Publiceret: 17.11.2021

Sådan indberettes skattepligtig sundhedsforsikring til Skattestyrelsen

Vejledningen skal læses som en generel retningslinje og ikke som en komplet guide. Vi anbefaler altid, at egen revisor eller advokat konsulteres, da informationen her på siden ikke er ment som eller kan ikke erstatte deres rådgivning. Vi opdaterer lejlighedsvis, men vi kan ikke garantere, at indholdet er komplet, korrekt eller udtryk for gældende ret. Vejledningen gælder kun Danmark og ikke for Grønland og Færøerne.

Hvem indberetter sundhedsforsikringen til Skattestyrelsen?

Det er virksomhedens pligt at sørge for korrekt indberetning af den skattepligtige andel af præmien til Skattestyrelsen. Gjensidige indberetter derfor ikke til Skattestyrelsen.

Hvad skal indberettes?

Arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer er skattepligtige i henhold til gældende dansk lovgivning.

  1. Beskatningen gælder dog kun præmien for behandling af skader opstået i fritiden. Præmien for behandling af arbejdsrelaterede skader er undtaget beskatning.

Skatterådet har givet bindende tilsagn om, at opdelingen mellem forsikringer der gælder i arbejdstid og fritid er i fuld overensstemmelse med gældende skatteregler.

Gjensidige Sundhed Arbejdstid er derved at betragte som et skattefrit personalegode. Det betyder, at medarbejderne kun skal beskattes og betale AM-bidrag af præmien fritidsdækning samt en evt. kollektiv børnedækning.

Misbrugsmodul skal tilbydes alle ansatte for at opnå skattefrihed jf. ligningsloven.

Er du i tvivl?

Er du i tvivl om, hvordan du konkret anfører præmien for jeres virksomheds sundhedsforsikring til Skattestyrelsen i jeres lønsystem, anbefaler vi, at du spørger jeres revisor eller leverandør af lønsystem til råds.

Dér kan du få konkret vejledning til indberetningen i netop jeres lønsystem. Herunder finder du en kort vejledning til, hvordan du i jeres virksomhed kan indberette jeres sundhedsforsikring til Skattestyrelsen.

Eksempler på præmiebetaling og beskatning

Præmiebetaling via pensionsselskab 
Hvis præmien indbetales månedligt via jeres pensionsselskab, er det pensionsselskabet, som har indberetningspligten vedrørende den skattepligtige andel af præmien til sundhedsforsikringen. Det er dog altid en god ide at tjekke om pensionsselskabet gør det.

Præmiebetaling direkte til Gjensidige
Indbetaler I præmien direkte til Gjensidige, fremgår det af det årlige præmiebrev hvilke dækninger og beløb, der er skattepligtige.

Præmie betalt af virksomheden
Virksomheden har pligt til at indberette den skattepligtige værdi i felt 26 til eIndkomst samt indeholde AM-bidrag og A-skat (værdien skal også indgå i felt 13).

Præmie betalt af medarbejderen
A) Den arbejdstidsrelaterede del af præmien kan finansieres via reduktion af bruttolønnen, og hvis den fritidsrelaterede del trækkes som egenbetaling i nettolønnen er der ingen beskatning.

B) Hvis både den arbejdstidsrelaterede og den fritidsrelaterede præmie finansieres via reduktion i bruttolønnen skal præmien for den fritidsrelaterede del efterfølgende beskattes.