Hop til indhold
Håndtryk

Pas på medarbejdernee med en sundhedsforsikring!

Gennem Pensionskassen P+ kan du nu tilmelde din virksomhed aftalen om en sundhedsforsikring. Så snart du har tilmeldt din virksomhed, kan du også tilmelde dine medarbejdere og sikre dem med en fordelagtig sundhedsforsikring!

Sådan tilmelder I jer sundhedsforsikringen

Ønsker I en sundhedsforsikring kan I kontakte salgschef i P+ Jan Mazgaj på 40 48 33 30 eller jma@pplus.dk

I kan også tilmelde virksomheden ved at downloade og udfylde tilslutningsaftalen via nedenstående link. Herefter skal du sende den underskrevet retur til sundhed-team1@gjensidige.dk

Den årlige pris er 1.660 kr. ekskl. skadesforsikringsafgift på 1,1% af prisen på forsikringen og ekskl. garantifondsbidrag på 40 kr. Prisen er gældende i perioden: 01.01.2023-31.12.2023.

Se mere om hvordan forsikringen dækker nedenfor eller download produktarket.

Tilmeld jeres virksomhed sundhedsforsikringen

Tilmelding af medarbejdere

Når du har tilmeldt din virksomhed, kan du også tilmelde dine medarbejdere på vores selvbetjeningsunivers (kræver medarbejdersignatur). Se her, hvordan du gør.

Sådan dækker sundhedsforsikringen

Hvad kan medarbejderen få hjælp til?

Med fysisk behandling kan du få hjælp til undersøgelse og behandling hos en fysioterapeut og/eller kiropraktor. Du kan også få dækket ergoterapi, fodterapi, diætistvejledning og genoptræning efter operation i bevægeapparatet.

Se mere om dækningen

Få behandling for kroniske lidelser relateret til muskler, led, sener og/eller knogler (bevægeapparatet).

Se mere om dækningen

Få behandling hos en psykolog samt akut psykologisk krisehjælp ved alvorlige ulykker, dødsfald, eller hvis du har en livstruende sygdom. Udredning hos psykiater er også dækket.

Se mere om dækningen

Få behandling for alkohol-, rusmiddel og medicinmisbrug.

• Ingen begrænsninger på antal forløb og dækkes med
maksimalt 85.000 kr.

Se mere om dækningen

Få første undersøgelse eller behandling inden for 10 hverdage hos en speciallæge i vores landsdækkende behandlernetværk, når vi har godkendt din anmeldelse. Derudover er diætistvejledning, tandbehandling efter ulykkestilfælde, allergivaccination og genoptræning efter operation i bevægeapparatet også dækket.

Se mere om dækningen

Sundhedsforsikringen dækker i rigtig mange tilfælde. Men skulle du stå med en skade eller lidelse, som ikke er dækket, er der fortsat hjælp at hente. Med vores sundhedskompas, som følger med sundhedsforsikringen, hjælper vi uanset, om vi kan tilbyde dig behandling eller ej.

Med sundhedskompasset tager vi dig i hånden og hjælper dig med at navigere i de offentlige sundhedstilbud, så du får det optimale udbytte af dine rettigheder og muligheder i sundhedsvæsnet. Samtidig sikrer vi det bedste samspil mellem de offentlige og de private behandlingsmuligheder.

Se mere om sundhedskompasset

Med den forebyggende rådgivningslinje har du adgang til sundhedsfaglige eksperter, der bl.a. kan hjælpe dig med rådgivning om, hvordan du kan øge din trivsel, tackle problemer i privatlivet, komme i gang med fysiske livsstilsændringer og give dig værktøjer til, hvordan du håndterer stress.

Se mere om dækningen

Få behandling for ludomani med økonomisk islæt.

• Dækkes i op til 3 måneder med maksimalt 60.000 kr

Se mere om dækningen

Sådan bruger medarbejderen sin sundhedsforsikring

Når vi modtager din skadeanmeldelse, behandler vi den altid inden for 1-2 arbejdsdage. 

Trin 1: Har du en henvisning? 
I nogle tilfælde skal du have en lægehenvisning klar, når du anmelder din sag. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen læge for en vurdering af dit behov for behandling.

Trin 2: Udfyld en skadeanmeldelse 
Du skal nu udfylde en skadeanmeldelse. Det gør du let og hurtigt på Min side - husk at have dit NemID klar til login.

På Min side kan du både uploade din henvisning og udfylde en samtykkeerklæring, så vi har mulighed for at indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for vores behandling af din sag. 

Du kan også anmelde dit behandlingsbehov telefonisk i vores sundhedscenter. Ring da på tlf. 6520 2120. Vær opmærksom på, at du efterfølgende skal logge ind på Min side for at afgive samtykke og evt. uploade din lægehenvisning.

Gå til Min side

Sundhedsforsikringen består af de obligatoriske dækninger til venstre, men som virksomhed kan du udvide sundhedsforsikringen med nedenstående tilvalg for en endnu bedre og bredere dækning.

  • Kollektiv børnedækning (gælder dine, mine og vores børn under 24 år uanset bopæl i Danmark) 
  • Fysioterapi uden henvisning
  • Online læge
  • Osteopati

Tilvælg ekstradækningerne ved at downloade og udfylde tilslutningsaftalen via linket nedenfor.

Vælg dine tilvalg

Vær opmærksom på, at forsikringen tegnes i henhold til de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser. Godkendte skader dækkes ligeledes jf. gældende forsikringsbetingelser.

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af skader og lidelser opstået efter indtræden i forsikringen – dog altid kun jf. gældende forsikringsbetingelser. Vær opmærksom på, at der kan være en periode uden dækning (karensperiode). Skader og lidelser, som er opstået før tilmelding, er først dækket efter 6 måneders forsikring, hvis der er tilmeldt mindre end fem forsikrede.

Vær opmærksom på, at nogle af behandlingsformerne kræver lægehenvisning. Læs mere i vores forsikringsbetingelser.

 

Se de gældende forsikringsbetingelser

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til dine muligheder, dækning, anmeldelse eller lignende, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 70 10 90 09 eller skrive til os på sundhed-team1@gjensidige.dk.