Navigation, søg og log ind

d0debb

Talent 100

Hvert år opfordrer Berlingske Nyhedsmagasin virksomheder til at nominerer deres kandidater til Talent 100. Når fristen udløber for tilmelding af talentfulde ledere, udvælger Berlingske Research 100 unge talenter, som portrætteres i en særlig udgave af Berlingske Nyhedsmagasin.

I Gjensidige er vi meget stolte af, at vi nu har haft fire af vores ledere med i den udvalgte skare, nemlig direktør Privat & Partnere Thomas Pirmo i 2009, direktør Økonomi & Styring Allan Thaysen i 2011, direktør Kunderådgivning Martin Jeppsson i 2013 og Anders Hedegaard Jessen i 2014.

Vi arbejder målrettet på at udvikle den enkelte medarbejders talent og kompetencer. Derfor vil du også opleve, at mange af vores medarbejdere måske er startet i selskabet et andet sted, end hvor de er i dag.

Vi lægger vægt på, at der er plads til intern udvikling, hvis en medarbejder kan og vil. Derfor er vi selvfølgelig også glade, når andre uden for virksomheden lægger mærke til den særlige indsats, som vores medarbejdere yder i forhold til deres egen karriere og vores kunder.

Anders H. Jessen - Talent 100 i 2014

Chefaktuar i Gjensidige Nordic, Anders Hedegaard Jessen, blev udvalgt af Berlingske Nyhedsmagasin til at indgå i Talent 100 i 2014.  

Anders_Jessen_7015_215x270px

 

Anders fortæller: ”Jeg har i hele mit professionelle liv været utrolig heldig at samarbejde med mennesker, der har givet mig plads og mulighed for at prøve kræfter med mange spændende projekter. Samtidig har de været parate til at give deres personlige erfaring og viden videre. Det gælder helt tilbage fra min matematiklærer på gymnasiet, som hver uge lavede en håndskreven opgave kun til mig – alene fordi han syntes, jeg var sjov at understøtte i mine første skridt ud i den matematiske verden - til mine to fantastiske Ph.d.-vejledere og til alle de dygtige mennesker, jeg gennem de seneste 5 år til daglig samarbejder med i Gjensidige, og som jeg har lært så meget af. Jeg prøver egentlig bare at være et spejl af alt det, jeg har mødt.

Gjensidige i Danmark er et perfekt match for mig, da vi konstant arbejder med opbygning af systemer og nye og bedre forretningsgange, opkøb, strømligning af processer mv. Som et af Nordens største og stadigt voksende forsikringsselskaber, har Gjensidige skabt et arbejdsmiljø som er aldeles perfekt for en ung chefaktuar, der elsker dynamiske arbejdsprocesser.”

Simen Gaarder , chefaktuar i Gjensidige koncernen, udtaler: ”Som Anders’ leder igennem de seneste to år, vil jeg først og fremmest fremhæve hans høje faglige og alsidige niveau som aktuar. Med en Ph.d. fra universitet i København bidrager han markant til den faglige udvikling af koncernens afsætningsmodeller.

Forsikringsmatematik i praksis kræver, at man sætter sig godt ind i både afsætningsberegning og investeringssiden og har et godt kendskab til finans. Anders dækker disse områder på en helt optimal måde med sin gode, faglige baggrund og forretningsmæssige forståelse. Som chefaktuar Nordic har han også ansvaret for ledelsen af Aktuariatet i København. Et lederansvar, han udfører særdeles tilfredsstilende, idet Aktuariatet også er en vigtig støttespiller for ledelsen i Nordic.”

Allan Kragh Thaysen , direktør Økonomi & Styring Gjensidige Nordic, udtaler: ”Noget af det helt særlige ved Anders er, at han i modsætning til de fleste andre aktuarer, jeg har mødt, har en god forretningsforståelse og en unik evne til at kommunikere og omsætte selv meget komplekse problemstillinger.

Jeg oplever, at Anders har et meget højt fagligt niveau, og at han har bidraget markant i forhold til at løfte kvaliteten og indholdet af vores hensættelses- og lønsomhedsmodellering i virksomheden. Anders er god til at afdække trends og understøtte vores konkurrencedygtighed, og han er derfor en meget vigtig sparringspartner i den videre udvikling af vores forretningsmodel i Norden og Baltikum.”

