Opdateret: 21.9.2022

Luk hullet – begræns omfanget af en brand

En brandadskillelse er først effektiv, når den er helt tæt. Alle huller skal mures til og åbninger omkring rør og kabelbakker tætnes med ubrændbart materiale.

En god brandmæssig opdeling af en bygning kan gøre forskellen mellem om en brand udvikler til en katastrofe eller begrænses til et håndterbart problem.

Den brandmæssige opdeling skal opdele bygningen i anvendelser, gøre den sikker at opholde sig i og sikre flugtvejene. Man opdeler også bygningen for at sikre værdier og arbejdspladser. Derudover kan der være særlige områder man vil ønske at holde adskilt. Det kunne være teknikrum, serverrum, lokaler for opbevaring af særlige værdier, lokaler med risikobetonet aktivitet mv.

Ved brand kan en brandadskillelse, der ikke holder tæt, føre til en farlig situation for folk i bygningen og medvirke til øget tingskade. Varmen fra branden skaber overtryk, der vil pumpe røg, varme og gnister gennem enhver til

Hvad kan jeg selv gøre?

  • Få lavet en gennemgang af professionelt brandtætningsfirma
  • Vedligehold løbende brandvægge- og mure
  • Indfør aftaleskema for håndværkere, hvor der gøres opmærksom på, at man har ansvaret for at lukke hullet efter sig. Underskrift ved arbejdets afslutning
  • Kontrollér at håndværkere har afsluttet på passende vis
  • Oplys brugere af bygningen om vigtigheden i at brandadskillelser fungerer efter hensigten
  • Etabler yderligere brandmæssig opdeling til beskyttelse af særlige værdier, isolering af risikofyldte aktiviteter og lignende

Relaterede artikler

Sådan forebygger I brande i elapparater

Hvert år hærges danske skoler af hærværk og brande. Det koster skolerne mange penge. Læs om hvordan vi i Gjensidige arbejder aktivt for at forebygge hærværk og skolebrande.

Branddøre kan sikre jeres bygninger

Branddøre kan være forskellen mellem om en brand udvikler til en katastrofe eller begrænses til et håndterbart problem. Læs mere om hvad vi anbefaler.