Hop til indhold

Erhvervsforsikringer til transportbranchen

Vi har god erfaring med forsikring af transportvirksomheder, særlig fokus på den del af branchen, som beskæftiger sig med gods mod betaling i biler over 3500 kg.

Forsikringer til virksomheder i transportbranchen

Med Gjensidiges landsdækkende team af erfarne vognmandsassurandører er du sikret kompetent rådgivning med kendskab til transportvirksomheders risicis og de udfordringer som netop din vognmandsforretning står over for.

Med en forsikringsløsning hos Gjensidige er din virksomhed godt forberedt uanset hvad der sker.

Anbefalede forsikringer til branchen

Fold tabellerne ud og se en oversigt over de dækninger, vi oftest anbefaler virksomheder i transportbranchen. Her finder I også faktaark og betingelser for de enkelte dækninger.

Har I særlige ønsker eller behov, hjælper vi gerne med at skræddersy en løsning med tilvalg.

Medarbejdere

Dækker virksomhedens ansatte og sikrer, at medarbejdere og indehaver ved tilskadekomst på arbejdet samt brilleskade, tandskade mv.
Erhvervsrejseforsikring dækker hjemtransport, sygdom, bagage samt en lang række andre tilfælde, fra det øjeblik rejsen påbegyndes hjemme hos den ansatte eller fra arbejdspladsen og helt indtil du eller din ansatte er hjemme igen.

Virksomheden

Dækker skader sket i forbindelse med virksomhedens arbejde. Hvis du eller en medarbejder laver skade på andre, eller ødelægger deres ting, hjælper vi dig med at håndtere sagen og betale et evt. erstatningskrav.
Dækker mod indbrud i din virksomheds netbank, og dækker direkte tab af penge på virksomhedens konti, når 3. mand for uretmæssig adgang.
Dækker hackerangreb og reetablering af data efter indbrud på hjemmeside samt netbank. Med en cyberforsikring får I reetableret, reinstalleret og genoprettet jeres data og programmer.
Dækker virksomhedes værdier. En brand, tyveri eller en vandskade vil være et tab for virksomheden. Denne forsikring kan sikre din virksomheds værdier.

Driften

Dækker speditørens civilretlige erstatningsansvar. Ved fremsendelse af varer til et forkert sted (destination) dækker forsikringen endvidere rimelige fragtudgifter, som speditøren selv må afholde, uden at ordregiveren eller den, som har retlig interesse i godset, har lidt tab.
Dækker for ansvar og kaskoforsikring mv. og, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød.
Dækker ansvar, kasko og indefra kommende skader. Med en materielforsikring er I dækket, hvis I bruger jeres arbejdsmaskine som selvstændigt køretøj og kommer til at skade andre personer eller deres ting.
Dækker skader på virksomhedens lastbil ved trafikuheld, tyveri og hærværk. Forsikringen dækker, hvis du skader din egen eller andres biler, fx ved påkørsel eller sammenstød.