Erhvervsforsikringer til bygge- og anlægsbranchen

Af og til sker der desværre ulykker på byggepladser, og det er derfor en god idé at have styr på forsikringerne.

Bliv ringet op og få et tilbud

En fleksibel løsning, der passer til jeres virksomhed

Virksomheder i bygge- og anlægsbranchen arbejder ofte under stort tidspres og med materialer af høj værdi.

Hos Gjensidige kan I få en forsikringsløsning, der løbende kan tilpasses virksomhedens situation. Dermed sikrer I, at I hverken er over- eller underforsikret. Klik dig rundt på siden og bliv klogere på, hvilke forsikringer vi anbefaler til virksomheder i jeres branche - og som virksomheder i branchen oftest vælger for at sikre sig selv og medarbejderne.

Anbefalede forsikringer til branchen

Fold tabellerne ud og se en oversigt over de forsikringer, vi oftest anbefaler virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Her finder I også faktaark og betingelser for de enkelte forsikringer.

Har I særlige ønsker eller behov, hjælper vi gerne med at skræddersy en løsning med tilvalg.

Medarbejdere

Dækker virksomhedens ansatte og sikrer, at medarbejdere og indehaver ved tilskadekomst på arbejdet samt brilleskade, tandskade mv.
Se mere
Giver hurtig adgang til behandling og sundhedsfaglig rådgivning. Forsikringen giver øget tryghed i hverdagen, hurtig adgang til undersøgelse, behandling og online læge.
Se mere
Erhvervsrejseforsikring dækker hjemtransport, sygdom, bagage samt en lang række andre tilfælde, fra det øjeblik rejsen påbegyndes hjemme hos den ansatte eller fra arbejdspladsen og helt indtil du eller din ansatte er hjemme igen.
Se mere

Virksomheden

Dækker skader sket i forbindelse med virksomhedens arbejde. Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav.
Se mere
Dækker virksomhedes værdier. En brand, tyveri eller en vandskade vil være et tab for virksomheden. Denne forsikring kan sikre din virksomheds værdier.
Se mere
Dækker mod indbrud i din virksomheds netbank, og dækker direkte tab af penge på virksomhedens konti, når 3. mand for uretmæssig adgang.
Se mere
Dækker hackerangreb og reetablering af data efter indbrud på hjemmeside samt netbank. Med en cyberforsikring får I reetableret, reinstalleret og genoprettet jeres data og programmer.
Se mere

Driften

Dækker for ansvar og kaskoforsikring mv. og, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød.
Se mere
Dækker ansvar og kaskoforsikring. Med en arbejdsmaskineforsikring er I dækket, hvis I bruger jeres arbejdsmaskine som selvstændigt køretøj og kommer til at skade andre personer eller deres ting.
Se mere
Dækker ansvar, kasko og indefra kommende skader. Med en materielforsikring er I dækket, hvis I bruger jeres arbejdsmaskine som selvstændigt køretøj og kommer til at skade andre personer eller deres ting.
Se mere
Dækker hjælp til økonomien under langtidssygemeldinger. Fx hvis du eller en medarbejder bliver ude af stand til at arbejde i længere tid, dækker vi løn under sygemelding.
Se mere