Opdateret: 20.1.2023

Sådan undgår du vandskader

Hvert år ser vi mange forskellige slags skader. Mange af dem skyldes naturens luner som fx storm, skybrud og sne. En del af disse skader kan forebygges, eller skadens omfang kan begrænses ved at følge nogle få gode råd.

Det kan du selv gøre for at forebygge vandskader

Vand kan trænge ind de mest uheldige steder, og nogle gange går det langt hurtigere, end man regner med. Især kældre er meget udsatte i forbindelse med kraftigt regnvejr.

 • Tjek jævnligt at tagrender, kælderhalse, lyskasser, kloakker og andre afløb er fri for affald som fx nedfaldne blade. Vandet skal have mulighed for at løbe væk, ellers kan du risikere, at skaden ikke er dækningsberettiget.
 • Hold øje med prognoser for kraftig nedbør.
 • Sørg for dræn både under og uden for bygningen. Vær især opmærksom på effektivt dræn, hvis terrænet skråner ind mod bygningen.
 • Installer et "højtvandslukke", der spærrer for opstigende kloakvand. Det kan være i form af enten en ventil eller en kugle, der spærrer røret. Det koster ikke ret meget, men indsatsen kommer mange gange igen, hvis uheldet er ude.
 • Hvis du har kælder: Sørg for at løfte dine ting mindst 40 cm. fra kældergulvet. Placér alt på et underlag fx europaller (gælder også vaskemaskine mv.). Undgå at opbevare dyre ting i kælderen.
 • Det er vigtigt at holde øje med husets skabe, hvis rørene i skabene er synlige. Står et rør og drypper meget, kan der opstå vandskade, som kan få gulvet til at rejse sig. Er rørene synlige, er du selv ansvarlig for skaden.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en vandskade?

 

 • Sørge for skadebegrænsning med det samme – enten ved at gøre det selv eller ved at tilkalde professionel hjælp. Som forsikringskunde har du pligt til at begrænse skaden. Ved behov for akut hjælp, kan du ringe til os på tlf. 70 10 90 00. Har du været udsat for en skade, kan du anmelde skaden på tlf. 88 18 69 69.
 • Sætte affugtere op
 • Ved mistanke om en vandskade skal du reagere med det samme. Risikoen for skimmelsvamp er stor og kan opstå i løbet af få dage, hvis der ikke tages hånd om vandskaden

Undgå at vandet løber ind udefra

 

 • Forsøg gerne at sikre, at terrænet skråner væk fra bygningen. Så undgår du, at vandet løber ind mod huset, og samler sig op af kældervægge og fundamenter med fare for at løbe ind i huset,  krybekælderen eller kælderen.
 • Hvis det er muligt, så støb en kant rundt om lyskasser eller kældernedgange, så vandet ikke kan løbe direkte ind.
 • Sørg for at ventilationsriste til krybekælderen sidder så højt at vand ikke kan løbe ind i krybekælderen.
 • Undgå for store flisebelagte arealer, indkørsler, terrasser m.m., således at overfladevandet kan sive ned i jorden i stedet.
 • Sørg for at alle tagnedløbsbrønde, udendørs afløbsbrønde på i trappenedgange og i lyskasser er renset for blade m.m. således, at vandet kan løbe frit igennem.
 • Etabler eventuelt en regnvandsfaskine, der kan opsamle regnvand fra tag og arealer med belægninger.
 • Reparer eventuelle revner og utætheder i fundament og kælderydervægge.

Undgå at vandet stiger op fra kloakken

 • Tjek om du har gulvafløb i kælderen og hvis ja, om du har brug for dem, og hvis ikke, kan de måske sløjfes?
 • Montér godkendte højtvandslukkere på gulvafløbene. De lukker automatisk, hvis kloakvandet løber den forkerte vej. Husk at de skal tilses min. 1 gang om året.
 • Montér et tilbageløbsstop, der forhindrer kloakvandet i at trænge op gennem kælderafløbet. Tilbageløbsstoppet er faktisk også et højtvandslukke, men det fungerer på en lidt anden måde.
 • Tilslut afløbsinstallationerne i kælderen til en pumpebrønd. Den kan opbevare dit spildevand og forhindrer, at vand fra hovedkloakken løber ind i din kælder. Sørg for at installere en alarm på pumpen, der giver besked, hvis pumpen ikke fungerer. Alarmen kan evt. være med overførsel til en mobiltelefon. Husk at al arbejde på kloaksystemet altid skal udføres af en autoriseret kloakmester.
 • Har du allerede haft en vandskade, hvor vandet er kommet ind gennem afløb m.m., anbefaler vi, at du kontakter en autoriseret kloakmester, der kan gennemgå dit kloaksystem og vejlede dig om, hvordan du kan undgå, at det sker igen.

Relaterede artikler

Sådan forebygger i skimmelskader

Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder boligen tør og sikrer, at der er god ventilation. Her kan du læse, hvordan du kan forebygge eller fjerne skimmelsvamp og skimmelskader.

Kan taget klare trykket?

Sne på taget kan være hyggeligt - men udgør også en risiko, hvis vægten bliver for stor. Få inspiration til hvordan I kan forebygge skader på bygninger.