Hop til indhold
Håndtryk

Sundhedsforsikring for ansatte i Nyborg Kommune

Se hvad du kan bruge en sundhedsforsikring til og tilmeld dig hurtigt og enkelt den fordelagtige aftale om en sundhedsforsikring for ansatte i Nyborg Kommune. 

Er du allerede tilmeldt?

Hvis du allerede har tilmeldt dig sundhedsforsikringen og har brug for at se hvilke dækninger, der gælder for dig, finder du en oversigt på Min side.

Log ind på min side

Dine fordele med en sundhedsforsikring

  • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling
  • Øget tryghed i hverdagen
  • Svar inden for 1-2 arbejdsdage, når du har anmeldt dit behov for hjælp
  • Landsdækkende og kvalitetssikret behandlernetværk

Herudover får du adgang til alle Gjensidiges kundefordele, der rummer attraktive fordele og rabat på alt fra forsikringer til medicin og benzin.

Hvordan dækker sundhedsforsikringen?

Dækningerne er for nye kunder. Eksisterende kunder får automatisk disse ved næste hovedforfald.

Har du husket at tilmelde din familie?

Når du har tilmeldt dig selv til aftalen om en sundhedsforsikring, kan du også tilmelde din familie og sikre dem med en fordelagtig sundhedsforsikring.

Tilmeld dem ved at logge ind med MitID via linket herunder.

Tilmelding for ansatte i Nyborg Kommune

Nyborg Kommune giver dig nu mulighed for at tilmelde dig aftalen om en sundhedsforsikring. Med en sundhedsforsikring er du godt på vej og kan føle dig tryg - også hvis hverdagen skulle tage en uheldig drejning og du bliver syg eller kommer til skade.

Din årlige pris er 2.214,31 kr. inkl. skadesforsikringsafgift på 1,1% af prisen på forsikringen og inkl. garantifondsbidrag på 40 kr. Prisen er gældende til og med d. 01.05.2025.

Første opkrævning er gratis. Tilmelder du din sundhedsforsikring til Betalingsservice, undgår du fremtidige opkrævningsgebyrer på 50 kr. pr. opkrævning. Tilmeld dig Betalingsservice.

Ændringer på sundhedsforsikringen gennem Nyborg Kommune

Fra dit næste hovedforfald vil sundhedsforsikringen ændre sig, så den i højere grad imødekommer det vores kunder efterspørger. Vi har fremhævet de væsentligste ændringer nedenfor

 Hvilken ændring træder i kraft ved mit næste hovedforfald?
Digitale behandlingsformer

Der er stor efterspørgsel på digitale behandlingsformer. Det er mere fleksibelt, bæredygtigt og erfaringen viser, at det også er lige så effektivt, så længe der er tale om symptomer/lidelser, som ikke kræver fysisk tilstedeværelse, når behandlingen udføres. 

Dette vil vi i større grad kunne tilbyde eller henvise til. Det kan være digital fysioterapi, eller digitale rådgivningsplatforme. Henvisning til digitale behandlingstilbud vil være ud fra en faglig vurdering. 

Børn 

Vi har set en stigende interesse for at medforsikre sine børn. Dette i en tid, hvor vi også kan se, at man anvender forsikringen betydeligt mere. 

Medforsikrede børn indtegnes fremover til en særskilt pris, og er dermed ikke længere gratis. Det betyder også, at du skal aktivt indtegne dine børn. 

Vi udvider dog dækningen på medforsikrede børn til at være op til 24 år. 

Lægehenvisning

Vi har en behandlingsgaranti på 10 hverdage fra sagens godkendelse. 

Hvis du er henvist til et offentligt sygehus og får tildelt en offentlig tid indenfor den samme behandlingsgaranti på de 10 hverdage som forsikringen også tilbyder, eller du allerede er i et offentligt sygehusforløb, når skaden anmeldes, så skal du fremover benytte eller forblive i det offentlige tilbud. 

Vi betaler ikke for lægehenvisninger. Hvis din egen læge vurderer, at der er et lægefagligt undersøgelses- og/eller behandlingsbehov, som ligger udenfor egen læges kompetencefelt, så er en lægehenvisning gratis. 

Speciallægeundersøgelse og behandling samt operation 

Vi kvalitetssikrer altid vores private samarbejdsnetværk, både initialt og løbende. Derfor tilbyder vi fremadrettet alene speciallægeundersøgelse, speciallægebehandling samt operation i vores kvalitetssikrede netværk i Danmark. 

