Hop til indhold

Erhvervsforsikring til ejendomme og boligselskaber

Ejendomsforsikring handler ikke alene om at sikre ejeren mod store økonomiske tab, men også om at skabe tryghed for den enkelte ejendoms beboere eller brugere.

Få et sikkert fundament

Hos Gjensidige har vi lang erfaring i forsikring af ejendomme og boligselskaber. Fra almennyttige boliger og andelsboligforeninger til kontorlejemål og indkøbscentre. Vi er specialister når det kommer til risikovurdering og sammensætning af individuelle forsikringsløsninger tilpasset den enkelte ejendoms risikoprofil.

Vores produkter kan sammensættes på mange måder, og både med og uden selvrisiko – størrelsen fastsætter vi i fællesskab.

Anbefalede forsikringer til branchen

Fold tabellerne ud og se en oversigt over de forsikringer, vi oftest anbefaler ejendoms- og boligselskaber. Her finder I også faktaark og betingelser for de enkelte forsikringer.

Har I særlige ønsker eller behov, hjælper vi gerne med at skræddersy en løsning med tilvalg.

Medarbejdere

Arbejdsskadeforsikring
Dækker virksomhedens ansatte og sikrer, at medarbejdere og indehaver ved tilskadekomst på arbejdet samt brilleskade, tandskade mv.
Sundhedsforsikring
Giver hurtig adgang til behandling og sundhedsfaglig rådgivning. Forsikringen giver øget tryghed i hverdagen, hurtig adgang til undersøgelse, behandling og online læge.
Erhvervsrejseforsikring
Erhvervsrejseforsikring dækker hjemtransport, sygdom, bagage samt en lang række andre tilfælde, fra det øjeblik rejsen påbegyndes hjemme hos den ansatte eller fra arbejdspladsen og helt indtil du eller din ansatte er hjemme igen.

Virksomheden

Erhvervs- og produktansvarsforsikring
Dækker skader sket i forbindelse med virksomhedens arbejde. Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav.
Erhvervsløsøreforsikring
Dækker virksomhedes værdier. En brand, tyveri eller en vandskade vil være et tab for virksomheden. Denne forsikring kan sikre din virksomheds værdier.
Netbankforsikring
Dækker mod indbrud i din virksomheds netbank, og dækker direkte tab af penge på virksomhedens konti, når 3. mand for uretmæssig adgang.
Cyberforsikring
Dækker hackerangreb og reetablering af data efter indbrud på hjemmeside samt netbank. Med en cyberforsikring får I reetableret, reinstalleret og genoprettet jeres data og programmer.

Driften

Sygedriftstabsforsikring
Dækker hjælp til økonomien under langtidssygemeldinger. Fx hvis du eller en medarbejder bliver ude af stand til at arbejde i længere tid, dækker vi løn under sygemelding.
Bilforsikring
Dækker for ansvar og kaskoforsikring mv. og, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød.
Beboelsesbygningsforsikring
Dækker virksomhedens bygninger hele vejen rundt. Sikrer virksomhedens bygninger og fastmonterede anlæg. Dækker både dårligt vejr og store ulykker. Samt ansvar som hus- og grundejere.
Entrepriseforsikring
Dækker bygherre og entreprenør. Ved større om- eller tilbygninger, og ikke mindst når der skal bygges helt nyt, kan det være en god idé at købe en Entrepriseforsikring.