Porteføljeoverdragelse

Gjensidige Forsikring har i 2022 købt Global Dental Insurance A/S (også kendt som Dansk Tandforsikring A/S) og aktiemajoriteten i Dansk Tandforsikring Administration ApS.

Gjensidige planlægger at flytte porteføljen af forsikringspolicer fra Global Dental Insurance til Gjensidige Forsikring.

Porteføljeoverdragelsen har ingen betydning for dine forsikringsdækninger og forsikringsbetingelser hos Dansk Tandforsikring. Dansk Tandforsikring vil stadig fortsætte som brand hos Gjensidige Forsikring.

Porteføljeoverdragelsen kræver tilladelse fra det danske Finanstilsyn. Global Dental Insurance har ansøgt om tilladelse, og Finanstilsynet har offentliggjort en redegørelse om porteføljeoverdragelsen. Hvis du har indsigelse mod overdragelsen af dine forsikringer i forbindelse med porteføljeoverdragelsen, skal du rette henvendelse til Finanstilsynet senest den dato, der fremgår af Finanstilsynets redegørelse.

Dansk Tandforsikring Administration ApS fortsætter som forsikringsformidler for Gjensidige Forsikring ASA.

Det er stadig Dansk Tandforsikring Administration ApS, som administrerer ordningen efter porteføljeoverdragelsen, og det er stadig dem, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål til dine forsikringer.

Finanstilsynet har i forbindelse med anmodningen om porteføljeoverdragelsen offentliggjort en redegørelse i Statstidende og Berlingske Tidende. Den kan du læse her.

Fsva. DTA Praktisk info - Dansk Tandforsikring

Alle forsikringer, som sælges gennem Dansk Tandforsikring Administration, er blevet tegnet gennem forsikringsselskabet Global Dental Insurance (også kendt som Dansk Tandforsikring A/S). Gjensidige Forsikring har i 2022 købt Global Dental Insurance og aktiemajoriteten i Dansk Tandforsikring Administration ApS.

Global Dental Insurance har anmodet Finanstilsynet om at flytte porteføljen fra Global Dental Insurance til Gjensidige Forsikring. Efter porteføljeoverdragelsen vil Gjensidige Forsikring være dit nye forsikringsselskab.

Gjensidige Forsikring ASA er et ledende nordisk skadesforsikringsselskab noteret på Oslo Børs, som har tilbudt forsikringstjenester i mere end 200 år. Selskabet har hovedsæde i Oslo og filialer i Danmark, Sverige og de tre baltiske lande og har ca. 3.800 medarbejdere. Gjensidige Forsikrings danske filial er medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Læs mere om Gjensidige Forsikring her.

Dansk Tandforsikring vil fortsætte som brand hos Gjensidige Forsikring, og porteføljeoverdragelsen får ikke betydning for dig som privatkunde eller erhvervskunde. Dine forsikringer vil således fortsætte i Dansk Tandforsikring-navnet og med samme forsikringsbetingelser og aftalevilkår, men Gjensidige vil efter overdragelsen være forsikringsgiver. Alle henvendelser omkring dine forsikringer, i tilfælde af skader mv. vil derfor fortsat skulle ske på samme måde som før porteføljeoverdragelsen.

Porteføljeoverdragelsen kræver tilladelse af det danske Finanstilsyn og Finanstilsynet har i forbindelse med anmodningen om porteføljeoverdragelsen offentliggjort en redegørelse i Statstidende og Berlingske Tidende. Den kan du læse her. Hvis du har indsigelse mod overdragelsen af dine forsikringer i forbindelse med overdragelsen, skal du rette henvendelse til Finanstilsynet senest den dato, der fremgår af Finanstilsynets redegørelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Tandforsikring på 70 20 46 47. 

Fsva. GDI Information skal være på forsiden: Home - Global Dental Insurance

Gjensidige Forsikring ASA har købt Global Dental Insurance.

Global Dental Insurance (også kendt som Dansk Tandforsikring A/S) har anmodet Finanstilsynet om at flytte porteføljen af forsikringspolicer fra Global Dental Insurance til Gjensidige Forsikring.

Efter porteføljeoverdragelsen vil Gjensidige Forsikring ASA være dit nye forsikringsselskab.

Gjensidige Forsikring ASA er et ledende nordisk skadesforsikringsselskab noteret på Oslo Børs, som har tilbudt forsikringstjenester i mere end 200 år. Selskabet har hovedsæde i Oslo og filialer i Danmark, Sverige og de tre baltiske lande og har ca. 3.800 medarbejdere. Gjensidige Forsikrings danske filial er medlem af den danske Garantifond for skadesforsikringsselskaber. Læs mere om Gjensidige Forsikring her.

Dansk Tandforsikring A/S vil fortsætte som brand hos Gjensidige Forsikring.

Porteføljeoverdragelsen har ingen betydning for dine vilkår, dækninger mv. i Dansk Tandforsikring A/S, der fortsætter uændret – stadig med Dansk Tandforsikring Administration som administrator af ordningen.

Porteføljeoverdragelsen kræver tilladelse af det danske Finanstilsyn. Global Dental Insurance har ansøgt om tilladelse, og Finanstilsynet har offentliggjort en redegørelse om porteføljeoverdragelse. Den kan du læse her. Hvis du har indsigelse mod overdragelsen af dine forsikringer i forbindelse med overdragelsen, skal du rette henvendelse til Finanstilsynet senest den dato, der fremgår af Finanstilsynets redegørelse.


Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Dansk Tandforsikring på 70 20 46 47.