dækkes med op til 395 kr. pr. behandling hos akupunktør, zoneterapeut og massør.

Se mere om dækningen

Få behandling hos en psykolog samt akut psykologisk krisehjælp ved alvorlige ulykker, dødsfald, eller hvis du har en livstruende sygdom. Udredning hos psykiater er også dækket.

Med psykologisk behandling kan du bl.a. få hjælp til*:

• Psykologbehandling i eget behandlernetværk (få det
behovsbestemte/nødvendige antal behandlinger).

• Psykologbehandling uden for netværk (den nødvendige behandling i op til 6 måneder). Behandlinger uden for netværk dækkes med beløb svarende til praksishonoraret for en psykologydelse i henhold til
sygesikringsoverenskomsten.

• Udredning og medicinsk opstart/eller justering hos psykiater dækkes i op til 6 måneder og kan finde sted i eller uden for netværk. Behandlinger uden for netværk dækkes med op til 2.000 kr. pr. konsultation.
 

*Kræver lægehenvisning

Se mere om dækningen

Med den forebyggende rådgivningslinje har du adgang til sundhedsfaglige eksperter, der bl.a. kan hjælpe dig med rådgivning om, hvordan du kan øge din trivsel, tackle problemer i privatlivet, komme i gang med fysiske livsstilsændringer og give dig værktøjer til, hvordan du håndterer stress.

Se mere om dækningen

Få undersøgelse og behandling* inden for 10 hverdage hos en speciallæge i vores landsdækkende behandlernetværk, når vi har godkendt din anmeldelse. Derudover er diætistvejledning, tandbehandling efter ulykkestilfælde, allergivaccination og genoptræning efter operation i bevægeapparatet også dækket.

• Krav om henvisning vurderes fra sag til sag, og dermed ud
fra om foreliggende oplysninger er tilstrækkelige.


*Kræver lægehenvisning

Se mere om dækningen

Med Online læge kan medarbejdere få videokonsultationer med en læge uanset hvor medarbejderen er. Medarbejderen kan få stort set den samme hjælp som hos deres praktiserende læge, fx lægefaglig rådgivning, recepter og henvisninger til regionens sygehuse.

Online læge gælder for dig som medarbejder, og din husstand.

Se mere om dækningen

Med fysisk behandling kan du få hjælp til undersøgelse og behandling hos en fysioterapeut* og/eller kiropraktor. Du kan også få dækket ergoterapi, fodterapi, diætistvejledning, og genoptræning efter operation i bevægeapparatet.

Med fysisk behandling kan du bl.a. få hjælp til:

• Fysioterapi og kiropraktik i eget behandlernetværk (få det behovsbestemte/nødvendige antal behandlinger).

• Fysioterapi og kiropraktik uden for netværk (behandlinger bevilliges i
op til 12 måneder).

• Fodterapi: Op til 6 behandlinger pr. 12 måneder

• Ergoterapi: Op til 10 behandlinger pr. 12 måneder. Der dækkes med op til 395 kr. pr. behandling hos ergoterapeut.

• Diætistvejledning (BMI under 18 og over 30 eller ved alvorlige sygdomme*, herunder hjertesygdom, der kræver medicinsk behandling, glutenintolerance, sukkersyge og
behandlingskrævende stofskiftesygdomme) er dækket i op til 4 måneder


*Som medarbejder kræves der ikke lægehenvisning

Se mere om dækningen

Hvis du har brug for hjælp

Når vi modtager din skadeanmeldelse, behandler vi den altid inden for 1-2 arbejdsdage. 

Trin 1: Har du en henvisning? 
I nogle tilfælde skal du have en lægehenvisning klar, når du anmelder din sag. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen læge for en vurdering af dit behov for behandling.

Trin 2: Udfyld en skadeanmeldelse 
Du skal nu udfylde en skadeanmeldelse. Det gør du let og hurtigt på Min side - husk at have dit NemID klar til login.

På Min side kan du både uploade din henvisning og udfylde en samtykkeerklæring, så vi har mulighed for at indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for vores behandling af din sag. 

Du kan også anmelde dit behandlingsbehov telefonisk i vores sundhedscenter. Ring da på tlf. 6520 2120. Vær opmærksom på, at du efterfølgende skal logge ind på Min side for at afgive samtykke og evt. uploade din lægehenvisning.

Gå til Min side

Med din sundhedsforsikring kan du også tegne dækning til din ægtefælle/samlever.

Pris for din ægtefælle/samlever: kr. 2.628.
Årlig pris pr. person inkl. skadesforsikringsafgift på 1,1% af prisen på forsikringen og garantifondsbidrag på 40 kr. 
Prisen gælder til og med d. 01.01.2023.

For ægtefæller/samlevere gælder det, at undersøgelse og behandling af sygdomme og skader opstået før tilmelding, først er dækket efter 6 måneders forsikring (karensperiode). Har din familie haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan den optjente anciennitet overføres og modregnes i karensen. Dog må der ikke være et slip imellem de to forsikringer.

Du tilmelder din ægtefælle/samlever ved at klikke på linket herunder og udfylde formularen. Det er også her, du kan se de gældende forsikringsbetingelser. Ægtefæller/samlevere og børn er dækket af vores private forsikringsbetingelser. Find produktark (IPID) her.

Første opkrævning er gratis. Tilmelder du din sundhedsforsikring til Betalingsservice, undgår du fremtidige opkrævningsgebyrer på 50 kr. pr. opkrævning. Tilmeld dig Betalingsservice her.

Tilmeld ægtefælle/samlever

Vi dækker altid skader, sygdomme og lidelser jf. vores gældende forsikringsbetingelser. De gældende forsikringsbetingelser finder du nedenfor eller ved at logge ind på Min side på vores hjemmeside.

  1. Forsikringsbetingelser
  2. IPID-ark
  3. Faktaark

Med kollektiv børnedækning får medarbejderens børn (dine, mine og vores) under 24 år uanset bopæl adgang til undersøgelse og behandling.

Se mere om dækningen

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din forsikring eller en skade, er du velkommen til at kontakte os. Har du anmeldt en skade, kan du følge din sag på Min side. Her har du også mulighed for at skrive til os. Hvis du ønsker at kontakte os telefonisk, har du mulighed for at ringe til os på tlf. 70 10 90 09.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din forsikring eller en skade, er du velkommen til at kontakte os. Har du anmeldt en skade, kan du følge din sag på Min side. Her har du også mulighed for at skrive til os. Hvis du ønsker at kontakte os telefonisk, har du mulighed for at ringe til os på tlf. 70 10 90 09.