I tilknytning til dette vil vi fremadrettet kun dække re-operation, hvis vi har dækket den primære operation. 

Det betyder, at vi ikke fremadrettet kan tilbyde speciallægebehandling udenfor Danmark eller udenfor netværk i Danmark. 

Du vil stadig selv kunne vælge behandler ved eksempelvis fysioterapi, kiropraktor,  osv. 

Akut behandling Ved behov for akut behandling ved fx en fysioterapeut ændrer vi anmeldelsesfristen fra 14 til 7 dage. Øvrig akut behandling dækkes uændret ikke. 
Kræft

Vi dækker ikke længere tilbagefald af samme kræftform, hvis vi tidligere har dækket den første behandling. 

 

Hvis samme kræftform ulykkeligvis vender tilbage, så vil vi, i stedet, anbefale at blive tilset og behandlet i offentligt regi, hvor du vil være stillet bedst i relation til flerfaglig erfaring, forskning og behandlingsmuligheder. 

Vi hjælper med rådgivning. 

Grå stær 

Hvis diagnosen for grå stær stilles i forsikringstiden, kan du blive opereret uden tidsbegrænsning. 

Er diagnosen stillet i tidligere selskab dækkes i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet. 

Kroniske lidelser samt operation af kroniske lidelser

Vi ændrer dækning af kroniske lidelser. Fremadrettet dækkes behandling af kroniske lidelser i op til 6 mdr. fra diagnosetidspunktet, hvis lidelsen opstår i forsikringstiden. Dette uanset om lidelsen er kirurgisk eller medicinsk. Operation af kroniske lidelser i bevægeapparatet dækkes ligeledes i 6 mdr. fra diagnosetidspunktet. 

Medicinsk speciallægebehandling i op til 6 mdr. fra diagnosetidspunktet er en forbedring af din dækning. 

Er lidelsen konstateret/diagnosticeret under sundhedsforsikring i tidligere selskab og du tilgår denne sundhedsforsikring uden ophold, dækkes lidelsen ligeledes i 6 mdr. fra diagnosetidspunktet. 

Vi udvider vores dækning til også at omfatte følgelidelser til kroniske lidelser. Hvis der, i forsikringstiden, opstår en følgelidelse til en kronisk lidelse, dækker vi i 6 mdr. fra diagnosetidspunktet af den kroniske følgelidelse. 

TransportTransport til og fra undersøgelse og behandling ved speciallæge dækkes, hvis afstanden mellem bopæl og behandlingssted overstiger 60 km. Tidligere var der dækning efter de første 25 km. 
Rekreation Rekreation er ikke omfattet af den nye Sundhedsforsikring
Diætist

Vi bibeholder dækningsperiode på 4 mdr. Indenfor de 4 mdr. kan du nu få op til 10 diætistvejledninger. Første vejledning dækkes med op til 1.000 kr. og de efterfølgende vejledninger med op til 400 kr. 

Tidligere var der ingen begrænsning i antallet af eller beløb for vejledninger. 

Behandling af tilbagefald af samme lidelse dækkes dog ikke længere. Ved tilbagefald anbefaler vi, at de kostanbefalinger og den kostplan, som blev givet i det første forløb, genanvendes. 

Tandbehandling Tandbehandling er ikke omfattet af den nye Sundhedsforsikring 
Fitnesscenter

Træning i fitnesscenter er ikke indeholdt i den nye Sundhedsforsikring. 

I stedet tilbydes holdtræning (ved fysioterapeut eller kiropraktor), som et led i genoptræningen efter operation. 

Vi kan henvise til holdtræning eller gruppeforløb ud fra en faglig vurdering. 

Astma/Allergi

Med den nye Sundhedsforsikring er der tilføjet dækning med 1 kontrol efter endt udredning. Tidligere har vi kun dækket udredning. 

Hvis der er behov for yderligere kontroller, skal du huske at bestille tid ved egen læge. 

Allergivaccination Allergivaccination er ikke omfattet af den nye Sundhedsforsikring. 
ErgoterapiErgoterapi er ikke omfattet af den nye sundhedsforsikring. 
GLA:D træning 

Som noget nyt dækker vi GLA:D træning, som er et træningsforløb målrettet slidgigt i knæ, hofter og ryg. 

GLA:D træning dækkes ved certificeret GLA:D behandler. GLA:D -forløb indeholder individuel superviseret træning, gruppetræning samt patientuddannelse. 

Din læge skal henvise dig til GLA:D-forløb. Der er ingen tidsbegrænset dækning på GLA:D- træning. 

