Anmeld en skade på din ulykkesforsikring

Log ind og anmeld skade
Mand med computer på hjemmekontor

Sådan anmelder du din skade

  1. Log ind
    Husk, at det er forsikringstagerens NemID som skal bruges.
  2. Udfyld skadeanmeldelsen
  3. Hvis du allerede har lægeerklæring eller hospitalsjournal, er du velkommen til at sende dem til os sammen med anmeldelsen.

Efter du har anmeldt skaden

  1. Vi kigger din anmeldelse igennem og kontakter dig indenfor en uge. Ofte får du allerede nu afklaret, om din skadesag er et ulykkestilfælde, som forsikringen dækker eller ej, men i nogle tilfælde har vi brug for flere oplysninger fx fra en læge eller fra dig.
  2. For at vi kan vurdere, om ulykken har givet varigt mén, skal du være færdigbehandlet, og skaden skal være stabil. Vores erfaring viser, at der går cirka et år fra ulykken til skaden er stabil.

Når din skade er stabil

  1. Når du er færdigbehandlet, og der ikke længere sker ændringer i din helbredstilstand, kontakter du din skadebehandler. Vores erfaring viser, at der går cirka et år fra ulykken, til skaden er stabil.
  2. Vi går nu i gang med at færdigbehandle din sag. Har vi brug for flere oplysninger hører du fra os.
  3. Når vi har færdigbehandlet din sag, modtager du den endelige afgørelse og udbetalt evt. erstatning.

Ofte stillede spørgsmål til ulykkesforsikring

Funktionsattester

Her kan du finde og downloade vores funktionsattester i pdf. Funktionsattesterne anvendes i forbindelse med vurderingen af varige mén. Normalt foretages vurdering omkring årsdagen for skaden, eller når man er færdigbehandlet og helbredstilstanden ikke forbedres yderligere.

Attesten skal kun udfyldes efter aftale med din skadebehandler.

Funktionsattesten skal udfyldes hos din privatpraktiserende læge. Når blanketten er udfyldt, kan den sendes til ulykke@gjensidige.dk.

 

Journaloplysninger

For at vi kan behandle sagen, skal vi også bruge journaloplysninger fra de steder, hvor du er blevet behandlet eller har været til konsultation i forbindelse med skaden. Ligesom vi skal bruge relevante journaloplysninger om eventuel forudbestående lidelse/tidligere skader i samme legemsdel.

Vi beder dig derfor sørge for, at din læge vedlægger relevante journaloplysninger jf. ovenstående. Hvis din læge ønsker betaling for dette, kan regning sendes direkte til os med henvisning til ovenstående skadenummer.