Hop til indhold

Varsling, indberetning og whistleblower

Vi opfordrer til, at du indberetter (sender en varsling), hvis du kender til ansatte, samarbejdspartnere eller andre af Gjensidiges forbindelser, som ikke følger love, regler eller vores etiske retningslinjer.

Varsling/indberetning er at gå videre med kritikværdige forhold til nogen, som kan gøre noget ved det. Nogle kalder det også whistleblower ordning. Kritikværdige forhold er brud på lovregler, brud på interne regler eller brud på etiske normer.  

Anonymitet og fortrolighed Varsling/indberetning kan gøres anonymt, men normalt vil åbenhed sikre bedre sagsgang og et bedre resultat for alle involverede parter. Hvem varsleren/indberetteren er, er ligeledes fortrolig information.