Hop til indhold

Særlige regler og aflønninger

Der gælder særlige indtegningsregler for enkelte potentielle kunder. Der gælder ligeledes særlige aflønningsaftaler for enkelte medarbejdergrupper.

Særlige indtegningsregler

Indtegning af kunder, der er noteret i Experian (tidligere RKI) indebærer en individuel vurdering. Det samme gælder for andre debitorregistre,  personer i restance i andet selskab, konkurs eller under konkursbehandling.

Er noget af ovenstående gældende for dig, beder vi derfor om uddybende dokumentation, ligesom vi beder om, at der fremsendes et budget, som viser dit rådighedsbeløb.

Dokumentationen bruges til en individuel vurdering. På baggrund af vurderingen beslutter vi enten at tegne ind på normale vilkår, et præmietillæg eller afviser at indtegne dig. Naturligvis i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og regler for god skik omkring indtegning af lovpligtige forsikringer.

Provision

Som finansiel virksomhed er vi forpligtet til at gøre opmærksom på, at nogle af vores medarbejdere er provisionslønnet. Provisionen er typisk beregnet som en vis procentdel af den enkelte medarbejders omsætning, altså medarbejderens samlede salg. Den kan dog også være bundet op på virksomhedens eller afdelingens samlede resultater. engangsvederlag og provision.

Hvilke medarbejdergrupper, der er provisions- og/eller bonuslønnet, som du kan møde i Gjensidige, afhænger af om du er privat eller erhvervs- og landbrugskunde.