Hop til indhold

Ulykkesforsikring

Med en ulykkesforsikring kan du give dig selv og dine medarbejdere endnu mere tryghed hvis uheldet er ude.

Den lovpligtige arbejdsskadeforsikring dækker kun skader og sygdom, som er direkte relateret til arbejde udført i arbejdstiden og på arbejdsstedet.

Hvad dækker en ulykkesforsikring?

En ulykkesforsikring dækker personskader, der er en direkte følge af et ulykkestilfælde. Et ulykkestilfælde er en pludselig udefra kommende hændelse, der medfører personskade. Ved skader på arme og ben forudsættes alene, at skadeårsagen skal være pludselig og medføre personskade.

Desuden dækker ulykkesforsikringen ved ulykkestilfælde, der sker i forbindelse med handlinger som har til sigte at afværge skader på personer eller ejendom, så længe handlingen kan betragtes som forsvarlig.

Bliv godt forberedt hvis uheldet er ude

Du har mulighed for at tegne en individuel eller kollektiv ulykkesforsikring for dig selv og dine medarbejdere, som naturligvis kan udvides til også at dække i jeres fritid.

Har du ansatte i din virksomhed, er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring.

Hvordan er I dækket?

En ulykkesforsikring giver dig og dine medarbejdere mulighed for følgende erstatninger:

  • Udbetaling af forsikringssum til de efterladte hvis forsikrede dør som følge af en ulykke
  • Erstatning til den forsikrede hvis ulykken giver varige mén
  • Dækning af behandlingsudgifter fx i forbindelse med tandskade

Bliv ringet op og få et tilbud

Vi er klar til at give et uforpligtende tilbud på din virksomheds forsikringer.