Anmeld en skade på din ulykkesforsikring

Log ind og anmeld skade

Sådan anmelder du din skade

 1. Log ind
  Husk, at det er forsikringstagerens NemID som skal bruges.
 2. Udfyld skadeanmeldelsen
 3. Hvis du allerede har lægeerklæring eller hospitalsjournal, er du velkommen til at sende dem til os sammen med anmeldelsen.

Efter du har anmeldt skaden

 1. Vi kigger din anmeldelse igennem og kontakter dig indenfor en uge. Ofte får du allerede nu afklaret, om din skadesag er et ulykkestilfælde, som forsikringen dækker eller ej, men i nogle tilfælde har vi brug for flere oplysninger fx fra en læge eller fra dig.
 2. For at vi kan vurdere, om ulykken har givet varigt mén, skal du være færdigbehandlet, og skaden skal være stabil. Vores erfaring viser, at der går cirka et år fra ulykken til skaden er stabil.

Når din skade er stabil

 1. Når du er færdigbehandlet, og der ikke længere sker ændringer i din helbredstilstand, kontakter du din skadebehandler. Vores erfaring viser, at der går cirka et år fra ulykken, til skaden er stabil.
 2. Vi går nu i gang med at færdigbehandle din sag. Har vi brug for flere oplysninger hører du fra os.
 3. Når vi har færdigbehandlet din sag, modtager du den endelige afgørelse og udbetalt evt. erstatning.

Ofte stillede spørgsmål til ulykkesforsikring

Det kan være vanskeligt at forstå, hvad ulykkesforsikringen dækker - og hvad den ikke dækker. Derfor har vi samlet et par eksempler nedenfor, så du ikke bliver skuffet over at anmelde en skade, som vi må afvise, fordi den ikke falder indenfor ulykkesdefinitionen.    

Eksempler på hvad ulykkesforsikringen dækker

 • Du kommer for tæt på en kantsten, så du vælter på cyklen og brækker armen.
 • Du spiller fodbold og bliver tacklet, så du får en knæskade.
 • Du går på fortovet, men snubler over en ujævn flise, så du falder og slår tænderne ned i fliserne, hvorved du får en tandskade. 
 • Du påkøres af en anden bilist, som overser dig, da du skal foretage et sving.
 • Du snubler ned af trappen og forstuver anklen.

Eksempler på hvad forsikringen ikke dækker 

 • Du bukker dig ned for at samle noget op fra gulvet og får ondt i ryggen
 • Du har overbelastet dine knæ ved hårdt arbejde
 • Du sætter dig ned på hug og får ondt i dit knæ
 • Du vågner om morgenen og har ondt i din skulder
 • Du besvimer på grund af sygdom, falder og slår tænderne ned i gulvet, hvorved tænderne bliver skadet (er dækket, hvis du har tegnet Ulykke Sygdom)

En ulykke er en pludselig hændelse, som giver en personskade. Det kan fx være, at du snubler over en kantsten og falder og brækker armen. I forbindelse med genoptræning har du brug for behandling hos en fysioterapeut. Det kan vi hjælpe med. Hvis det alligevel ender med, at du har fået varige følger efter ulykken, kan du få erstatning for varigt mén. Se mere under spørgsmålet Hvad er mén?

Almindelige bevægelser, som du udfører i din dagligdag, er ikke en ulykke. Heller ikke selvom du pludselig får ondt af at udføre dem. Der er altså ikke tale om en ulykke, hvis du fx bukker dig ned for at samle noget op fra gulvet og pludselig får ondt i ryggen. 

Efter en personskade kan man få varige helbredsmæssige følger også kaldet et varigt mén. Et varigt mén varer resten af livet. Jo mere alvorlig eller omfattende følgerne er efter en skade, jo højere er méngraden.

Méngraden defineres som 0-100%. Jo højere méngrad, jo højere erstatning. Med vores ulykkesforsikring får du erstatning fra 5% mén eller derover. Erstatningen beregnes ud fra forsikringssummen på policen. Får du fx en knæskade, der fører til et varigt mén på 5%, vil du få udbetalt 5% af din forsikringssum. Ved en forsikringssum på 1,5 mio. kr. vil erstatningen altså betyde, at du får 75.000 kr. udbetalt.

Méngraden kan først vurderes, når du er helt færdigbehandlet, og tilstanden ikke ændrer sig længere. Der går ofte op til et år efter ulykken, før det er muligt.

