Publiceret: 21 Sep 2021

Kronisk lidelse eller er du blevet syg op til afrejse

Vores rejseforsikring dækker behandlingsudgifter i forbindelse med akut opstået sygdom. Har du en kronisk eller eksisterende sygdom, skal du have været stabil i 2 måneder forud for afrejsen for at kunne opnå fuld forsikringsdækning.

Hvis du ikke har været stabil i 2 måneder, har du mulighed for at søge om forhåndsgodkendelse for at afklare, om du vil være dækket for sygdommen under din rejse.

Tilbud om forhåndsgodkendelse

Du har mulighed for at søge forhåndsgodkendelse, hvis du inden for de sidste 2 måneder op til afrejse:

  • Har været indlagt.
  • Har været til læge uden for almindelig kontrol.
  • Har fået ordineret en ændring af din medicin (fx anden dosering, ophør eller påbegyndelse af ny medicin).
  • Er skrevet op til, henvist til eller på venteliste til vurdering/behandling.

Hvis svaret er ja til et eller flere af ovenstående punkter, kan du søge forhåndsgodkendelse.

Kan du svare nej til ovenstående er det ikke nødvendigt at søge forhåndsgodkendelse.

Forhåndsgodkendelse inden afrejse

Du modtager skriftligt svar på forhåndsgodkendelsen, så du på forhånd ved, hvordan du er dækket i forbindelse med din rejse. Du kan forvente svar på din henvendelse i løbet af 5 arbejdsdage, og svaret bliver et af følgende:

  • En ubetinget forhåndsgodkendelse, hvilket betyder, at du er fuldt dækket for din sygdom og eventuelle følger af denne.
  • En betinget forhåndsgodkendelse med forbehold, hvilket betyder, at der vil være undtagelser for dækningen ved din sygdom, men at du vil være dækket for al anden akut sygdom og pludselig tilskadekomst.
  • Et afslag, hvilket betyder at du ikke kan benytte din rejseforsikring.

Der kan i visse tilfælde være behov for yderligere oplysninger, hvis det er tilfældet, vil du modtage en e-mail fra os.