Hop til indhold
Håndtryk

Din sundhedsforsikring via REITAN

Se hvad du kan bruge din sundhedsforsikring til og hvordan du hurtigt og let kommer i gang med behandling.

Tryg­hed i hverdagen handler ikke bare om at være rask. Det handler også om at være sikret hurtig behandling, hvis man bliver syg eller kommer til skade. Din sundhedsforsikring er din genvej til undersøgelse og behandling

Dine fordele ved at være omfattet af en sundhedsforsikring

  • Hurtig adgang til undersøgelse og behandling
  • Øget tryghed i hverdagen
  • Svar inden for 1-2 arbejdsdage, når du har anmeldt dit behov for hjælp
  • Landsdækkende og kvalitetssikret behandlernetværk

Herudover får du adgang til alle Gjensidiges kundefordele, der rummer attraktive fordele og rabat på alt fra forsikringer til medicin og benzin.

Vidste du, at dine børn under 24 år automatisk er medforsikret, og at du også kan tilmelde din samlever?

Hvad dækker sundhedsforsikringen?

Dækninger

Privathospital og –klinik

Hvis du får en henvisning til speciallæge af din praktiserende læge, og skaden er dækningsberettiget, igangsættes undersøgelse eller behandling i vores kvalitetssikrede behandlernetværk indenfor 10 hverdage, fra vi har godkendt skaden. Du har også mulighed for at få dækket operation, røntgen eller ultralydsscanning samt andre former for diagnostiske undersøgelser. Efterkontrol og genoptræning efter operation i bevægeapparatet vil også være dækket.

Behandling/operation af kroniske lidelser

Får du konstateret en kronisk lidelse i forsikringstiden, kan du få dækket behandling eller operation i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet. Du kan også få dækket GLA:D-træning (Godt Liv med Artrose i Danmark), hvis du får konstateret slidgigt i knæ eller hofter, eller hvis du har en længerevarende ryglidelse. Træningen dækkes ud over de 6 måneder fra diagnosetidspunktet.

Fysisk behandling

Du kan få adgang til forskellige behandlingsformer såsom fysioterapi, kiropraktik, osteopati, zoneterapi og akupunktur for skader/lidelser i bevægeapparatet.

Psykisk behandling

Du har mulighed for at få dækket behandling af psykiske problemstillinger og mentale udfordringer hos en psykolog eller psykiater. Derudover tilbyder vi også akut krisehjælp ved alvorlige, pludselige hændelser.

Fodterapi

Du kan få dækket behandlinger ved en fodterapeut, hvis der er et sundhedsfagligt behov, fx nedgroede negle.

Diætist

Du har mulighed for at få dækket rimelig og nødvendig vejledning hos en autoriseret diætist, hvis der er en lægefaglig vurdering af, at din ernæringstilstand udgør en helbredsmæssig risiko.

Den forebyggende rådgivningslinje

Du kan få telefonisk rådgivning indenfor trivsel og livsstil. Vi tilbyder fx værktøjer til håndtering af stress eller værktøjer til fysiske livsstilsændringer som kost- og motionsvaner.

Gjensidiges misbrugslinje

Med misbrugslinjen kan du få anonym vejledning og rådgivning omkring problemstillinger og udfordringer ved at være i eller tæt på en relation med misbrug, herunder også mistanke om misbrug/overforbrug.

Sundhedskompas

Vi hjælper dig, uanset om din sygdom eller skade er dækket af sundhedsforsikringen eller ej. Med sundhedskompasset får du adgang til en personlig sundhedsrådgiver, der vil følge dig gennem hele behandlingsforløbet. Vi er klar til at hjælpe dig med vejledning og rådgivning indenfor undersøgelse og behandling, forebyggelse af skader samt klager og erstatning.

Ludomani

Du kan få behandling for diagnosticeret ludomani (pengespil). Ludomani dækkes med 1 forløb.

Misbrugsbehandling

Du kan få behandling for alkohol-, rusmiddel- og medicinmisbrug. Misbrugsbehandling dækkes med 1 forløb.