CV, Anders Hedegaard Jessen

2013:                Bestyrelsesmedlem i Nordisk forsikrings service A/S (Gouda Rejseforsikring)

2012-:              Chefaktuar, Gjensidige Nordic (Danmark og Sverige)

2009-2012:      Aktuar, Gjensidige Danmark

2006-2009:      PhD-studerende med tilknytning til Codan Forsikring og R&SA

2006:               Aktuar, Codan Forsikring

2003-2004:      Studiejob, GE Frankona (Swiss RE)

Martin Jeppsson - Talent 100 i 2013

Direktør for Kunderådgivning, Martin Jeppsson, blev udvalgt af Berlingske Nyhedsmagasin til at indgå i Talent 100 i 2013.

Martin_Jeppsson_215x270px Martin fortæller: ”Jeg var meget rørt og synes, at æren ligeså meget tilfalder Gjensidige pga. alle de muligheder, jeg har fået, samt til alle de medarbejdere jeg har været chef for, og de kolleger jeg har arbejdet sammen med.

Jeg ser også mulighed for at få en helt unik indgangsvinkel til at få et større netværk blandt danske virksomheder. (Red. anm.: Der skabes et netværk for de 100 udvalgte talenter).

Jeg er sikker på, at jeg via netværket får masser af god inspiration, som jeg både kan bruge i udviklingen af vores kundebetjening, og som kan bidrage til en fortsat vækst for Gjensidige i det danske marked.”

Kim Rud-Petersen, koncerndirektør Nordic udtaler: ”Martin har mange års erfaring inden for marketing og kundebetjening og er derfor en kompetent nøglespiller i min ledergruppe. Med sit skifte fra koncernmarketing tilfører Martin en unik kompetence til gavn for vores aktiviteter og bestræbelser på at blive det mest kundeorienterede selskab i Norden.

Som person oplever jeg Martin som både struktureret og uhyre dygtig til at organisere og effektivisere. Han har allerede demonstreret, hvordan han er i stand til at opbygge og løfte vores kundebetjening og Call center. Martin er, og har hele vejen været, et åbenlyst talent, og det var derfor rigtigt at indstille ham til ”Talent 100”.

Det er 4. gang, at en medarbejder vælges som talent af BNY, mens vi har været en del af Gjensidige. De tre af dem findes i min ledergruppe i dag - Thomas Pirmo, Allan Thaysen og Martin Jeppsson.

Jeg ser det som et skulderklap fra BNY til vores organisation. Martin er en eksponent for alle de talentfulde medarbejdere, vi har ansat i Gjensidige. Vi kan mærke det ved, at HR får mange flere uopfordrede ansøgninger fra navne i branchen.

Jeg er stolt af at stå i spidsen for en organisation, der ønsker at skabe muligheder for medarbejderne – uanset om man vil specialisere sig inden for sit felt, eller om det er ledelse, der trækker."

CV, Martin Jeppsson

2012-        : Direktør, Kunderådgivning, Gjensidige, Danmark
2011-2012: Marketingdirektør, Gjensidige, Oslo 
2006-2009: Manager, Atava (del af Royal & Sun Alliance Scandinavia) 
2002-2005: E-business manager, Tryg-Hansa og Codan Forsikring 

Allan Thaysen - Talent 100 i 2011

Direktør for Økonomi & Styring, Allan Kragh Thaysen, blev udvalgt af Berlingske Nyhedsmagasin til at indgå i Talent 100 i 2011.

Allan_Thaysen_215x270px_blå

Allan Kragh Thaysen fortæller: ”Jeg havde i virkeligheden forestillet mig, at jeg skulle have fortsat min uddannelse til statsautoriseret revisor, da jeg blev præsenteret for at kunne blive en del af det, der senere skulle blive Gjensidige Forsikring.

Da jeg kom til organisationen, havde jeg end ikke fantasi til at forestille mig, hvilken ufattelig spændende rejse jeg skulle gå hen og blive en del af. Jeg møder mange dygtige mennesker i koncernen, som hver eneste dag inspirerer og udvikler mig. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi sammen vil lykkes med at skabe store resultater.

