Hop til indhold

Rejseforsikring til dig, der driver landbrug

Vi tilbyder nogle af markedets bedste rejseforsikringer gennem Gouda, som er en del af Gjensidige. 

Lad os dække dine behov

Gennem Gouda kan vi tilbyde dig en rejseforsikring, der er tilpasset dine behov som landmand. Det betyder, at du både er dækket, når du rejser med din familie, men også på rejser i forbindelse med dit erhverv som landmand.  På den måde behøves du ikke flere forskellige rejseforsikringer, men du får i stedet én løsning, der dækker alle dine behov på en gang. 

Vi dækker din familie

Med vores rejseforsikring er du og din familie dækket på rejser i hele verden. Alle dine børn (dine, mine og vores) er dækket, indtil de fylder 21 år - også hvis de er udeboende. 

Få en rejseforsikring med bred dækning

Dækninger

Hospitalsindlæggelse og lægelig behandling

Ved sygdom på ferien dækker vi alle dine udgifter til lægelig behandling uden sumbegrænsning. 

Retshjælp

Retshjælpsdækningen dækker dine omkostninger til fx advokat med op til 100.000 kr., hvis du bliver indblandet i en retssag på ferien. Det gælder både når du er sagsøger, og når du er den sagsøgte.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dækker det private ansvar du pådrager dig iht. gældende ret i det land hvor skaden sker, og dækker det beløb du er forpligtet til at betale, samt udgifter til erstatningsspørgsmålets afgørelse. Vær opmærksom på, at erstatningsansvar ved bruger af lejede motorkøretøjer eller søfartøjer med mere end 10HK. Her skal du i stedet tegne en ansvarsforsikring til det specifikke køretøj gennem udlejeren. 

Hjemkaldelse

Dækker merudgifter til hjemrejse, når ferien må afbrydes fx på grund af dødsfald i nærmeste familie eller indbrud/brand i egen bolig.

Du er også dækket, hvis rejsen er erhvervsrelateret, og der er akut brug for din tilstedeværelse i virksomheden som følge af fx alvorlig tilskadekomst eller sygdom blandt dine medarbejdere.

Flyforsinkelse

Flyforsinkelse dækker, hvis du på din rejse bliver forsinket med mere end 5 timer. Vi erstatter nødvendige ekstraudgifter op til 1.000 kr. pr. sikret pr. døgn, hvis disse udgifter ikke er dækket af flyselskabet. 

Evakuering

Hvis evakuering anbefales af Udenrigsministeriet eller Statens Seruminstitut dækkes alle udgifter til en sikker evakuering. Gouda Alarmcentral hjælper under hele forløbet, indtil du og din familie er i sikkerhed.

Bagageforsikring

Forsikringen dækker nødvendige erstatningskøb og udgifter til lejeudstyr op til 2.000 kr. Det vil sige, at du har mulighed for at købe erstatning for de ting, du mangler her og nu, fordi de ligger i den forsinkede bagage. Det kan eksempelvis være tøj, toiletsager eller andre fornødenheder.

Afbestillingsforsikring

Med en afbestillingsforsikring undgår du at miste penge, du allerede har brugt på en ferie, hvis du bliver nødt til af aflyse inden afgang. Med afbestillingsforsikring får du en forsikring der:

  • Dækker dine udgifter, hvis du må annullere rejsen.
  • Dækker ved akut sygdom eller skader op til ferien.
Sikkerhedsstillelse og kaution

Vi dækker med op til 100.000 kr., hvis du får brug for sikkerhedsstillelse i forbindelse med, at du, din familie eller dine ejendele tilbageholdes på ferien. 

Erstatningsrejse / feriekompensation

Dækningen sikrer erstatning for din rejse, hvis du fx bliver evakueret, indlagt på hospitalet eller transporteret hjem på grund af sygdom eller tilskadekomst, når det berører mindst halvdelen af ferien. Hvis mindre end halvdelen af ferien berøres, kan du og din familie få økonomiske kompensation for de ødelagte feriedage. 

Eftersøgning og redning

Denne dækning sikrer dig, at du er i gode gænder, hvis du ender i en akut situation, hvor du har behov for redning, men ikke er i stand til at tilkalde hjælp. Gouda sørger for, i samarbejde med lokale ressourcer, at eftersøgning og redning iværksættes, og betaler de fornødne udgifter der er forbundet med operationen.  

Forsinket fremmøde eller hjemrejse

Forsinket fremmøde dækker hvis du uforskyldt og uforudseeligt kommer for sent frem til dit planlagte transportmiddel, og derfor må benytte en anden afgang til at indhente din rejserute. Her hjælper vi dig med at indhente din planlagte rejserute, så du alligevel kommer på din ferie.

Hjem- og sygetransport

Gouda Alarm hjælper dig med alt det praktiske i tilfælde af nødvendig hjemtransport fra rejsen som følge af sygdom eller tilskadekomst. Vi dækker også udgifter forbundet med transporten.

Har du brug for hjælp?

Er der noget, du er i tvivl om ved rejseforsikringen, er du meget velkommen til at kontakte os. Vores dygtige kunderådgivere sidder klar til at hjælpe dig. 

Du kan ringe til os på tlf. 88 20 88 20

Hvis uheldet er ude

Travel Assistance for Gjensidige og Gouda har åbent 24 timer i døgnet - året rundt. Travel Assistance kan hjælpe med bl.a.rejseassistance, medicinsk assistance samt medicinske evakueringer ved hjælp af specialuddannede læger, psykologer og sygeplejersker.  Har du brug for hjælp, kan du ringe til Travel Assistance på tlf. 33 15 60 60.

Bliv klogere på detaljerne

Betingelser I betingelserne kan du læse alle detaljerne om vores rejseforsikring. Produktark I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores landbrugsrejseforsikring dækker, ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.