VikingDanmark

Er du medlem af VikingDanmark? Nu kan du få en af markedets mest attraktive forsikringsløsninger til dig og din bedrift.

Book møde med en assurandør nu
Landmand fodrer køer

Er du medlem af VikingDanmark, kan du nu få en særlig forsikringsløsning udarbejdet i samarbejde mellem VikingDanmark og Gjensidige.

Den attraktive forsikringsløsning er skabt med udgangspunkt i det moderne kvægbrugs behov, så du og din besætning er sikret bedst muligt – og endda til en konkurrencedygtig pris.

Du kan skræddersy forsikringspakken med en række tilpasninger, så den tager højde for og passer specifikt til dit landbrugs særlige behov.

Se hvad forsikringen dækker

Tabellen viser en oversigt over VikingDanmarks og Gjensidiges forsikringsløsning.

Har du og din bedrift særlige ønsker eller behov, kan du skræddersy løsningen med tilvalg

 

Grunddækning

Tilvalg

Kvægsygdom x  
Dyrulykke fx botulisme x  
Transportskader på dyr og afgrøder x  
Medicinrester i produkter x  
Pludselig skade på hø-, halm- og ensilagestakke x  
Pludselig skade på indbo og løsøre x  
Kaskoforsikring på bugserede- og lifthængte maskiner x  
Malkerobotter x  
Brug af ATV x  
Børneulykkesforsikring x  
Ulykkesforsikring x  
Arbejdsskade x  
Rejseforsikring x  
Identitetstyveri x  
Kriminalitet fx indbrud i netbank x  
Kørsels- og maskinkasko   x
Haglskade på specialafgrøder   x
Tab ved skade hos leverandør/aftager   x
Løn til vigtigste ansatte ved driftstab   x
Sundhedssikring   x
Find assurandør og bestil et tilbud