Hop til indhold

Garantifonden

Gjensidige tilsluttede sig den danske garantiordning "Garantifonden for skadesforsikringsselskaber" den 1. juli 2017.

Hvad betyder det?

Garantifonden træder til, hvis du som privatforbruger har dine forsikringer i et konkursramt forsikringsselskab. Desuden træder Garantifonden til, hvis du har et erstatningskrav imod en ansvarsforsikring i et konkursramt forsikringsselskab.

Hvis Garantifonden for skadeforsikringsselskaber udbetaler erstatning til kunder i et konkursramt selskab, skal medlemmerne indbetale til Garantifonden, indtil Garantifondens formue udgør 300 mio. kroner.

Vi opkræver det beløb, der skal indbetales til Garantifonden for skadeforsikringsselskaber med et fast beløb pr. police for følgende privatforsikringer (forbrugerforsikringer):

  1. Motorforsikringer
  2. Familieforsikringer
  3. Husejerforsikringer
  4. Sundhedsforsikringer
  5. Ejerskifteforsikringer
  6. Sælgeransvarsforsikringer
  7. Byggeskadeforsikringer.
  8. Arbejdsskadeforsikring* (Erhvervsforsikring)

Finanstilsynet fastsætter beløbet, der skal opkræves pr. police.

Pr. 1. januar 2019 skal der indbetales 40 kroner pr. police til Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. De kunder, som vil blive opkrævet et engangsbidrag på 40 kroner på deres forsikringspolice, vil kunne se det på opkrævningen.

*Arbejdsskadeforsikring er med virkning fra 1. juli 2021 omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Det betyder, at der skal indbetales et bidrag på 30 kr. for hver fuldtidsansat på din arbejdsskadeforsikring. Bidraget er fastsat af Finanstilsynet og vil blive opkrævet som et årligt engangsbeløb på din forsikringspolice.

Du kan læse mere på skadesgarantifonden.dk