Ekstrem kundeorientering er udgangspunktet for alle indsatsområder, der bidrager til virksomhedens aktiviteter og lønsomhed, og netop organisationens forståelse for forretningsstrategien er helt afgørende for den videre udvikling og operative implementering. For mig er ærlighed, rettidig omhu og eksekvering helt grundlæggende faktorer, der understøtter, at vi hver eneste dag kan flytte virksomheden - og menneskerne bag - til et nyt niveau.

Jeg føler, at jeg er en del af en virksomhed, hvor mulighederne for personlig og faglig udvikling er unikke. Uddelegering af opgaver og ansvar er nøgleordet for den kompetenceudvikling, som også jeg har haft muligheden for at kapitalisere af. For den der har evnerne og viljen, er mulighederne ubegrænsede, og jeg føler fortsat at rejsen kun lige er begyndt for mig og for vores mange dygtige ledere og medarbejdere.

Koncerndirektør Kim Rud-Petersen udtaler; ”Jeg har kendt Allan, siden tiden tilbage i KommuneForsikring, og han har gennemgået en helt kolossal udvikling. Allan er faglig kompetent, arbejdsom og meget afholdt i alle dele af virksomheden og netop hans personlighed, ledelseskvalifikationer og unikke faglige kompetencer er en styrke for organisationen i forhold til den videre udvikling af Gjensidige Nordic.

Allan er detaljeorienteret og har en unik indsigt i vores forretningsmodel i alle geografiske markeder og forretningsområder. Han er ekstremt fokuseret af natur, er dynamisk og loyal og besidder evnen og viljen til at lede og eksekvere.

Allan er en for mig helt afgørende sparringspartner og har en helt central rolle i forhold til den videre udvikling af vores virksomhed og organisation.”

CV, Allan Thaysen

2009-        : Direktør for Økonomi & Styring, Gjensidige Forsikring, Nordic
2006-2008: Regnskabschef og finanschef, Fair Forsikring 
2005-2006: Regnskabschef, Kommune Forsikring 
2005: Cand.merc.aud., CBS 
2002: HD(R), Regnskab og Økonomistyring
1998-2005: Revisor Deloitte  

Thomas Pirmo - Talent 100 i 2009

Direktør for Privat & Partnere, Thomas Pirmo, blev udvalgt af Berlingske Nyhedsmagasin til at indgå i Talent 100 i 2009.  

Thomas_Pirmo_215x270px Thomas fortæller: "I Gjensidige opnår vi de bedste resultater ved at uddelegere ansvar til den enkelte medarbejder. Det har betydet meget for mig, at jeg fra starten har haft et selvstændigt ansvar og har fået plads til at udvikle mit arbejdsområde i samarbejde med mine kolleger. I løbet af få år har vi skabt et helt nyt forsikringsselskab, og jeg er stolt af resultatet. Det har været en stor faglig og menneskelig oplevelse, der viser, at man som team kan nå langt, men også hvor vigtigt det er, at vi arbejder forretningsorienteret med fokus på kundens behov.

I min optik er medarbejdernes forståelse for virksomhedens forretningsstrategi en vigtig forudsætning for at opnå de bedste resultater. Strategien skal kunne operationaliseres og bruges i alle organisationens forskellige led. Derfor udarbejder vi også handleplaner, så alle aktiviteter er synlige.

Som cand.polit var det ikke en naturlov, at jeg skulle arbejde i forsikringsbranchen, men jeg har været utrolig heldig. Gjensidige er et sted, hvor der både er plads til, at vi arbejder seriøst og har det sjovt med hinanden."

CV, Thomas Pirmo

2012-        : Direktør, Privat & Partnere 
2010-2012: Direktør, Privat i Gjensidige 
Marts 2009: Salgs- og servicedirektør, Privat, Fair Forsikring og fra sommer direktør for Privat i Fair Forsikring 
2007-2009: Økonomichef i Fair Forsikring  
2005-2007: Økonomichef i KommuneForsikring 
2004-2005: Projektleder i KommuneForsikring – Økonomiafdelingen 
2000-2004: Projektleder i Nykredit – koncernøkonomi 
1998-2000: Studentermedhjælper i Nykredit, intern revision 
1993-2000: Cand.polit. Fra 1996 også underviser til 3. Årsprøve