FodterapiFodterapi dækkes fremadrettet med 4 behandlinger om året i stedet for 6. 
MassageMassage er ikke indeholdt i den nye sundhedsforsikring. 

Online læge

Vi tilbyder nu adgang til Online læge.

Online læge dækker hele din husstand. Konsultationerne foregår som videokonsultation, og du skal ikke henvende dig til forsikringen først

Præciseringer 

Selskabet dækker ikke: 

I de nye betingelser præciserer vi i højere grad hvad vi ikke dækker, så det bliver mere transparent for kunderne. 

De nye præciseringer vises nedenfor. 

Vi dækker ikke: 

• Sygdom/skade/lidelse, undersøgelse og/eller behandling som varetages i almen lægepraksis og/eller som ligger indenfor egen læges kompetencefelt 

• Astma og allergi, som tidligere er udredt eller kendt astma/allergi, hvor der opleves forværring, dækkes ikke uanset udløsende årsag 

• Skade/sygdom/lidelse som kræver undersøgelse og/eller behandling ved læge eller speciallæge, billeddiagnostik hurtigere end 10 hverdage, såsom ved knoglebrud, mistanke om blodpropper, faldtraumer, pludseligt tab af syn eller følesans, vridtraumer, hjernerystelse og lidelser at sidestille hermed 

• Udredning og behandling på specialklinikker såsom Modic-/hovedpine-/smerte-/hoste-/hukommelses-/søvnklinikker eller specialklinikker, som kan sidestilles hermed 

• Udredning og behandling af søvn/snorkeproblemer og søvnapnø 

• Øjentørhed, flydere, samsynstræning. 

• Lidelser som ikke påvirker helbredstilstanden, såsom akne, vorter, seboroisk keratose, godartede modermærker, pigmentforandringer og pletter, hårtab 

• Xiapex, Miradry, PRP, PRF 

• Mohs kirurgi 

• Vacciner 

• Psykologiske og kognitive tests, 

• Bassintræning 

• Udredning og behandling af opmærksomhedsforstyrrelser, udviklingsforstyrrelser, ADHD, ADD, ASF, og underliggende typer, OCD, spiseforstyrrelser samt følgelidelser heraf, 

• Udredning og behandling af svedtendens/hyperhidrose 

• Gastric bypass, gastric sleeve, eller operationer/behandling som kan sidestilles hermed. 

• Medicinsk behandling for overvægt og/eller spiseforstyrrelse. 

• Sportsernæring 

• Kønsdysfori, 

• Sexafhængighed, gamerafhængighed 

• Udgifter til journaler, attester, psykologiske og kognitive tests, speciallægeerklæringer, lægehenvisninger, lægeanbefalinger 

• Udredning- og/eller behandlingsforløb, og/eller sygdom/skade/lidelse som af selskabet betragtes at være af høj kompleksitet herunder blandt andet operation af hoftedysplasi uanset operationsform, rekonstruktioner, dialysebehandling, amputationer, transplantation, udskiftning af proteser og lignende. 

• Brystforstørrende eller brystformindskende operationer uanset årsag hertil. Undersøgelse af implantater, udskiftning/fjernelse af implantater uanset årsag. Brystrekonstruktioner uanset årsag. 

• Tandskade, tandlæge, tandbehandling, kæbekirurgi, tyggeskader, tandprotese, broer, bideskinner og knogleopbygning. 

• Sygdom, lidelser, følgesygdomme der skyldes epidemier, pandemier og vacciner. 

Sådan bruger du sundhedsforsikringen

Trin 1: Har du en henvisning? 

Når vi modtager din skadeanmeldelse, behandler vi den altid inden for 1-2 arbejdsdage. 

I nogle tilfælde skal du have en lægehenvisning klar, når du anmelder din sag. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen læge for en vurdering af dit behov for behandling.

Trin 2: Udfyld en skadeanmeldelse 

Du skal nu udfylde en skadeanmeldelse. Det gør du let og hurtigt på Min side. På Min side kan du både uploade din henvisning og udfylde en samtykkeerklæring, så vi har mulighed for at indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for vores behandling af din sag. 

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til sundhedsforsikringen eller en skade, er du velkommen til at kontakte os på telefon 70 10 90 09. Du kan også kontakte os og anmelde skader på Min side.

Bliv klogere på detaljerne

Betingelser
I betingelserne kan du læse alle detaljerne om din sundhedsforsikring som ansat i Nyborg Kommune. 

Produktark
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad sundhedsforsikringen dækker og ikke dækker.