Erhvervsforsikringer til virksomheder i rådgivningsbranchen

Vores produkter kan sammensættes på mange måder, og både med og uden selvrisiko – størrelsen fastsætter vi i fællesskab. 

Bliv ringet op og få et tilbud

Få en fleksibel forsikringsløsning

Hos Gjensidige har vi stor erfaring i at sammensætte forsikringsløsninger til virksomheder i rådgivningsbranchen. 

Anbefalede forsikringer til branchen

Fold tabellen ud og se en oversigt over de forsikringer, vi oftest anbefaler virksomheder i rådgivningsbranchen. Her finder I også faktaark og betingelser for de enkelte dækninger.

Har I særlige ønsker eller behov, hjælper vi gerne med at skræddersy en løsning med tilvalg.

Medarbejdere

Dækker virksomhedens ansatte og sikrer, at medarbejdere og indehaver ved tilskadekomst på arbejdet samt brilleskade, tandskade mv.
Se mere
Erhvervsrejseforsikring dækker hjemtransport, sygdom, bagage samt en lang række andre tilfælde, fra det øjeblik rejsen påbegyndes hjemme hos den ansatte eller fra arbejdspladsen og helt indtil du eller din ansatte er hjemme igen.
Se mere
Giver hurtig adgang til behandling og sundhedsfaglig rådgivning. Forsikringen giver øget tryghed i hverdagen, hurtig adgang til undersøgelse, behandling og online læge.
Se mere

Virksomheden

Dækker skader sket i forbindelse med virksomhedens arbejde. Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav.
Se mere
Dækker virksomhedes værdier. En brand, tyveri eller en vandskade vil være et tab for virksomheden. Denne forsikring kan sikre din virksomheds værdier.
Se mere
Dækker mod indbrud i din virksomheds netbank, og dækker direkte tab af penge på virksomhedens konti, når 3. mand for uretmæssig adgang.
Se mere
Dækker hackerangreb og reetablering af data efter indbrud på hjemmeside samt netbank. Med en cyberforsikring får I reetableret, reinstalleret og genoprettet jeres data og programmer.
Se mere

Driften

Dækker for ansvar og kaskoforsikring mv. og, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød.
Se mere
Dækker hjælp til økonomien under langtidssygemeldinger. Fx hvis du eller en medarbejder bliver ude af stand til at arbejde i længere tid, dækker vi løn under sygemelding.
Se mere
Dækker virksomhedens bygninger hele vejen rundt. Dækningen sikrer virksomhedens bygninger og fastmonterede anlæg, og dækker både dårligt vejr og store ulykker samt ansvar som fx hus- og grundejere.
Se mere