Hop til indhold

Snerydning

Skal du rydde sne for fx naboer, kommunen eller en virksomhed er det vigtigt, at du har tegnet en ansvarsforsikring, der dækker evt. skader. Det gælder uanset om du benytter en traktor – indregistreret eller ej – eller et motorredskab.

Giv os besked om, at du rydder sne for andre, så udvider vi din dækning.

Godt forberedt når sneen falder

Her kan du se de generelle regler som gælder for anvendelse af traktorer og motorredskaber til snerydning på områder omfattet af færdselsloven.

Indregistrerede motorkøretøjer

Er din traktor indregistreret med hvid nummerplade med rød kant, er den ikke underlagt begrænsninger i anvendelsen, og du kan derfor benytte den til snerydning og bortkørsel af sne, når det foregår indenfor færdselslovens rammer.

Godkendte traktorer

Er din traktor godkendt med hvid nummerplade med sort kant gælder det at den:

  • Må anvendes til transport af landbrugsprodukter til og fra en landbrugsejendom. De må ikke benyttes til fx bortkørsel af sne.
  • Må anvendes til transport af arbejdsredskaber.
  • Ikke må tilhøre en maskinstation (traktorer, der ejes og anvendes af maskinstationer skal altid være indregistrerede).

Ikke godkendte traktorer

Er din traktor uindregistreret uden nummerplade må den på områder omfattet af færdselsloven benyttes til:

  • Visse former for vejarbejde og anden kørsel  - herunder snerydning - hvor der er opnået særlig tilladelse fra politiet.
  • Kørsel med arbejdsformål. De må ikke benyttes til bortkørsel af sne.

Motorredskaber

Motorredskaber skal som udgangspunkt ikke synes eller registreres, når de hovedsageligt er indrettet som arbejdsredskaber fx gummihjulslæssere, rendegravere og lignende.

Hvis du anvender et motorredskab til snerydning med kost eller sneplov, gælder de samme regler som for ikke godkendte, ikke registrerede traktorer.

Bliv klogere på detaljerne for forsikringen

I betingelserne kan du læse alle detaljer om vores forsikring for snerydning.
I produktarket får du et hurtigt overblik over, hvad vores forsikring for snerydning dækker,
ikke dækker og mulige tilvalgsdækninger.