Hop til indhold

Forebyg skimmelsvamp og få et sundt indeklima

Skimmelsvampe, som vokser – synligt eller skjult – i vores bygninger, kan medføre helbredsmæssige gener for brugerne af bygningen. Du kan forebygge forekomst af skimmel med få forholdsregler.

Skimmelsvampesporer findes overalt, og ved gunstige vækstbetingelser (fugt) vil de spire og danne mycelium (skimmel, mug) hvori der dannes nye sporer.

Selvom skimmelsvampe tit sidder synligt på vægge, gulve eller lofter, kan de også i visse bygninger gemme sig på steder som er vanskelige at opdage. Typisk i hulrum som f.eks krybekældre og skunke eller bag tapet. Man kan opdage den skjulte vækst ved at tapet løsner sig, eller at der opstår en muggen lugt i rummet eller ved fodpanelerne.Skimmelsvampe viser sig som grønne, sorte, brune eller hvide pletter eller skjolder, der ofte er lodden på overfladen. Nogen gange kan de have samme farve som det sted, de vokser, eller dække i så tyndt et lag, at de er svære at få øje på.

Skimmel skal fjernes og hvis du lægger mærke til en muggen eller jordslået lugt, der kommer fra skabe eller utætheder ved f.eks paneler, kan det være et praj om, at der er skjulte fugtproblemer i bygningen.

Forebyg skimmelforekomster

Skimmelsvampe kan i de fleste tilfælde undgås, hvis du holder bygningen tør og sikrer, at der er god ventilation. Du kan holde luftfugtigheden nede ved at følge disse gode råd:

  • Sørg for at lufte godt ud – lav gennemtræk i 5-10 minutter flere gange dagligt. Du skal være ekstra omhyggelig med udluftningen i vådrum og køkkener.
  • Sørg altid for at bruge emhætten, hvis der bliver lavet mad i bygningen. Tjek at udsugning og aftræk virker som det skal.
  • Hold den samme temperatur i alle rum. Temperaturen må ikke være lavere end 18 grader.
  • Hold friskluftsventiler i vinduesrammer og vægge åbne, og se om aftrækskanaler og udsugningsventiler fungerer og er rene.

Fjern skimmelsvampen

Hvis der er skimmelsvampe i bygningen, skal du sørge for at få dem fjernet så hurtigt som muligt. Følg disse fem trin, når du går i kast med at udbedre skimmelproblemer.

  1. Gå bygningen grundigt igennem. Er der fx tale om vandskader, stoppede udsugningskanaler eller møbler tæt på kolde ydervægge i boligen?
  2. Når du har fundet årsagen til, at der er skimmelsvampe i bygningen, skal du fjerne den. Ellers vil der stadig være gode vækstvilkår for skimmelsvampe.
  3. Hvis skimmelsvampene kun dækker et lille areal, kan du rengøre det ramte område med fx desinfektionsmidlerne Rodalon, Klorin eller Hysan. Lad midlet sidde på i 20 minutter, før du vasker det af og husk, at Klorin bleger. Hysan har dog længere virketid på optil et døgn.
  4. Hvis der er sket skade på boligen på grund af skimmelsvampene, eller da du fjernede svampene, skal du sørge for at skaderne bliver repareret, så din bolig igen er i orden.
  5. Følg op! Tjek, om de fire første trin er gennemført så grundigt, at skimmelsvampene ikke kommer igen.

Skimmelsvamp og forsikring

Skimmelsvamp er ikke trænedbrydende, hvorfor angreb af skimmelsvamp ikke dækkes på de almindelige bygningsforsikringer herunder svampeforsikringer. Der kan heller ikke tegnes tillægsdækninger for disse angreb.

Angreb af skimmelsvamp dækkes, når angrebene er opstået som følge af en anden dækningsberettiget skade, f.eks en vandskade, slukningsvand efter en brandskade.

Relaterede artikler

Vores råd til hvordan I undgår skader, når naturen raser

Man kan nemlig gøre meget for at sikre sig mod storm-, vand- og snetryksskader.

Pas på skolen: Sådan forebygger I brand

Få tjeklisten, der giver et hurtigt overblik over, hvad det er vigtigt at have styr på for at forebygge brand.

Har I sikret bygningen med automatiske vandsprinklere?

Få vores bedste råd til brandsikring med automatiske vandsprinklere (AVS) og øg sikkerheden for brugerne af en bygning, til beskyttelse mod storbrande og sikring af værdier.