Vi vurderer méngraden ud fra oplysningerne i din patientjournal og en funktionsattest eller en speciallægeerklæring. Méngraden fastsætter vi efter den vejledende méntabel fra Retsinformation.

Se méntabellen på Retsinformation.dk.

I det fleste tilfælde går der cirka et år, fra skaden er sket, til du får den endelige afgørelse og en eventuel erstatning udbetalt.

Skadens påvirkning og de varige mén, du har fået af skaden, kan nemlig først vurderes, når din tilstand er stabil, og behandlingen er afsluttet. Det er din læge eller hospitalet, som afgør dette, men ofte går der cirka et år, fra ulykken skete.

Hvis du kommer til skade på grund af beruselse eller påvirkning af narkotika, er du ikke dækket af din ulykkesforsikring.

Hvis din ægtefælle eller samlever har købt forsikringen for dig, skal I logge ind med dennes NemID for at se ulykkesforsikringen på Min side - og for at kunne anmelde en skade.

Så selvom du ikke kan se forsikringen, behøver du ikke blive nervøs for, at du ikke er forsikret. Ring til os på 70 10 90 09, så hjælper vi dig!  

Log ind med den, der har oprettet forsikringens NemID

Ulykkesforsikringen dækker behandlingsudgifter i forbindelse med skader. Fx hvis du får brug for behandling hos en fysioterapeut efter et styrt på cykel.

Du kan få dækket følgende behandlinger:

 • fysioterapi
 • kiropraktor
 • psykologbehandling
 • akupunktur og zoneterapi
 • kranoi sakral
 • osteopati og behandlende massager

Vi må ikke udtale os om andre personers forsikringer, fx din ægtefælles eller voksne barns, fordi der er tale om personfølsomme informationer. 

Den skadelidte kan dog give os lov til at tale med andre om skaden ved hjælp af en fuldmagt. Den kan du downloade nedenfor og sende til os.

Vi udbetaler strakserstatning så hurtigt som muligt. Før vi kan udbetale erstatningen, skal vi vurdere om skaden er af den type, der udløser straksudbetaling ved hjælp af lægelig dokumentation.

Der kan udbetales strakserstatning ved:

 • Brud på kraveben, skulder, over- og underarm, albue, håndled, mellemhånd, ryg, bækken, hofte, lår, underben, knæ, ankel og mellemfod. 
 • Helt eller delvis overrevet korsbånd, menisklæsion og total overrevet akillessene. 

Der udbetales ikke strakserstatning ved brud på fx fingre, tæer eller ribben.

Log ind og se om du har tilvalgt straksdækning på din forsikring

Ja, med vores ulykkesforsikring får du også dækket udgifter til udbedring af tand- og tyggeskader, herunder også skade på tandproteser. Vær opmærksom på, at hvis tandens tilstand i forvejen fx var svækket, kan erstatningen blive nedsat eller helt bortfalde.

Forsikringen dækker også for børn, hvis dit barn i en ulykke slår tænderne - og efter barnet er fyldt 18 år får brug behandling af tandskaden. For børn dækker vi udgifter til den endelige behandling indtil barnet fylder 25 år.

Log ind og anmeld skade

Hvis du i forbindelse med en graviditet eller fødsel har undladt at anmelde en skade til os eller har oplevet at få begrænset dækning, vil vi meget gerne høre fra dig. 

Kontakt os

Funktionsattester

Her kan du finde og downloade vores funktionsattester i pdf. Funktionsattesterne anvendes i forbindelse med vurderingen af varige mén. Normalt foretages vurdering omkring årsdagen for skaden, eller når man er færdigbehandlet og helbredstilstanden ikke forbedres yderligere.

Attesten skal kun udfyldes efter aftale med din skadebehandler.

Funktionsattesten skal udfyldes hos din privatpraktiserende læge. Når blanketten er udfyldt, kan den sendes til ulykke@gjensidige.dk.

 

Journaloplysninger

For at vi kan behandle sagen, skal vi også bruge journaloplysninger fra de steder, hvor du er blevet behandlet eller har været til konsultation i forbindelse med skaden. Ligesom vi skal bruge relevante journaloplysninger om eventuel forudbestående lidelse/tidligere skader i samme legemsdel.

Vi beder dig derfor sørge for, at din læge vedlægger relevante journaloplysninger jf. ovenstående. Hvis din læge ønsker betaling for dette, kan regning sendes direkte til os med henvisning til ovenstående skadenummer.