Hop til indhold

Hvad dækker indboforsikring?

 

 

 

 

Hvad dækker min indboforsikring?

Din indboforsikring dækker over to primære kategorier, nemlig dit indbo og dit erstatningsansvar (din ansvarsforsikring).

Dit indbo

Hvem er dækket?

Når du har en indboforsikring, er både du og din husstand dækket. Ved husstand forstås overordnet personer, der har samme folkeregisteradresse som dig. Dog er der nogle undtagelser. Derfor får du overblikket over, hvem der er dækket her:

 • Personer, du er gift med eller lever i fast forhold med.
 • Ægtefælle eller fast partner, der bor på plejehjem eller i beskyttet bolig.
 • Hjemmeboende børn, herunder plejebørn med folkeregisteradresse hos dig.
 • Dine delebørn, når de opholder sig på din adresse.
 • Udeboende børn indtil de fylder 21 år, medmindre de lever i fast parhold* eller selv har børn, de bor med.
 • Fastboende medhjælp i form af fx en Au Pair.

* Fast parhold gælder kun, hvis dit barn bor med en fast partner. Dit barn er derfor stadig dækket, hvis de bor sammen med en ven/veninde.

Hvad er dækket?

Dit indbo dækker over alle dine ting, såfremt disse genstande primært anvendes til privat brug. Indboforsikringen dækker, hvis dine ting bliver stjålet eller ødelagt. Enten som følge af vejr- og vandskader eller brand.Eksempler på indbo kunne være:

 • Møbler.
 • Køkkengrej og stel.
 • Kunstværker.
 • Elektronik (herunder computer, mobiltelefoner, spillekonsoller, fladskærme mm.).
 • Tøj.
 • Husdyr.
 • Musikinstrumenter.
 • Små både op til 5,5 meters længde.

Som en tommelfingerregel kan man sige, at dit indbo er alle de ting, der ville falde ud, hvis dit hjem blev vendt på hovedet.

Hvad er ikke dækket?

Indboforsikringen dækker ikke, hvis:

 • Du selv kommer til at ødelægge noget i dit hjem ved et uheld. Fx hvis du kommer til at sætte dig på dine briller, og de går i stykker. For at være dækket i sådan et tilfælde, skal du tilvælge pludselig skade til din indboforsikring.

Ansvarsforsikring

Hvem er dækket?

Ansvarsforsikring dækker de samme som dækkes af din indboforsikring. Det er altså dig og din husstand.

 • Personer, du er gift med eller lever i fast forhold med.
 • Ægtefælle eller fast partner, der bor på plejehjem eller i beskyttet bolig.
 • Hjemmeboende børn, herunder plejebørn med folkeregisteradresse hos dig.
 • Dine delebørn, når de opholder sig på din adresse.
 • Udeboende børn indtil de fylder 21 år, medmindre de lever i fast parhold* eller selv har børn, de bor med.
 • Fastboende medhjælp i form af fx en Au Pair.

Hvad er dækket?

Hvis du ved et uheld kommer til at ødelægge andres ting eller gøre skade på andre, er det ansvarsforsikringen, der dækker. Læs med her, hvis du er i tvivl om, hvad ansvarsforsikringen dækker.

 • Dit erstatningsansvar. Erstatningsansvaret dækker over dit privatansvar, hvilket vil sige, at du er dækket, hvis du kommer til at gøre skade på ting eller personer.
 • Skader, som dine børn forårsager.
 • Gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader, der sker på ting under almindelig privat samvær.

Hvad er ikke dækket?

Ansvarsforsikringen dækker ikke, hvis fx:

 • Skaden er forårsaget med forsæt – skader på ting eller andre gjort med vilje.
 • Skaden sker som følge af selvforskyldt beruselse.
 • Skaden sker i forbindelse med udøvelse af arbejde eller lignende erhverv.

Andet din indboforsikring dækker

Din indboforsikring dækker ikke kun dit indbo og din ansvarsforsikring. Med en indboforsikring er du også dækket i forbindelse med:

 • Online læge via videoopkald.
 • Identitetstyveri.
 • Krisehjælp.
 • Mistet bagage under rejse (med op til 10% af din samlede indbosum).