Aftale om databehandling

I udgangspunktet er Gjensidige dataansvarlig for de oplysninger, som vores kunder sender til os.

Databehandleraftale

Gjensidige er som udgangspunkt altid dataansvarlig for de oplysninger, vores kunder sender til os under de købte forsikringer. Det produkt, der sælges, er en forsikring, og Gjensidige foretager ikke en databehandling på vegne af vores erhvervskunder af de oplysninger, de har indsamlet om deres ansatte i kraft af deres ansættelsesforhold eller om skadelidte i øvrigt.

Oplysningerne anvendes til et nyt formål, nemlig indgåelse/opfyldelse af aftale om forsikring, herunder vurdering og skadebehandling af den anmeldte skade.

Dette sker på vilkår, der er ensidigt fastsat af Gjensidige. Det er Gjensidige, der bestemmer formål og midler for behandlingen af de personoplysninger, der er en forudsætning for at kunne opfylde forsikringsaftalen, og Gjensidige driver virksomhed reguleret af bl.a. lov om finansiel virksomhed.

Der skal derfor ikke indgås en databehandleraftale mellem Gjensidige og vores erhvervskunder.

Vores erhvervskunder skal derimod sikre sig at have det fornødne grundlag iht. persondataforordningen for at videregive personoplysninger til Gjensidige, og kunden skal ved indsamlingen af oplysningerne oplyse den registrerede/deres ansatte om, at videregivelsen sker. 

Ovenstående er ikke udtryk for juridisk rådgivning til vores kunder. Det er udtryk for Gjensidiges opfattelse af reglerne om dataansvarlige hhv. databehandlere. Gjensidige opfordrer derfor til at rette henvendelse til egne rådgivere om spørgsmålet, hvis der måtte være tvivl herom.

Læs mere i vores Privatlivspolitik.