Lindring

Du kan få forebyggende og lindrende behandling af kroniske lidelser i bevægeapparatet eller lidelser, som påvirker bevægeapparatet fx gigt, hjernerystelse og piskesmæld. Forebyggende og støttende samtaler til kroniske/vedvarende psykiske lidelser såsom ADHD/ADD, autismespektrumforstyrrelse, spiseforstyrrelse og kronisk angst tilbydes via Online psykolog.

Læs mere om lindring.

Fysioterapi uden henvisning

Du skal ikke have en lægehenvisning, hvis du skal til fysioterapi. Det betyder, at du kan udfylde en skadesanmeldelse - uden først at skulle konsultere egen læge. Det er tidsbesparende og fleksibelt for dig.

Kollektiv børnedækning

Din sundhedsforsikring giver ikke kun hurtig adgang til undersøgelse og behandling for dig selv. Alle dine børn (dine, mine og vores) under 24 år med folkeregisteradresse i Danmark, Sverige, Norge, Færøerne, Grønland eller Tyskland er automatisk dækket. Vi anbefaler, at du registrerer dine børn online på Min side under ”Opret min familie”. På den måde kan vi hurtigt identificere dem, hvis de skal have hjælp via forsikringen. Vær opmærksom på, at dækningen ophører den dag, det enkelte barn fylder 24 år.

Har du husket at tilmelde din familie?

Med din sundhedsforsikring kan du også tegne dækning til din ægtefælle/samlever.

Pris for din ægtefælle/samlever: kr. 4.084,66. Årlig pris pr. person inkl. skadesforsikringsafgift på 1,1% af prisen på forsikringen og garantifondsbidrag på 40 kr.  Prisen gælder til og med d. 01.12.2024.

For ægtefæller/samlevere gælder det, at undersøgelse og behandling af sygdomme og skader opstået før tilmelding, først er dækket efter 6 måneders forsikring (karensperiode). Har din familie haft sundhedsforsikring hos et andet selskab, kan den optjente anciennitet overføres og modregnes i karensen. Dog må der ikke være et slip imellem de to forsikringer.

Du tilmelder din ægtefælle/samlever ved at klikke på linket herunder og udfylde formularen. Ægtefæller/samlevere og børn er dækket af vores private forsikringsbetingelser.og der kan derfor være forskel på, hvilke dækninger du har og hvilke dækninger din familie har. Se produktark (IPID)

Sådan bruger du din sundhedsforsikring

Når vi modtager din skadeanmeldelse, behandler vi den altid inden for 1-2 arbejdsdage. 

Trin 1. Har du en henvisning?  I nogle tilfælde skal du have en lægehenvisning klar, når du anmelder din sag. Derfor anbefaler vi, at du kontakter din egen læge for en vurdering af dit behov for behandling.

Trin 2. Udfyld en skadeanmeldelse  Du skal nu udfylde en skadeanmeldelse. Det gør du let og hurtigt på Min side. På Min side kan du både uploade din henvisning og udfylde en samtykkeerklæring, så vi har mulighed for at indhente, anvende og videregive de oplysninger, som er relevante for vores behandling af din sag.

Er du butikselev?

Er du ansat som butikselev hos REITAN, og er du under 20 år, kan du tilkøbe en sundhedsforsikring hos Gjensidige.

Prisen er 119,26 kr. pr. måned, som bliver trukket af din løn. Hvis du tilmelder dig mellem d. 1.-14., bliver du tilmeldt pr. næstkommende første. Tilmelder du dig mellem 15.-31., bliver du tilmeldt måneden efter igen.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til din forsikring eller en skade, er du velkommen til at kontakte os. Har du anmeldt en skade, kan du følge din sag på Min side. Her har du også mulighed for at skrive til os.

Bliv klogere på detaljerne

Betingelser I betingelserne kan du læse alle detaljerne om din sundhedsforsikring. Bemærk, at der er tale om bruttobetingelser, og der derfor kan være dækninger og betingelser, som ikke er relevante fordig. Når du har købt forsikringen, kan du altid logge ind på Min side og se hvilke dækninger, der gælder for dig.

Produktark I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores sundhedsforsikring dækker og ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.