Bestyrelsesansvar

Med en bestyrelsesansvarsforsikring har du som bestyrelsesmedlem et godt og trygt grundlag at arbejde på.

Sådan er du dækket

Hovedområdet for dækningen vil være, som det også er tilfældet for det generelle bestyrelsesansvar:

  • Økonomiske beslutninger truffet af bestyrelsen af overordnet karakter, som medfører et formuetab, og hvor der ligger en ansvarspådragende handling eller undladelse bag tabets opståen fra bestyrelsens side.

Få en bestyrelsesansvarsforsikring

Begår du som bestyrelsesmedlem en fejl eller en forsømmelse, som fører til formuetab, kan du blive gjort erstatningsansvarlig.

Er du eller nogle af dine medarbejdere aktive medlemmer i en ekstern bestyrelses, kan det være en god ide at tegne en bestyrelsesansvarsforsikring.