Navigation, søg og log ind

b8dde1

Er du ikke tilfreds?

Vores kunder er vigtige for os og derfor vil vi gerne i dialog med dig, hvis ikke du er tilfreds. Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og derfor er vi til rådighed, hvis du ikke føler vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet lever op til dine forventninger.

Se den fremgangsmåde du skal bruge når du vil klage nedenfor. 

1. Ring til os

Hvis du er uenig i vores skadebehandling, afgørelser, policeudstedelse, præmieopkrævning eller andet, skal du i første omgang kontakte os på telefon +45 70 10 90 09, da vi altid helst vil finde en løsning, der er tilfredsstillende for alle parter.

Vi garanterer et ekstra kvalitetscheck, hvis du ikke er enig i vores afgørelse. Hvis du efter vores snak ikke er tilfreds med afgørelsen, kan du gå videre til step 2.

Kontakt os på telefon
+45 70 10 90 09

2. Send en klage til vores klageansvarlige

Er du - efter at have drøftet problemet med os - fortsat ikke enig i vores sagsbehandling eller resultatet heraf, kan du klage til vores klageansvarlige:

Gjensidige Forsikring
Att: Den klageansvarlige enhed
A.C. Meyers Vænge 9
2450 København SV


Mail til klageansvarlig

3. Dine muligheder efter afgørelsen

Er du ikke enig i afgørelsen fra vores klageansvarlig enhed har du stadigvæk flere muligheder for at få eksterne parter til at se på din sag. Det er vigtigt at din klage har været forbi vores klageansvarlige enhed inden du tager din sag videre. Se nedenfor hvordan.

 • Er du fortsat ikke enig i vores afgørelse, har du mulighed for at klage til Ankenævnet for Forsikring. Nævnet behandler klager over alle typer af egne private forsikringer, men kan ikke tage stilling til klager over afgørelser, som en anden persons forsikringsselskab tager. Det kan fx være aktuelt, hvis du er involveret i et færdselsuheld, hvor en anden har ansvaret for uheldet. Ankenævnet kan heller ikke tage stilling til klager over erhvervsforsikringer.

  En klage til Ankenævnet for Forsikring skal sendes på et specielt klageskema, som du kan få af os eller finde på Ankenævnets hjemmeside. Du kan også klage online via Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Læs mere på Ankenævnets hjemmeside. Bemærk at det koster et mindre gebyr at klage til Ankenævnet for Forsikring.

  Ankenævnet for Forsikring 
  Østergade 18, 2.,
  1100 København K.

  Tlf. +45 33 15 89 00 (kl. 10-13)
  www.ankeforsikring.dk

 • Du kan også klage til EU-Kommissionens online klageportal, ODR. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Hvis du klager, skal du oplyse denne mail klage@gjensidige.dk.

 • Forsikringsoplysningen er forsikringsselskabernes fælles informationstjeneste. Forsikringsoplysningen har til opgave - med telefonisk service, artikler og publikationer - at formidle budskaber om forsikringsforhold til forsikringstagere og medier.

  Tidligere kunne man klage via Forsikringsoplysningen, hvis klagen faldt uden for Ankenævnets område, fx hvis man i  en konkret sag ønskede at klage over en modparts forsikringsselskab eller en erhvervsforsikring. 

  Af resursemæssige grunde er dette ikke længere muligt, ligesom det heller ikke længere er muligt for professionelle rådgivere - bl.a. advokater, revisorer, offentlige myndigheder og organisationer - at få vejledning fra Forsikringsoplysningen i konkrete klagesager.

  Forsikringsoplysningen giver naturligvis stadig gerne overordnede råd og vejledning til borgere og virksomheder.

  Forsikringsoplysningen
  Philip Haymans Allé 1
  DK-2900 Hellerup
  Tlf. +45 41 91 91 91
  Mail til Forsikringsoplysningen