Hop til indhold

Erhvervsforsikringer til produktionsvirksomheder

Med en forsikringsløsning fra Gjensidige er din produktionsvirksomhed altid godt forberedt uanset hvad der måtte ske.

Få en forsikringsløsning, som tager udgangspunkt i din virksomheds særlige behov

Har du en produktionsvirksomhed, vil du sikkert opleve op- og nedgang i efterspørgslen. Op- og nedgange kan betyde behov for justeringer i varelager, bemanding samt maskiner og inventar. Sådanne ændringer kan have stor betydning for din virksomheds forsikringsbehov.

Anbefalede forsikringer til branchen

Fold tabellerne ud og se en oversigt over de forsikringer, vi oftest anbefaler produktionsvirksomheder. Her finder I også faktaark og betingelser for de enkelte dækninger.

Har I særlige ønsker eller behov, hjælper vi gerne med at skræddersy en løsning med tilvalg.

Medarbejdere

Dækker virksomhedens ansatte og sikrer, at medarbejdere og indehaver ved tilskadekomst på arbejdet samt brilleskade, tandskade mv.
Giver hurtig adgang til behandling og sundhedsfaglig rådgivning. Forsikringen giver øget tryghed i hverdagen, hurtig adgang til undersøgelse, behandling og online læge.
Erhvervsrejseforsikring dækker hjemtransport, sygdom, bagage samt en lang række andre tilfælde, fra det øjeblik rejsen påbegyndes hjemme hos den ansatte eller fra arbejdspladsen og helt indtil du eller din ansatte er hjemme igen.

Virksomheden

Dækker skader sket i forbindelse med virksomhedens arbejde. Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav.
Dækker mod indbrud i din virksomheds netbank, og dækker direkte tab af penge på virksomhedens konti, når 3. mand for uretmæssig adgang.
Dækker hackerangreb og reetablering af data efter indbrud på hjemmeside samt netbank. Med en cyberforsikring får I reetableret, reinstalleret og genoprettet jeres data og programmer.
Dækker virksomhedens bygninger hele vejen rundt. Dækningen sikrer virksomhedens bygninger og fastmonterede anlæg, og dækker både dårligt vejr og store ulykker samt ansvar som fx hus- og grundejere.
Dækker virksomhedes værdier. En brand, tyveri eller en vandskade vil være et tab for virksomheden. Denne forsikring kan sikre din virksomheds værdier.

Driften

Dækker hjælp til økonomien under langtidssygemeldinger. Fx hvis du eller en medarbejder bliver ude af stand til at arbejde i længere tid, dækker vi løn under sygemelding.
Dækker for ansvar og kaskoforsikring mv. og, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød.
Dækker ansvar, kasko og indefra kommende skader. Med en materielforsikring er I dækket, hvis I bruger jeres arbejdsmaskine som selvstændigt køretøj og kommer til at skade andre personer eller deres ting.
Dækker ansvar og kaskoforsikring. Med en arbejdsmaskineforsikring er I dækket, hvis I bruger jeres arbejdsmaskine som selvstændigt køretøj og kommer til at skade andre personer eller deres ting.
Dækker bygherre og entreprenør. Ved større om- eller tilbygninger, og ikke mindst når der skal bygges helt nyt, kan det være en god idé at købe en Entrepriseforsikring.
Dækker virksomhedens bygninger hele vejen rundt. Sikrer virksomhedens bygninger og fastmonterede anlæg. Dækker både dårligt vejr og store ulykker. Samt ansvar som hus- og grundejere.